KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Hoe Geweldloze Communicatie uw werk en úzelf succesvoller maakt
Naar alle blogs

Hoe Geweldloze Communicatie uw werk en úzelf succesvoller maakt

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het arbeidsrecht, besloot Govert van Ginkel in 2001 zijn stropdas af te doen. Hij wilde via een andere aanpak met conflicten om leren gaan. Govert vond dit in de theorie van Geweldloze Communicatie van de klinisch psycholoog Marshall Rosenberg, uit de Verenigde Staten. Inmiddels heeft deze methode zich gevestigd in Nederland en benadrukt Govert dagelijks in trainingen en mediations het belang van goede relaties tussen mensen. Wij spraken Govert onder andere over Geweldloze Communicatie en het belang van nieuwsgierigheid.

7 oktober 2019

Govert, allereerst, wat dienen wij ons voor te stellen bij Geweldloze Communicatie?

Geweldloze Communicatie verheldert de communicatie. Het zorgt er allereerst voor dat je anders naar je eigen denken en taalgebruik gaat kijken. Hierdoor kun je anderen én jezelf beter leren begrijpen. Zo heeft taalgebruik een enorme impact op situaties. Met kennis van Geweldloze Communicatie en nieuw vocabulaire kun je hierop anticiperen en in bijsturen. Uiteindelijk gaat het om vragen zoals ‘wie ben ik, als mens en ook als advocaat of mediator’, en ‘hoe oefen ik invloed uit?’. Geweldloze Communicatie geeft je een nieuwe kijk op de werkelijkheid.

Dat klinkt alsof er veel aandacht wordt besteed aan de eigen persoonlijkheid?

Zeker. Voordat je Geweldloze Communicatie bij anderen kunt toepassen, ga je eerst een eigen persoonlijke ontwikkeling door. Je leert denken in gevoelens en behoeften. Hierdoor zie je wat anderen ontgaat. Daardoor kunnen, zoals ik ook van mijn cursisten hoor, compleet nieuwe resultaten bereikt worden tussen partijen. Resultaten die eerder ondenkbaar waren geweest.

Govert van Ginkel werkte jarenlang als bedrijfsjurist en hoofd juridisch zaken binnen zijn specialisatie in het arbeidsrecht. Hij zag talloze arbeidszaken waarin de relatie tussen partijen zo was verslechterd dat het tot een conflict kwam. In 2006 startte hij met Geweldloze Communicatie. Inmiddels is Govert van Ginkel trainer, auteur, motivational speaker, mediator, intervisor en executive coach. Hij werkt met grote groepen in het zakenleven en het onderwijs, geeft individuele coaching en organiseert jaarlijks verschillende trainingen.

Wat zie jij als het belangrijkste element in de Geweldloze Communicatiemethode?

Dat we mensen en conflicten niet als probleem hoeven te zien. Het denken in problemen maakt zaken zwaar en moeilijk. Als je mensen de kans geeft om op een andere manier naar de situatie te kijken, worden nieuwe oplossingen mogelijk. Dus, zie de mens en zijn situatie niet als een probleem maar als een kans en een gelegenheid voor gezamenlijke groei en nieuwe mogelijkheden.

En hoe verschilt Geweldloze Communicatie van de ‘reguliere’ mediation technieken?

Mediation gaat veelal uit van het systeem, de cultuur die wij samen hebben en beoogt daarin niets te veranderen en stelt dit niet ter discussie. Het conflict en de cultuur waarin dit voorkomt wordt als een gegeven gezien. De taal die we gebruiken vindt echter zijn oorsprong in dit systeem en daar hoort een bepaalde manier van denken bij.

Veel van de conflicten die ik tegenkom zijn systemisch en horen bij onze cultuur, onze manier van denken en spreken. Dit houdt zichzelf dus in stand. Ook al lijkt het of het conflict zich tussen individuen afspeelt, is het eigenlijk een symptoom van onze maatschappij. Dit zie je bijvoorbeeld bij echtscheidingen. Hoe denken wij over relaties, welke relaties creëren we daardoor met elkaar en hoe gaan we dan om met het beëindigen daarvan?

Daarom beginnen we in de training eerst met bewustwording van je eigen manier van denken en hoe je met taal omgaat. Dit bewustzijn helpt anders om te gaan met conflicten die tussen partijen spelen. De cursisten leren betekenis zien waar partijen dit zijn kwijtgeraakt en zij zien mogelijkheden waar dit voor de partijen hopeloos lijkt.

In Nederland zijn we veel te snel bezig met wat wíj willen en het lijkt alsof we de belangen van anderen willen passeren.

Wat vind jij zelf het uitdagendste in de mediations en het toepassen van de Geweldloze Communicatiemethode?

Het moeilijkste is toch om altijd nieuwsgierig te blijven. Als partijen in conflict zijn en gezamenlijk aan een negatief geloof vasthouden, moet ik uitkijken dat ik hier niet in meegezogen word. Daarom moet ik nieuwsgierig blijven en boven de situatie blijven staan.

Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen in jouw vakgebied? Zijn er zaken veranderd de afgelopen jaren?

Ik beweeg mij op het gebied van emotionele intelligentie en de toepassing daarvan in de communicatie en specifiek op het gebied van conflictbemiddeling. Toen ik hier rond 2006 mee begon was Geweldloze Communicatie in Nederland nog in opkomst. Inmiddels is de term emotionele intelligentie en het belang daarvan wel ingeburgerd.

Het belang van verdieping en relaties is steeds meer erkend. Als advocaat of mediator kun je ervoor kiezen om alleen naar de feiten of juridische aspecten van een relatie tussen partijen te kijken. Maar dan laat je een ontzettend belangrijk onderdeel liggen. Immers, emoties bepalen de positionering van mensen. Door hier nieuwsgierig naar te zijn en dit te onderzoeken, kun je betere resultaten bereiken.

Denk bijvoorbeeld aan tevredenheidsonderzoeken, waarom zijn mensen tevreden op hun werk? Dit heeft te maken met de relatie. Het gaat erom of de werknemers zich betrokken voelen. Wanneer men blij is met de werksfeer, collega’s en de relatie met zijn of haar baas dan zorgt dit voor een gevoel van verbinding. Hoewel het belang hiervan jaren geleden ook bekend was, wordt er tegenwoordig meer uitvoering aan gegeven en over gesproken.

Welk element wordt volgens jou vaak onderschat in communicatie en gesprekken?

Hier komt wederom het belang van de relatie terug. Veel mensen komen een vergadering of afspraak binnen en zijn vooral bezig om hun eigen doel te bereiken. Er moeten direct zaken gedaan worden. Het opbouwen van een relatie wordt compleet gepasseerd. Dit zit vastgeroest in de Nederlandse cultuur, in andere culturen wordt dit concept beter begrepen. Denk bijvoorbeeld aan Japan. Voordat er over zaken gesproken wordt, gaat men eerst een paar keer uit eten en borrelen. Er wordt een relatie gecreëerd waarin de partijen zich veilig en prettig voelen. Daarna kan het over zaken gaan.

In Nederland zijn we veel te snel bezig met wat wíj willen en het lijkt alsof we de belangen van anderen willen passeren. Wij vergeten vragen aan de andere partij te stellen zoals, ‘waar zit jij mee, hoe kijk jij naar deze situatie en wat is voor jou belangrijk?’. Er wordt met oogkleppen op direct gefocust op de eigen doelen en nieuwsgierigheid is nergens te bekennen.

Emoties bepalen de positionering van mensen. Door hier nieuwsgierig naar te zijn en dit te onderzoeken, kun je betere resultaten bereiken.

Veel van jouw cursisten zijn advocaten, juristen en mediators. Waarom is de methodiek van Geweldloze Communicatie juist voor hen interessant?

Deze professionals starten de cursus grappig genoeg vaak met een cynische houding. Zij denken, ik spreek en schrijf toch al Nederlands, wat is er mis met mijn communicatie? Maar in de training ontstaat een enorme verandering in deze gedachtegang.

Juristen, mediators, advocaten, ze doen allen betekenisvol werk en zijn bezig met invloed uitoefenen. Daarom is communicatie zo belangrijk. In de cursus leren zij de communicatie beter te begrijpen en oog te hebben voor systemen, culturen en dynamiek waarin deze communicatie plaatsvindt. Dat is een nieuwe ervaring voor deze professionals. En eigenlijk is deze kennis een voorwaarde om je vak goed uit te kunnen oefenen.

En kunnen zij de leringen direct in de praktijk toepassen?

Ik vraag de deelnemers altijd klein te beginnen en de leringen niet direct in de werkomgeving toe te passen. In plaats daarvan vraag ik hen juist met simpele momenten te starten, bijvoorbeeld in de supermarkt of binnen je gezin. Probeer eerst daar succes te behalen. En als dit lukt, stralen ze. Zij zien dat door het gebruik van een andere vocabulaire en houding nieuwe resultaten haalbaar zijn. Vervolgens kunnen deze leringen stapsgewijs in de werkomgeving toegepast worden.

Einde interview

Reviews Training Geweldloze Communicatie

Om een beeld te schetsen van de resultaten van de Training Geweldloze Communicatie, heeft Govert zijn cursisten om hun mening gevraagd. Lees hier de reviews van de laatste groep advocaten en mediators:

  • Ik heb een andere kijk op conflicten gekregen die mij en mijn cliënten gaat helpen
  • Ik heb inzicht in mijn eigen denkproces en communicatie gekregen
  • Ik kan makkelijker contact maken, houden en repareren
  • Ik heb rust en balans in mijzelf
  • De cursus heeft mij verrijking en verdieping gegeven. Ik zie mogelijkheid om wat we geleerd hebben in de praktijk toe te passen en daarmee betere resultaten te bereiken
  • Ik heb het belang van zinsformulering geleerd. Ik heb beter leren verwoorden wat ik wil zeggen waardoor de weerstand bij anderen verdwijnt
  • De training heeft mij inspiratie gebracht: mogelijkheid om zelf emotioneel meer in balans te blijven.
  • De training heeft mij meer begrip gegeven. Ik heb geleerd om niet alles op mijzelf te betrekken en daardoor wordt het allemaal meer behapbaar
  • De training heeft mij een verrijking en een andere kijk op communicatie gegeven waardoor ik weer hoop heb dat een andere wereld mogelijk is. Ik voel mij aangespoord om het toe te passen
  • Ik ga met meer energie naar huis

Spreekt de training en methodiek van Geweldloze Communicatie u aan? Klik op onderstaande knop om alle informatie over deze training te bekijken:

Govert-van-ginkel