KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Strafrecht & Strafprocesrecht

Actualiteiten Strafrecht & Strafprocesrecht

Ook het afgelopen jaar is op het gebied van het straf- en strafprocesrecht veel gebeurd. Het aantal wetsvoorstellen, ingetrokken voorstellen en inwerking getreden wetten is aanzienlijk. De wijzigingen betreffen verscheidene gebieden binnen het straf- en strafprocesrecht, maar in het oog springen in ieder geval:

  • De inwerking getreden Wet versterking positie Rechter-Commissaris
  • De herziening van de regels inzake de processtukken
  • De verslaglegging door de opsporingsambtenaar
  • Enkele andere onderwerpen zoals de herziening ten nadele en de aanwezigheid van de raadsman bij het verhoor

In het afgelopen jaar werden naast een veelheid aan wetgeving, rond de 500 arresten gewezen door de Hoge Raad. Al deze ontwikkelingen bijhouden naast het in gang houden van de eigen praktijk is in deze tijd vrijwel ondoenlijk. De cursus Actualiteiten Strafrecht en Strafprocesrecht loopt daarom met u door een aantal belangrijke strafrechtelijke en strafvorderlijke leerstukken en zal, met het oog op de beperkte tijd en om te voorkomen dat in te hoog tempo alle onderwerpen de revue moeten passeren, een aantal voor de praktijk belangrijke punten van die ontwikkelingen tegen het licht houden.

Mr. J.H.J. Verbaan zal met u op het gebied van de strafrechtelijke leerstukken, mede naar aanleiding van de arresten over hetzelfde feit, het leerstuk ‘ne bis in idem’ en wijzigingen van de tenlastelegging tegen het licht houden. Wat betekent deze rechtspraak en wat wijzigt er voor de praktijk? Onder welke voorwaarden mag de tenlastelegging worden gewijzigd en waar moet op worden gelet bij een verzoek tot wijziging? De meest in het oog springende ontwikkelingen zullen, naast de focus op een aantal specifieke onderwerpen, uiteraard aan de orde komen. Daarnaast zal ruim tijd worden besteed aan vragen en discussie.

Programma

Datum: vrijdag 28 december 2018
Tijd: van 10.00-17.00 uur

Sprekers

  • Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan

    Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan is als wetenschappelijk docent werkzaam voor de sectie Strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 2004 werkzaam bij het ECPS en verzorgt onderwijs in straf(proces)recht voor studenten van de faculteit. Hij werkt onder meer mee aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba. In Suriname heeft hij, samen met prof. H. de Doelder, een adviserende rol in he tot stand brengen van een Wetboek van Strafrecht van Suriname. Joost Verbaan is betrokken geweest bij de pilot 'Raadsman bij Verhoor'.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Academia-e

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling