KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Toekomst internationaal recht onzeker?
Naar alle blogs

Toekomst internationaal recht onzeker?

Twee decennia geleden ondertekende de Verenigde Naties het Statuut van Rome Inzake het Internationaal Strafhof. In zijn openingsspeech van de vijf weken durende onderhandelingen in Rome sprak Kofi Annan, destijds secretaris-generaal van de VN, de volgende woorden. ‘We have an oppurtunity to create an institution that can save lives and serve as a bulwark against evil, [..]. Let us give succeeding generations this gift of hope. They will not forgive us if we fail.’ Met de ratificatie van 60 welwillende landen was het hof in juli 2002 een feit. De verwachtingen waren hoog, de internationale gemeenschap stond te poppelen om zich te bewijzen.

“They will not forgive us is we fail”

‘They will not forgive us if we fail.’ Twintig jaar later staan deze woorden in een ander, pijnlijker daglicht. Van de 37 verdachten die zijn verschenen voor het hof zijn er slechts 3 veroordeeld voor internationale misdaden. Niet alleen de juridische tegenslagen hebben het vertrouwen in het hof geschaad. Ook misstanden binnen het bureau van Luis Moreno Ocampo, de eerste aanklager, zorgen voor twijfels over de effectiviteit en onafhankelijkheid van het hof.

Oorlogsmisdaden in Syrië

Vandaag de dag staat het Internationaal Strafhof voor de uitdaging om na acht jaar oorlog in Syrië de verdachten van oorlogsmisdaden te berechten. Gebrek aan bewijsstukken zal het probleem niet zijn aangezien de teller daarvan de miljoen heeft gepasseerd. Hoeveel bewijs er ook verzameld wordt, zolang het hof geen rechtsmacht heeft zullen alle foto’s, video’s, documenten en verklaringen nooit kunnen dienen in een zaak. Omdat Syrië het statuut nooit heeft ondertekend, heeft het hof geen jurisdictie. De enige mogelijkheid die dan nog openstaat is een doorverwijzing vanuit de Veiligheidsraad van de VN.

Misdrijven Afghanistan door Amerikaanse soldaten

Deze doorverwijzing wordt stug tegengehouden door de Verenigde Staten en Rusland, die onder geen beding soevereiniteit af willen staan aan een internationale rechtsgemeenschap. In 1998 heerste de verwachting dat na het grote succes van het Internationaal Strafhof de VS wel bij zou draaien en zou gaan inzien dat ondertekening van het Statuut van Rome de juist stap was. Die hoop is inmiddels vervlogen. Toen bekend werd dat de hoofdaanklager een onderzoek wilde straten naar mogelijke misdaden begaan door Amerikaanse soldaten in Afghanistan werd het duidelijk dat steun van de VS definitief uitgesloten is. Tenminste, onder de regering van president Trump. ‘We will let the ICC die on its own. After all, for all intents and purposes, the ICC is already dead’, waren de exacte woorden van Bolton, veiligheidsadviseur van Trump.

Toekomst Internationaal Strafhof

Voor de zoveelste keer kijkt het Internationaal Strafhof machteloos toe hoe zij wordt belemmerd in het verwezenlijken van haar doelstelling; onafhankelijke rechtspraak bieden voor landen die hun eigen conflicten niet willen of kunnen oplossen.

Bekijk hier cursussen Internationaal en Europees recht:

Internationaal Strafhof