KiesUwCursus
Home Cursussen Basiscursus Verzekeringsrecht

Basiscursus Verzekeringsrecht

Basis verzekeringsrecht en polisrecht

Als beginnend juridisch professional op het terrein van aansprakelijkheid en verzekering wil je op de hoogte zijn van regelgeving en actuele thema’s in het verzekeringsrecht. Met deze opleiding ben je helemaal up-to-date.

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste materiële aandachtspunten met je doorgenomen, aan de hand van titel 7:17 BW (Verzekering). De docenten maken steeds een praktische vertaling naar jouw praktijk aan de hand van diverse casus. Er is aandacht voor tactiek en strategie bij de behandeling van jouw zaken.

Of je nu uitsluitend verzekeringskwesties behandelt of dat je je incidenteel over een verzekeringspolis buigt om na te gaan of die een deel van de schade dekt waarvoor een derde aansprakelijk is: basale kennis van het polisrecht is van groot belang. Dé kernvraag bij verzekeringskwesties is immers of een voorval is gedekt onder een polis. Daartoe moet je weten hoe verzekeringen tot stand komen, hoe polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd, welke schade onder een polis gedekt is en of er redenen of gronden zijn die de toepasselijkheid van de verzekering in de weg staan.

Op dag één van deze cursus gaan we uitvoerig in op deze elementen, aan de hand van korte casusposities. Op dag twee gaat de aandacht uit naar de verplichtingen bij verwezenlijking van schade en voor fraude. ’s Middags pakken twee advocaten een aantal veel voorkomende thema’s bij de kop en werken deze op praktische wijze nader met je uit. Zij gaan in op cauasaliteit en op het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering. De levensverzekering komt in deze opleiding niet aan bod.

Wat is de doelgroep?

Ben je advocaat, bedrijfsjurist, jurist-schadebehandelaar bij een rechtsbijstand of WA-verzekeraar, volmachtbedrijf, assurantiebeursmakelaar, assurantietussenpersoon of een andere beginnend professional op het terrein van aansprakelijkheid en verzekering? Ben je bijvoorbeeld werkzaam bij de overheid, HR-afdeling en ben jij de persoon die zich bezighoudt met de verzekeringskwesties, dan legt deze cursus voor jou een stevige basis.

Wat is de cursusvorm?

Deze basiscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk één dag.

Wie is/zijn de docent(en)?

Mop van der Velde – van Tiggelen
Melanie van Ardenne-Dick
Harry Blok
Erik-Jan Wervelman

De docenten hanteren actuele casuïstiek en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie.

Wat leer je tijdens de Basiscursus verzekeringsrecht?

Na afloop van deze cursus beschik je over de noodzakelijke basiskennis om een verzekeringszaak namens verzekeraar of verzekerde te behandelen.

Wat ontvang je na afronding van de Basiscursus verzekeringsrecht?

 • 12 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Programma

Inhoud

Dag 1

 • Inleiding: een schets van de verzekeringsovereenkomst
 • Totstandkoming
 • Mededelingsplicht
 • Opzet
 • Roekeloosheid
 • Merkelijke schuld
 • Algemene voorwaarden en verzekering
 • Samenloop

Dag 2

 • Verplichtingen bij verwezenlijking bij schade: bereddingsplicht, meldingsplicht en de positie van de derde bij een en ander
 • Fraude (uitspraken HR, RvT, Gedragscode persoonlijk onderzoek)
 • Directe actie
 • Causaliteit
 • Uitleg verzekeringsvoorwaarden
 • Onderscheid tussen schade- en sommenverzekering.

Werkwijze

Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen de basis van het verzekeringsrecht en actuele ontwikkelingen. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal

Je ontvangt een reader als naslagwerk.

Sprekers

 • mevr. mr. M.M.R. van Ardenne - Dick

  Mr. M.M.R. (Mélanie) van Ardenne-Dick is werkzaam als Juridisch Adviseur Research & Development bij Aon te Rotterdam. Hiervoor werkte zij als hoofd Bureau Kennis & Opleiding bij Van Traa Advocaten te Rotterdam. Tot 1 oktober 2012 was zij universitair docent bij het Verzekeringsinstituut van de Erasmus universiteit Rotterdam. Daarvoor bekleedde zij bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. diverse functies (juridisch adviseur, directie assistent en teamleider aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en pleziervaartuigen).

 • mevr. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde

  Prof. Mop van Tiggele heeft na haar studie negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam gewerkt, waarna zij als juridisch adviseur bij Allianz Nederland in het verzekeringsrecht terecht is gekomen. Van 2004-2008 heeft zij aan de EUR onderzoek gedaan naar 'Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht', waarna zij - in 2008 - benoemd is tot hoogleraar. Van Tiggele is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en (hoofd)redacteur voor AV&S en T&C Verzekeringsrecht.

Editie(s)

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling