KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De actualiteiten van oktober 2018
Naar alle blogs

De actualiteiten van oktober 2018

KiesUwCursus zet elke maand de meest interessante uitspraken en/of actualiteiten voor u uiteen. Bent u volledig op de hoogte?

1. Hoge Raad: volledige transitievergoeding bij ontslag vlak voor pensioen

ECLI:NL:HR:2018:1845

Wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is een leraar Frans door zijn werkgever ontslagen. Op het moment van ontslag zit de docent vlak voor zijn pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever is daarom van mening dat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald; de transitievergoeding is immers o.a. bedoeld om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Volgens de werkgever lijkt de kans klein dat de docent Frans – gezien zijn leeftijd – nog op zoek zal gaan naar een nieuwe baan. De leraar is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter om de volledige transitievergoeding (circa € 73.000,-) te vorderen.

De kantonrechter oordeelt dat de docent recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De toerekening van de volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is onaanvaardbaar en de kantonrechter kent daarom een bedrag van € 25.000,- toe.  De leraar Frans gaat in hoger beroep en krijgt gelijk van het Hof. Het Hof oordeelde dat het niet onaanvaardbaar is om de leraar een volledige transitievergoeding toe te kennen. De werkgever legt vervolgens de zaak voor aan de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad is de regeling van de transitievergoeding geregeld door middel van een abstract en gestandaardiseerd karakter. De voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding zijn nauwkeurig in de wet omschreven. Voor aanspraak op een transitievergoeding is de leeftijd van de werknemer niet van belang. De Hoge Raad bevestigt daarom het arrest van het Hof. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof terecht geoordeeld dat -gelet op de omstandigheden- géén grond bestaat voor het oordeel dat toekenning van de volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Als de transitievergoeding hoger uitvalt dan het te betalen loon tot het pensioen; kan het voor de werkgever voordeliger zijn om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd naderen niet te ontslaan? Wat adviseert u uw cliënten?

► Klik hier voor het complete overzicht aan cursussen op het gebied van Ontslagrecht

2. Onderzoeksraad voor Veiligheid: parkeergarage in Eindhoven is bezweken als gevolg van ontwerpfout. Niet door de gebruikte bollenplaatvloeren. 

Donderdag 18 oktober presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het onderzoeksrapport over de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. De garage is bezweken als gevolg van een ontwerpfout en niet door de gebruikte bollenplaatvloeren stelt de OVV. De Onderzoeksraad laat zich zeer kritisch uit over de bouwsector. Zij zijn van mening dat de veiligheid al jaren niet serieus wordt genomen in de bouw en dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de veiligheid.

Fouten als bij de parkeergarage komen -helaas- vaker voor. Bij fouten of (ernstige) ongevallen in de bouw zijn er direct een aantal vragen op juridisch vlak:

  • Wie is aansprakelijk?
  • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid bij de verschillende contractvormen?
  • Is de aannemer schadeplichtig vanwege het verzuimen van de waarschuwingsplicht?
  • En wat zijn de eventuele strafrechtelijke gevolgen en risico’s voor alle betrokken partijen?

Uiteraard is daarnaast de vraag hoe deze bouwfouten (en de aansprakelijkheid hiervoor) kan worden voorkomen? En hoe verhouden al deze vragen zich met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

► Klik hier voor het complete overzicht aan cursussen op het gebied van Bouwrecht en Omgevingsrecht

Het hele onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt u hier: onderzoeksrapport OVV

Foto van bouwvakkers bij blog bouwrecht