KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De jurist anno 2019 is tech-savvy. Bent u gereed?
Naar alle blogs

De jurist anno 2019 is tech-savvy. Bent u gereed?

De impact van technologie op het recht is groot en de ontwikkelingen gaan snel. Uit een recente Wolters Kluwer survey bleek dat meer dan de helft van de juristen verwacht impact te ondervinden van transformationele technologieën (…) -maar minder dan 24% zegt ze te begrijpen. KiesUwCursus vroeg Mr. Casper Jaspers, docent van “de invloed van technologische ontwikkelingen op het recht”, waarom het van belang is voor “de jurist anno 2019” om bij te blijven. En hoe de cursus van 12 december a.s. daar een bijdrage aan kan leveren.

Mr. Casper Jaspers is advocaat, ondernemer en veelgevraagd spreker. De rode lijn in zijn werk betreft de impact van technologie op business models en het recht. Casper werkt met vele start-ups en adviseert hen onder andere op het gebied van venture capital investeringen. Daarnaast behelzen zijn werkzaamheden uiteenlopende ondernemingsrecht zaken, in het bijzonder ingaande op fusies en overnames.

Mr. Casper JaspersWaarom zouden advocaten/notarissen/juristen juist nu een cursus moeten volgen?

Er is een aantal technologieën die zich snel ontwikkelen, die technologieën convergeren en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Bijvoorbeeld robots: in de kern zijn dat programmeerbare machines die meestal in staat zijn om een reeks acties autonoom uit te voeren. Denk aan een robotarm in een autofabriek die onderdelen vastmaakt, een industriële machine die steeds dezelfde beweging maakt. Als je een robot wilt die kan ‘zien’ voeg je een camera toe. Maar die robot moet ook leren wat er te zien is; perceptie. Die training vereist gebruik van een algoritme waarmee de robot wordt getraind om objecten te herkennen. Dat is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI).

Er zijn talloze voorbeelden te verzinnen van convergentie, maar als je de basis mist kan je ook opvolgende ontwikkelingen niet goed volgen. Uit een recente Wolters Kluwer survey bleek dat meer dan de helft van de juristen verwacht impact te ondervinden van transformationele technologieën die hier al vandaag bestaan, zoals AI, big data en machine learning – maar minder dan 24% zegt ze te begrijpen.

Dat klinkt behoorlijk complex. Dienen deelnemers al voorkennis te hebben van “AI, quantum computing en blockchain”? Is deze cursus voor iedereen toegankelijk?

Voorkennis is niet vereist; de cursus wordt geven op een basisniveau. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in een aantal technologieën.

Tegen het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat om technologieën te herkennen, hun belangrijkste eigenschappen te benoemen en een aantal toepassingen en beperkingen te beschrijven.

Waarom is het voor juristen van belang om enige begrip te hebben van de werkwijze van een bepaalde technologie zoals artificial intelligence?

Allereerst verwachten cliënten dat je een basisbegrip hebt van een bepaalde technologie zoals AI. Natuurlijk is de kennis bij een cliënt veel groter, maar mijn ervaring is dat cliënten het prettig vinden als ze niet bij stap 1 hoeven te beginnen. Daar komt bij inzicht de werking van artificial intelligence vereist is om goed te kunnen adviseren.

Het is niets nieuws dat wetgeving achter de ontwikkeling van technologie aanloopt, maar als je niet goed begrijpt hoe iets werkt, kun je niet beoordelen of iets binnen een bepaald wetgevend kader valt of erbuiten.

Gebrek aan kennis zorgt ook voor gebrek aan adoptie van technologie binnen de juridische organisatie. Er komen maar weinig vernieuwende ideeën uit de traditionele juridische wereld, terwijl dat juist de omgeving is waar genoeg problemen zijn om op te lossen. Ik verwacht dat de cursus ook inspiratie geeft om na te denken over toepassingen binnen het eigen kantoor. Uit het Wolters Kluwer survey blijkt dat organisaties die al gebruikmaken van technologie een early adoptervoordeel hebben dat ziet op zowel winstgevendheid als de bereidheid om veranderingen door te voeren.

Tegen het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat om technologieën te herkennen, hun belangrijkste eigenschappen te benoemen en een aantal toepassingen en beperkingen te beschrijven

Hebben juristen ander soort collega’s nodig om met deze ‘new tech’ te werken op mijn advocatenkantoor?

De rol van de general counsel is in de laatste 10 jaar verschoven van bedrijfsjurist naar business manager. Ik verwacht dat de rol van de advocaat ook zo’n verandering ondergaat en advocaten meer business en tech savvy moeten worden. Mensen zullen nog een tijd de belangrijkste asset blijven. Ik vermoed dat je grofweg drie soorten advocaten nodig hebt: de creatieve slimmeriken; de business en proces managers; en de techies. Een toekomstbestendige organisatie heeft de juiste mix van mensen, processen en technologie.

Einde interview

Raak niet achterop. Ontdek de geheimen van artificial intelligence, quantum computing en blockchain voor het recht en uw businessmodel. In de interactieve cursus “De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht” bespreekt mr. Casper Jaspers de recente ontwikkelingen en oefent u met casus. Na afloop van de cursus bent u optimaal op de hoogte van de invloed van de belangrijkste digitale ontwikkelingen op het beroep van de legal counsel en advocaat. Schrijf u nu in:

tech-jurist-2019