KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog ‘Wij slaan een brug tussen Nederlands beste Verzekeringsrecht-specialisten, de advocatuur én juristen’
Naar alle blogs

‘Wij slaan een brug tussen Nederlands beste Verzekeringsrecht-specialisten, de advocatuur én juristen’

Samen met Nederlands beste Verzekeringsrecht-specialisten de diepte induiken? Vanaf dit najaar is het mogelijk. De eerste Leergang Verzekeringsrecht van het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam start in september. Waarom dit belangrijk nieuws is voor advocaten en bedrijfsjuristen leest u hier. KiesUwCursus interviewde de directeur van het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) én programmadirecteur van de leergang Verzekeringsrecht, prof. mr. drs. Marc Hendrikse.

11 april 2019

Prof. mr. drs. Marc Hendrikse is onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht aan de Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.

prof. mr. drs. Marc Hendrikse

Waarom hebben jullie deze leergang in het leven geroepen?

Het plan voor een specialistische opleiding Verzekeringsrecht lag er al een tijdje. Vanuit het ACIS organiseren we vaker symposia en we hebben de beste onderzoekers uit binnen- en buitenland in ons netwerk. Kortom, de bijzondere mogelijkheid om een brug te slaan tussen deze specialisten, advocaten en bedrijfsjuristen wilden we niet laten liggen.

Hebben jullie al eerste reacties gehad van advocaten en/of bedrijfsjuristen?

Ja, we hebben al veel positieve reacties gehad van beide groepen. Zo horen wij dat de leergang erg aansluit bij hun wensen. Dat is voor ons natuurlijk erg bemoedigend en we kijken uit naar de start in september.

“We willen niet slechts de actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van verzekeringsrecht aanstippen, maar juist net dat stukje verder de diepte gaan dan wat aan bod komt in de dagelijkse praktijk.”


Wat is volgens u uniek aan deze leergang?

Doordat de leergang verbonden is aan de universiteit én het onderzoekscentrum ACIS is de kwaliteitswaarborging evident. Het onderzoek element is echt verweven in de opleiding. Twee jonge onderzoekers die recentelijk cum laude zijn gepromoveerd, doceren bijvoorbeeld ook in de leergang. Dit is natuurlijk een hartstikke mooie toevoeging.

De heer Hendrikse refereert hier naar (de cum laude beoordeelde proefschriften van) Dr. K. Engel en Mr. dr. D.B. Holthinrichs. Dit zijn respectievelijk: ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief’ (2016) en ‘Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocatenkeuze in rechtsbijstandverzekeringen’ (2018).

Mijn ervaring als docent is dat de dynamiek van de groep levendige discussies tot stand brengt. In deze leergang is het uniek dat dit vanuit het perspectief van de advocaat, bedrijfsjurist én onderzoeker gedaan wordt. De kennisoverdracht die hierdoor ontstaat is ontzettend waardevol voor de aanwezigen.

Daarnaast mogen deelnemers na afronding van de leergang de privaatrechtelijk beschermde titels Certified Insurance Lawyer (CIL) of Certified Insurance Law Expert (CILE) dragen.

Wat kunnen deelnemers van de leergang verwachten?

Ons doel is om echt de diepte in te gaan met de deelnemers. We willen niet slechts de actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van verzekeringsrecht aanstippen, maar juist net dat stukje verder de diepte gaan dan wat aan bod komt in de dagelijkse praktijk.

Uiteraard laten we belangrijke Hoge Raad uitspraken terugkomen die de laatste jaren significante impact hebben gehad. Denk hierbij aan de uitspraken uit 2018 omtrent de precontractuele mededelingsplicht van een verzekeringnemer (ECLI:NL:HR:2018:1841) en de reikwijdte van de opzetclausule (ECLI:NL:HR:2018:601).

Wij zitten als ACIS natuurlijk ook niet stil. We volgen de uitspraken van de Hoge Raad op de voet en het programma wordt continu aangepast als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Al met al kunnen de deelnemers verwachten dat zij na deze leergang geheel up-to-date zijn op het gebied van Verzekeringsrecht.

Einde interview

Meer informatie over de Leergang Verzekeringsrecht vindt u hier:

leergang-verzekeringsrecht-marc-hendrikse