KiesUwCursus
Home Cursussen Update Awb

Update Awb

Steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over het belanghebbendebegrip, handhavingsbeleid, invordering verbeurde dwangsom, schadevergoeding, beleidsregels, belanghebbende – relativiteitseis, (kosten) bestuursdwang, status handhavingssanctie, vertrouwensbeginsel, beslissing op bezwaar, besluitbegrip, verklaring van geen bedenkingen. Ook afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van zich doen spreken met opvallende en opmerkelijke uitspraken. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een vlekkeloze toepassing van het algemeen bestuursrecht in de dagelijkse praktijk.

Wekelijks geeft de Afdeling bestuursrechtspraak interessante en relevante uitspraken over tal van verschillende onderwerpen. Het is lastig om dit continu bij te houden en te linken aan bestaande jurisprudentie. Het blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk steeds weer aanloopt tegen concrete vragen als: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de rechtspraak? Kennisachterstand van jurisprudentie is een potentieel juridisch en financieel risico.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende jurisprudentie. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk.
Gebruik wordt daarbij gemaakt van het actuele boek Bestuursrechtspraak op thema, waarin de Afdelingsrechtspraak op overzichtelijke wijze in kaart is gebracht.

De cursus is thematisch opgezet. De volgende thema’s zullen dit keer worden behandeld:

 • handhavingsbeleid
 • invordering verbeurde dwangsom
 • schadevergoeding, en de competentieverdeling tussen bestuursrechter en gewone rechter
 • beleidsregels
 • belanghebbende – relativiteitseis
 • (kosten) bestuursdwang
 • status handhavingssanctie
 • vertrouwensbeginsel, en de nieuwe benadering van de Afdeling hierin
 • inhoud beslissing op bezwaar
 • besluitbegrip
 • verklaring van geen bedenkingen
 • actuele ontwikkelingen
 • vragen van deelnemers

Programma

09.30 Opening, introductie, kennismaking
09.40 Overzicht stand van zaken ontwikkeling Awb
10.00 Bespreking jurisprudentie blok I
10.50 Pauze
11.10 Bespreking jurisprudentie blok II

12.30 Lunch

13.15 Casusbehandeling, gebaseerd op een dwarsdoorsnede uit opvallende Afdelingsuitspraken
14.40 Pauze
15.00 Bespreking jurisprudentie blok III
16.00 Afronding en evaluatie
16.30 Sluiting

Sprekers

 • mr. Olaf Schuwer

  Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling