KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Mr. Saskia Lang over Privacy en Arbeidsrecht
Naar alle blogs

Mr. Saskia Lang over Privacy en Arbeidsrecht

Privacy en Arbeidsrecht: in 2019 belangrijker dan ooit! 

Privacy en arbeidsrecht zijn al jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komst van de AVG heeft uiteraard ook invloed op de arbeidspraktijk. Hoe dient de privacy van de werknemer beschermd te worden? Met welke beperkingen moeten werkgevers rekening houden? Wat zijn de concrete veranderingen die de AVG met zich meebrengt?

16 januari 2019

mr. Saskia LangDe expert: mr. Saskia Lang KiesUwCursus vraagt het aan mr. Saskia Lang, advocaat/partner bij Langblok advocaten en docente van de cursus Privacy en arbeidsrecht voor Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. Saskia Lang is al ruim 20 jaar werkzaam als advocaat binnen het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij en geeft regelmatig lezingen, trainingen en workshops voor organisaties en bedrijven.

Waarom zou een advocaat nu een cursus moeten volgen over Privacy en Arbeidsrecht?

De AVG was uiteraard trending topic in 2018. Er zijn dan ook veel cursussen georganiseerd over AVG en Privacy. Waarom zou je als advocaat dan nu een cursus moeten volgen over privacy en arbeidsrecht? Daar is Saskia Lang duidelijk over. Niet waarom nu? Maar juíst nu! Door de AVG leeft het onderwerp privacy veel meer onder werknemers en werkgevers. Iedereen staat op scherp.

► Klik hier om de cursusinformatie te bekijken

Werknemer laten volgen door recherchebureau? 

Neem bijvoorbeeld de uitspraak van 19 september jl. (ECLI:NL:RBNHO:2018:7958). Een werkneemster meldt zich ziek. Werkgeefster vermoedt dat werkneemster tijdens ziekte nevenwerkzaamheden verricht, terwijl dit niet was toegestaan. Zij huurt daarom een recherchebureau in en laat de werkneemster zeven dagen volgen. Vervolgens ontslaat werkgeefster werkneemster op staande voet in verband met nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

De kantonrechter oordeelt echter dat ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het recherchebureau de privacyregels heeft overschreden. Er is op onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de werkneemster.

Uitkomst

De uitkomst? Geen ontslag op staande voet, wel transitievergoeding én billijke vergoeding; onder andere omdat de privacyregels zijn overschreden. Procedures zijn belangrijker dan ooit. Maar dan moet je ze wel kennen, juist op het scheidsvlak van het arbeids- en privacyrecht. Aan ons advocaten de schone taak de grenzen hiervan te verkennen en op te zoeken.

KiesUwCursus: Ik neem aan dat u op de cursus hier uitgebreid aandacht aan besteed?

Saskia Lang:

Tijdens de cursus “Privacy en arbeidsrecht” fris ik eerst de basiskennis van het privacyrecht op. Ik behandel de achtergrond van de wetgeving en de contractuele afspraken. Daarna ga ik dieper in op de privacy op de werkvloer: social media, sollicitatiecodes, gebruik camera’s, checken mailbox etc. Voor advocaten die de scherpe kantjes van het recht willen opzoeken behandel ik onder andere de volgende vragen:

 • Wat moet er worden opgenomen in het arbeidscontract en personeelshandboek over privacy?
 • Hoe moet een werkgever omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten?
 • Wat zijn de spelregels bij gebruik van social media?
 • Wat zijn de implicaties bij het monitoren van werknemers (gps-tracking, cameratoezicht, toegangspas)?
 • Kunnen drugshonden worden ingezet in een organisatie om de veiligheid te bevorderen?
 • In hoeverre mogen werkgevers ingrijpen, indien werknemers een ongezonde leefstijl hebben met risico op arbeidsongeschiktheid?
 • Mag surfen op het internet of e-mailverkeer tijdens het werk worden bekeken en mag deze informatie worden gebruikt bij ontslag?
 • Wat mag een werkgever (nog) vragen aan een zieke werknemer?
 • Wat zijn de procedurele gevolgen van overtreding van privacyregels door werkgever of werknemer?
Deelnemerservaringen:

 • “Prettige manier van lesgeven, geen moeilijk taalgebruik/jargon. Open en toegankelijk.”
 • “Was op zoek naar inspiratie voor nieuw onderwijs en die heb ik zeker gevonden.”
 • “Inmiddels ben ik 12,5 jaar advocaat en ik had nog nooit een cursus via Kerckebosch gedaan. Aangenaam verrast door organisatie en deskundigheid (plus wijze van presenteren) docent.”
 • “Goed tempo, helder gedoceerd. Toplocatie!”

KiesUwCursus: Heeft u nog een laatste tip?

Saskia Lang: Ja, 2 zelfs! Tip 1: Advocaten, help uw cliënten hun organisatie qua privacy op orde te krijgen: voorkomen is beter dan genezen. Tip 2: Gaat het dan toch mis, duik dan in de procedures en kijk wat daar nog te winnen valt!

einde interview

Kortom: 2019 is het moment om uw kennis op het gebied van privacy en arbeidsrecht te actualiseren. Wilt u direct de juiste start maken én mr. Saskia Lang zelf uw vragen te stellen? KiesUwCursus raadt u dan de cursus Privacy en arbeidsrecht van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch aan. De cursus vindt plaats op dinsdag 14 mei 2019 in Veenendaal óf op 10 oktober in Breukelen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven:

► Klik hier om de cursusinformatie te bekijken

Privacy en Arbeidsrecht