Privacybeleid KiesUwCursus

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zo veel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacybeleid kunt u lezen hoe we dit precies doen. Dit beleid geldt voor alle gebruikers van de website en diensten van KiesUwCursus.


Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door KiesUwCursus verwerkt, beveiligd opgeslagen en doorgestuurd naar de betreffende cursusaanbieder indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus. Via deze weg kan KiesUwCursus de overeenkomst tussen u en de aanbieder van de cursus verwerken.

Indien u zich voor een cursus inschrijft via KiesUwCursus geeft u persoonsgegevens op via het aanmeldformulier. Uw naam, geslacht, functie, e-mailadres en factuurgegevens worden bewaard in onze beveiligde database om de inschrijving voor een cursus in orde te maken. Deze gegevens worden met de betreffende opleider gedeeld zodat uw inschrijving verwerkt kan worden. Daarnaast bewaren wij de rechtsgebieden van uw voorkeur om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van KiesUwCursus of van derden. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij streven wij ernaar om rekening te houden met uw persoonlijke interesse.

KiesUwCursus is verantwoordelijk voor uw gegevens indien u deze met ons deelt. Zodra wij uw gegevens met derden delen, zoals opleiders, dragen zij de verantwoordelijkheid over uw gegevens. KiesUwCursus heeft de rol van verwerker. Met alle opleiders die hun cursussen op onze site publiceren, hebben wij een overeenkomst. Hierin staat helder omschreven welke verantwoordelijkheden en plichten partijen hebben. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van een opleider op KiesUwCursus, kunt u direct bij hen terecht.

Verder kunnen wij persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden die in opdracht van ons producten of diensten leveren. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van die leveringsverplichting.

KiesUwCursus bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om bovenstaande doeleinden te dienen.


Cookies

Bij het aanbieden van diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen als u de website van KiesUwCursus bezoekt. Wij vragen altijd uw toestemming voor het gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden door ons uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website voor u prettiger en gemakkelijker te maken. Onze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

  • u favoriete cursussen kunt bewaren;
  • u een review kunt achterlaten;
  • verbeteringen aan onze website kunnen worden getest en gemeten;
  • relevante cursussen voor u worden getoond op basis van eerdere inschrijvingen.

De meeste cookies verdwijnen zodra u uw browser sluit. U bepaalt zelf of u de cookies (gedeeltelijk) toestaat of weigert. U kunt de cookies ook altijd uitzetten. Dit regelt u in de instellingen van uw browser. Als u dit heeft ingesteld gelden deze cookievoorkeuren slechts voor de computer waarop deze handeling is uitgevoerd. Houd er wel rekening mee dat wanneer u cookies weigert of slechts gedeeltelijk toestaat dat sommige functies of diensten van KiesUwCursus niet of minder optimaal werken.


Google Analytics

Om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, maakt KiesUwCursus gebruik van Google Analytics. De algemene bezoekers- en klikgegevens van de website van KiesUwCursus worden bijgehouden. Zo registreren wij het IP-adres van uw computer ten behoeve van analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Door deze gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website blijven optimaliseren. Deze gegevens zijn niet op individueel niveau zichtbaar. Uw IP-adres wordt alleen voor technische doeleinden opgeslagen, zoals het opsporen van problemen. De informatie die hiermee wordt verkregen wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie hierover kunt u het privacybeleid van Google Analytics bekijken.


Veiligheid

Alle informatie die u aan KiesUwCursus verstrekt wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die uitsluitend toegankelijk is voor KiesUwCursus. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie die u opgeeft tijdens de aanmeldprocedure op onze website wordt afgeschermd.


Openbaarmaking aan anderen door wijziging van zeggenschap of verkoop van KiesUwCursus

In het geval van verkoop of wijziging van zeggenschap – of ter voorbereiding hiervan – van KiesUwCursus kan het voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden. Alle derden waaraan KiesUwCursus de bedrijfsmiddelen overdraagt of verkoopt, hebben het recht om gebruik te blijven maken van de persoonlijke en andere door u verstrekte gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.


Websites van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden waar u door middel van links via de website van KiesUwCursus terecht kunt komen. Wij adviseren u om eerst het Privacybeleid van de betreffende site door te nemen voordat u er gebruik van maakt.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig kennis te nemen van dit Privacybeleid, zodat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen. In geval van wijziging van ons Privacybeleid vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Vragen

Indien u na het lezen van dit Privacybeleid nog vragen heeft kunt u met ons contact opnemen via [email protected]. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u het recht om na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij helpen u graag als u inzage wenst in welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of als u deze wilt wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Laatst gewijzigd op 30 september 2020.