De onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten van Kiesuwcursus. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website dienen als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Kiesuwcursus streeft naar een zo volledige mogelijke weergave van het cursusaanbod maar is altijd afhankelijk van de aangeleverde informatie van de cursusaanbieder. Daarom stelt Kiesuwcursus zich niet aansprakelijk voor de inhoud die de aanbieders opgeven over hun cursussen. Deze verantwoordelijkheid rust bij de cursusaanbieders zelf.  Aan de geboden informatie worden geen rechten ontleent.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus via Kiesuwcursus, neemt de betreffende cursusaanbieder contact met u op. Nadat de bevestigingsmail van Kiesuwcursus is verstuurd onttrekt Kiesuwcursus zich van de overeenkomst tussen u en de cursusaanbieder. Zodra u zich heeft aangemeld voor een cursus via Kiesuwcursus gelden de algemene voorwaarden van de betreffende cursusaanbieder. De factuur en benodigde cursusinformatie ontvangt u van de cursusaanbieder, hier is Kiesuwcursus niet verantwoordelijk voor. Om dit mogelijk te maken is Kiesuwcursus gerechtigd om de door u opgegeven contactinformatie te delen met de cursusaanbieder in kwestie. Eventuele vragen over de cursus dient u dan ook te richten aan de cursusaanbieder, dit valt niet onder de aangeboden diensten van Kiesuwcursus.

Wanneer u zich aanmeldt voor een online training, cursus, e-learning of webinar via Kiesuwcursus geeft u Kiesuwcursus de toestemming om voor u een account in de online omgeving van de aanbieder aan te maken op basis van de door u opgegeven contactinformatie. Hiermee biedt Kiesuwcursus slechts een service en eventuele storingen of technische issues in de online omgeving van de betreffende cursusaanbieder vallen buiten de aansprakelijkheid van Kiesuwcursus.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruiken van de geboden informatie zonder verificatie of nader advies valt onder uw eigen risico. Gebruikers van deze site mogen de informatie niet vermenigvuldigen of verspreiden zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Kiesuwcursus.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden, stelt Kiesuwcursus zich op geen manier aansprakelijk voor de inhoud of informatie op deze sites. Deze content valt namelijk onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

KiesUwCursus
[email protected]
030 – 30 35 555