KiesUwCursus
Home Cursussen Specialisatie Nalatenschapsmediator

Specialisatie Nalatenschapsmediator

Specialiseer u tot regisseur van het mediationproces bij een nalatenschap

 • Duur: 6 dagen.
 • De cursus bestaat uit 3 delen van steeds 2 dagen met een avond (5 dagdelen), in totaal 15 dagdelen.
 • Voor de mediator die zich wil verdiepen in het Erfrecht is er een extra, facultatief blok Erfrecht. 
 • Kosten: € 4.500,- (excl. btw) inclusief studiemateriaal (boeken, reader en elektronische leeromgeving), consumpties en lunches
 • Kosten facultatief blok Erfrecht: € 995,- (excl. btw)
 • Korting:
  • 10% vroegboekkorting bij inschrijving voor 20 april of
  • 10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN, NOVEX
  • (geen stapelkorting)
 • Locatie: een bijzondere en goed bereikbare locatie, centraal in Nederland
 • Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Waarom specialiseren in nalatenschapsmediation?

Uit onderzoek is gebleken dat de afwikkeling van nalatenschappen steeds vaker gepaard gaat met ruzie. Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens, leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. De verdeling van een nalatenschap zet dergelijke zaken op scherp. Ook het vaak ontbreken van een testament enerzijds en de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden anderzijds, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet eenvoudig.

De toepassing van mediation met bijbehorende methoden en technieken biedt een grote meerwaarde bij de afwikkeling van een nalatenschap. De specialisatieopleiding nalatenschapsmediation leert u hoe u mediationtechnieken en -vaardigheden kunt inzetten bij het ondersteunen van uw cliënten bij de afwikkeling van een erfenis. Als nalatenschapsmediator bent u de regisseur van het mediationproces, informeert u de erfgenamen over de toepasselijke rechtsregels en helpt u hen gestructureerd te onderhandelen. Hierdoor wordt niet alleen een evenwichtige juridische overeenkomst tot stand gebracht tussen de erfgenamen, maar is ook veel ruimte voor het herstellen van verstoorde familieverhoudingen.

De opleiding wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving.

Voor wie

Voor notarissen, advocaten en andere professionals.

Toelatingsvoorwaarden

U dient een door ons erkende mediationopleiding met goed gevolg afgelegd te hebben. Ook beschikt u over degelijke kennis van het erfrecht. Dit wordt beoordeeld met een erfrechttoets. U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een door de Stichting Nalatenschapsmediation geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd.


Programma

Cursusdata 2019

 • Blok 1: 11 en 12 juni
 • Blok 2: 2 en 4 oktober
 • Blok Erfrecht: 10 en 11 september (facultatief)
 • Blok 4: 5 en 6 november.

De specialisatieopleiding nalatenschapsmediation behandelt de volgende onderwerpen:

 • het testament
 • de vaststellingsovereenkomst
 • de psychologie van het gezin en de familie
 • communicatiepatronen tussen de leden van een gezin en van een familie
 • complicaties bij samengestelde gezinnen
 • erfrechtelijke normen uit wet en rechtspraak
 • de rolverdeling tussen nalatenschapsmediator, notaris, executeur-testamentair en erfrechtadvocaat

Sprekers

 • Dr. mr. Fred Schonewille

  Fred Schonewille, founding partner van Schonewille & Schonewille, is gespecialiseerd in Legal Family Mediation. Hij heeft een brede ervaring als legal family mediator in gecompliceerde scheidingen, erfeniskwesties en afwikkeling van nalatenschappen, familiebedrijven, geëscaleerde ouderschapszaken en familiedisputen. Hij is overtuigd van de kracht van preventieve mediation, in premarital mediation maar ook ingeval van het treffen van erfrechtelijke regelingen (testament) en regelingen in het kader van familiebedrijven Fred opereert met vasthoudendheid en doorzettingsvermogen in zaken die zijn vastgelopen, of die bovengemiddeld complex zijn. Met eventueel betrokken advocaten werkt hij op constructieve wijze samen. Ingewikkelde materie weet hij te ontleden tot een overeenkomst die voor alle partijen werk- en leefbaar is. Ook in zaken die bijna uitzichtloos lijken helpt hij de betrokken partijen samen een oplossing te bereiken. Fred beschikt over de ervaring, de techniek en de deskundigheid om het proces in uw voordeel te laten werken; het inrichten van het proces, telkens gericht en afgestemd op de specifieke zaak, is het halve werk. Binnen de Legal Mediation Academy van Schonewille & Schonewille treedt hij op als docent in verschillende opleidingen op het terrein van legal mediation. Zo zorgt hij voor de toerusting van professionals met kennis en vaardigheden. Legal mediation is een gecompliceerd vak waarvoor, behalve een gedegen opleiding, veel ervaring noodzakelijk is om het goed te kunnen uitoefenen. In zijn praktijk geeft Fred legal opinions en adviezen inzake huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Schonewille & Schonewille

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling