KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste cursussen Personen- en familierecht 2018
Naar alle blogs

De 10 populairste cursussen Personen- en familierecht 2018

De 10 populairste cursussen Personen- en familierecht

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws binnen Personen- en Familierecht. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen Personen- en Familierecht van 2018. Schrijf u ook nog snel in voor een cursus in 2018!

1. Procederen in familiezaken 

In deze praktijkcursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie die voor het procederen in familiezaken relevant is, zoals rechtspraak over stellen, betwisten en bewijzen in familiezaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het tijdig (of niet) overleggen van stukken? En wanneer is een stelling voldoende onderbouwd? Op welke wijzen kan de bewijslast verlicht worden? Ook wordt ingegaan op de Goede Vrijdag-uitspraken van 30 maart 2018, waarin aan het belanghebbendebegrip nader invulling is gegeven.

Bovenstaande cursus is verlopen.

2. Verdiepingscursus Praktijk Inzicht in de Jaarrekening 

Op maandag 17 december vindt de Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening plaats. Heeft u het idee dat u met meer kennis over de jaarrekening beter beslagen ten ijs kan komen, dan is dit dé cursus voor u.

Bovenstaande cursus is verlopen.

3. Nieuwe IPR-huwelijksvermogensrecht: de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht 

In deze cursus wordt u door drie experts op het terrein van het internationaal privaatrecht (IPR) volledig ingevoerd in de nieuwe Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht, die vanaf 29 januari 2019 van toepassing wordt. De nieuwe verordening heeft belangrijke gevolgen voor de echtscheidingspraktijk. De kennis die de cursus u bijbrengt kan meteen worden toegepast in uw echtscheidingspraktijk of notariële praktijk. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bovenstaande cursus is verlopen.

4. Webinar Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht

In de donkere dagen voor Kerst laten de docenten tijdens dit webinar aan de hand van de ‘vangst van de dag’ hun juridisch licht schijnen op voor de praktijk belangrijke leerstukken van het familievermogensrecht en erfrecht. Naar aanleiding van recente uitspraken op het gebied van het afstammings-, erf-, personen en familie-, en relatievermogensrecht alsmede recente literatuur en wetgeving(sprojecten) wordt een reis gemaakt door de advocatuurlijke en notariële praktijk van alle dag en bezien wat de ‘best practice’ vormt. De docenten bezien of in de praktijk gemaakte fouten kunnen worden voorkomen en of de adviezen kunnen worden aangescherpt.

Het webinar wordt live opgenomen op 17 december 2018 (14.00 – 16:10 uur). U kunt het webinar live volgen of na 17 december 2018 terugkijken op een moment dat het u schikt.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

5. Basiscursus IPR 

Het internationaal privaatrecht kan niet meer weggedacht worden uit de praktijk van de Nederlandse familierecht advocaat of notaris. Steeds vaker worden familierecht advocaten en notarissen geconfronteerd met internationale feitencomplexen. Deze cursus behandelt stapsgewijs de basisbeginselen van het IPR Familierecht op het gebied van echtscheiding, alimentatie, huwelijksvermogensrecht en gezag waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de systematiek. Voor familierecht advocaten en notarissen is deze cursus dus uitermate geschikt! Vragen die in uw praktijk naar voren komen zullen tijdens de cursus worden behandeld.

Bovenstaande cursus is verlopen.

6. Actualiteiten Personen- en Familierecht 

In deze actualiteitencursus personen- en familierecht (inclusief relatievermogensrecht) wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht, scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. Aan het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, Kind en ouders in de 21ste eeuw, Den Haag: Xerox/OBT 2016, over de thema’s meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap wordt gepaste aandacht besteed, afhankelijk van de mate waarin dit rapport – in het bijzonder de hierin opgenomen 68 aanbevelingen, wetteksten en begrippen – in de Tweede Kamer in de loop van 2017 wordt behandeld.

Bovenstaande cursus is verlopen.

7. Actualiteitencursus Kinderalimentatie 

Als echtscheidingsadvocaat is het van belang dat je op de hoogte bent van wijzigingen en actuele ontwikkelingen in kinderalimentatie. Met deze actuele cursus ben je in één middag weer up-to-date. Zo werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist. In een middag ben je geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kinderalimentatie. In deze cursus bepreken we de geldende regelingen, vooral hoe deze in de rechtspraktijk uitwerken. Ook fiscaliteiten rondom kinderalimentatie komen aan de orde.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

8. Cursus Samengestelde gezinnen en alimentatie 

In de familierechtpraktijk komen samengestelde gezinnen steeds vaker voor. Kinderen hebben of krijgen steeds vaker meer dan twee ouders en hebben of krijgen steeds vaker te maken met stiefbroers, stiefzussen, halfbroers of halfzussen. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze van berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie. In deze cursus wordt uw inzicht in de complexiteit van dit onderwerp vergroot en wordt er gewerkt aan het uitbreiden van uw kennis op het gebied van samengestelde gezinnen en alimentatie.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

9. Gezag en omgang: Geschillen over en met kinderen in de praktijk**

Bij een scheiding waar kinderen in het spel zijn, treden in de praktijk steeds meer problemen op omtrent o.a. de invulling van het ouderlijk gezag, het realiseren van een omgangsregeling en de te volgen (gerechtelijke) procedures. In deze zéér praktisch ingestoken cursus worden aan de hand van casusposities uiteenlopende geschillen rondom gezag en omgang, waar u in uw adviespraktijk mee geconfronteerd kan worden, aan de kaak gesteld. Ook de positie van minderjarige kinderen en kwesties rondom afstamming en adoptie komen hierbij uitgebreid aan bod.

Bovenstaande cursus is verlopen.

10. Masterclass afwikkeling van vermogens in het familierecht

In deze masterclass krijgt u een volledig actueel beeld van alle juridische aspecten rondom de afwikkeling van verschillende vermogens en familierecht. Prof. mr. André Nuytinck praat u bij op het gebied van relatie- en echtscheidingsvermogensrecht en op het gebied van erfrecht. Na het volgen van deze cursus kent u de overeenkomsten en verschillen tussen verdeling en verrekening voor alle soorten van goederenrechtelijke en economische gemeenschappen. U bent dan in staat om de opgedane kennis toe te passen in uw eigen praktijk.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Wij hopen dat u een passende Personen- en Familierecht cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.

tien-beste-cursussen-personen-en-familierecht-2018