KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Linda Reijerkerk: ‘Advocaat, leer nieuwsgierige vragen te stellen’
Naar alle blogs

Linda Reijerkerk: ‘Advocaat, leer nieuwsgierige vragen te stellen’

Ze realiseerden de eerste leerstoel Mediation, hebben talloze prominente alumni en waren verantwoordelijk voor het trainen van de bemiddelingsraadsheren in Den Haag. Dit is slechts een greep uit de prestaties van het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Het innovatieve instituut geeft al meer dan 25 jaar sturing aan mediation en conflicthantering in Nederland. Wij spraken Linda Reijerkerk, directeur van het CvC en ervaren mediator, over het CvC, de ontwikkelingen binnen mediation en de impact op de rechtspraak.

12 september 2019

Als instituut heeft het CvC een indrukwekkende lijst aan samenwerkingen, trainers en opleidingen op haar naam staan. Wat drijft dit innovatief vermogen bij CvC en wat staat er in de nabije toekomst op de agenda?

Toen het CvC in 1993 werd opgericht, stonden we aan de basis van mediation. Het was nog vrijwel onbekend in Nederland en degenen die er wel van gehoord hadden, twijfelden over het nut en de noodzaak van mediation. Ik herinner me nog krantenkoppen zoals ‘Mediation, Jomanda’s in toga?’. Het CvC is gestart vanuit een drive om mensen op een andere manier te kunnen helpen dan via de reguliere weg van de rechtbank. De founders wilden de uit Amerika overgewaaide mediation een plek geven in ons land. En ik durf wel te stellen dat dit is gelukt.

Het is fantastisch om te zien dat er in relatief korte tijd een switch heeft plaatsgevonden. Nu wordt zelfs actief om mediation gevráágd door rechtzoekenden. Waar mediation twee decennia terug nog volledig in de kinderschoenen stond, hebben we inmiddels verscheidene specialisaties opgezet en het vakgebied meer richting kunnen geven.

En we zitten uiteraard niet stil. Zo starten we in oktober met de Academische Mediation Pitch. Via dit event, waar we wetenschappers en praktiserende mediators samenbrengen, pitchen academici in tien minuten tijd hun onderzoek. Vervolgens lichten zij toe wat hun onderzoek voor de praktijk betekent en is er ruimte voor interactie en vragen. Zo willen wij innovatie binnen mediation blijven stimuleren.

linda-reijerkerk

Linda Reijerkerk

Linda is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering. Zij heeft jaren werkervaring als trainer, mediator en coach. Linda is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen. Daarnaast is zij bestuurslid van EMNI, het Europese Netwerk van mediators, van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke ordening en van de Stichting Aviation Mediators.

Welke ontwikkelingen zie je in mediation en hoe ziet de toekomst eruit?

Het is onder andere interessant om te zien hoe de GOO-zittingen (‘Gericht op Oplossing’) een plek hebben gekregen bij de rechtbank in Amsterdam en nu ook bij de bemiddelingsraadsheer in Den Haag. In Zwolle zijn ze recentelijk ook van start gegaan. Dit zijn mooie initiatieven die we in de komende jaren hopelijk in heel Nederland zien ontstaan.

Mediation wordt steeds meer een onderdeel van de rechtspraak, advocaten zien eveneens in dat mediation echt een meerwaarde biedt. Dit is een hele positieve ontwikkeling. Ik zeg altijd: geen goede mediation zonder goede rechtspraak. En dit geldt ook omgekeerd: de rechtspraak heeft mediation ook nodig.

Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: hoe help je rechtzoekenden verder? We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken, en ik voorzie dat dit inzicht in de toekomst meer en meer zal toenemen en gaat bijdragen aan mooie initiatieven.

Ik herinner me nog krantenkoppen zoals ‘Mediation, Jomanda’s in toga?’

En denk je dat de komende Omgevingswet impact gaat hebben op mediation?

Ja, zeker. Ik merk nu al dat steeds meer zaken bemiddeld worden, voordat deze eventueel door worden gestuurd naar de Raad van State. Denk hierbij aan zaken over windmolens of afvalbergen, maar ook kleinere zaken. Zodra de Omgevingswet in 2021 start, voorzie ik dat mediators een toename zullen zien in deze zaken.

Daarnaast is participatie een belangrijk element van de Omgevingswet waar mediation ook een rol in gaat spelen. Daarom start dit najaar ook onze nieuwe opleiding Participatie en de Omgevingswet: omgaan met polarisaties. 

Jullie trainen natuurlijk professionals uit verscheidene werkvelden, maar zeker ook veel advocaten, notarissen en overige juridisch professionals. Welk element van mediation is specifiek voor advocaten het meest uitdagend?

Advocaten zijn snelle denkers en enorm strategisch. Zij hebben vaak snel de oplossing voor een conflict paraat en hebben ook vaak de neiging om deze direct te delen. En dit is een vaardigheid die zij, in het geval van mediation, dienen af te leren. Een voortijdige oplossing werkt in de regel namelijk vaak averechts, je hebt immers altijd nog met de andere partij te maken.

Wanneer een advocaat direct zijn eigen oplossing deelt, wordt het momentum voor de partijen om samen tot een regeling te komen, hen ontnomen. En dit is juist zo belangrijk in een mediationtraject, want je wilt tot een door beide partijen gemaakte, duurzame oplossing komen.

Ik zeg altijd: geen goede mediation zonder goede rechtspraak.

Tot slot, waarom zou een advocaat zich in mediation willen verdiepen?

Kijk naar de cijfers. Mediation neemt echt toe in de rechtspraak, hier kun je niet meer omheen. In de stagiaireopleiding wordt er eveneens aandacht aan besteed en alle Nederlandse rechtbanken erkennen de waarde van mediation.

Inmiddels behandel ik naast arbeidsgeschillen (de grootste tak van mediation na echtscheidingen) ook steeds regelmatiger zakelijke geschillen via mediation. Onlangs kreeg ik een aanvraag voor een huurgeschil en voor een geschil tussen maatschappen. Ook in deze rechtsgebieden bewijst mediation zich nu als succesvol. Voor diegenen die mij niet op mijn woord willen geloven, de ZAM (Vereniging Zakelijke Mediation) publiceerde eind vorig jaar een interessant rapport over mediation in de corporate wereld, naar aanleiding van gesprekken met Nederlandse advocaten, bedrijven en rechters. Hier kun je veel ervaringen en feedback in teruglezen.

Leer dus als advocaat nieuwsgierige vragen te stellen, leer te diagnosticeren welke aanpak voor jouw cliënt het meest waardevol is en help hem bij die keuze. Kijk dus met een andere blik naar conflictsituaties. Kortom, verdiep je in de mogelijkheden van mediation en je rol als partijbegeleider hierin. 

Einde interview

Logo centrum voor conflicthantering