KiesUwCursus

Nieuws en actualiteiten voor de Juridisch Professional

Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste cursussen op het gebied van AVG/IE, ICT & Privacy

De 10 populairste cursussen op het gebied van AVG/IE, ICT & Privacy

tien-beste-avg-privacy-ict-cursussen

De 10 populairste cursussen op het gebied van AVG/IE, ICT & Privacy

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws op het gebied van AVG/IE, ICT & Privacy. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen op het gebied van AVG/IE, ICT & Privacy. Schrijf u ook nog snel in voor een cursus!

1. Webinar Rechten van betrokkenen onder de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) stelt de betrokkenen in staat om meer controle uit te oefenen over hun persoonsgegevens. Zij kent hun hiervoor verschillende rechten toe. Deze webinar geeft in twee uur een overzicht van deze rechten. Het laat hierbij tevens zien op welke manier de rechten door de AVG zijn gewijzigd.

Bovenstaande cursus is verlopen.

2. Webinar – E-privacyverordening

In de e-privacyverordening zijn specifieke eisen vastgelegd voor de inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies en telemarketing. De e-privacyverordening zal in plaats komen van de Telecommunicatiewet. In deze webinar praten wij u bij over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Telecommunicatiewet.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

3. WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister

Zeer actueel! De nieuwe WWFT is op 25 juli jl. in werking getreden. De aanpassing van de Handelsregisterwet volgt waarschijnlijk in 2019. Ook is een separaat wetsvoorstel aangekondigd voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. De (op handen zijnde) wetswijzigingen roepen veel vragen op. Wat betekent dit alles voor uw kantoor én voor uw cliënten? Birgit Snijder-Kuipers geeft u op de cursus “WWFT en de nieuwe UBO-registratie in het handelsregister” duidelijkheid!

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

4. Cursus starten met blockchain en smart contracts in de juridische praktijk

Op technologie vlak was er het afgelopen jaar veel nieuws over blockchain, cryptocurrency’s en smart contracts. Waar het tot voor kort nog gehypet werd, ontstaat nu wat meer realisme. Dit zorgt er voor dat men zich focust op de juiste toepassingen, maar ook inziet dat rollen en verantwoordelijkheden voor betrokkenen veranderen. En niet in de laatste plaats voor juridische professionals waaronder advocaten, notarissen en juristen uit het bedrijfsleven en de overheid! In deze interactieve cursus leert u te ontdekken wat de blockchain is en wat het voor invloed gaat hebben op dagelijkse werkzaamheden binnen de juridische praktijk.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

5. Tweedaags Privacywetgeving en de AVG*

Op 25 mei 2018 is een groot deel van de nationale privacywetgeving komen te vervallen en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nu van toepassing. Het is van groot belang voor organisaties (profit en non-profit) om nu aan de AVG te voldoen.

Tijdens deze cursus krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van de privacywetgeving, de verantwoordelijkheden en verplichtingen van verwerkers van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen over hun persoonsgegevens. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed en helder overzicht van veel aspecten rondom privacy, privacygegevens en -wetgeving en de AVG.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

6. Privacy en persoonsgegevens: verwerkensovereenkomst (voor juridische professionals)

De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt, de uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten zoals SLA of licentieovereenkomst.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

7. Actualiteitencursus Privacyrecht

In één middag bent u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG, de (evaluatie van de) Uitvoeringswet AVG, de privacyrechtelijke positie van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening en de richtsnoeren van de European Data Protection Board! Om u in vier uur door de recente ontwikkelingen heen te kunnen praten, ligt het tempo van deze cursus hoog en wordt de basiskennis van de AVG bekend verondersteld.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

8. Datalekken, privacy en cybersecurity

Meer dan 10.000 datalekken per jaar, ca. 1.000 privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is met boetes tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie. Axel Arnbak bespreekt tijdens deze cursus technologische trends en de basis van privacy, cybersecurity en meer.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

9. WWFT en AVG: nieuwe wetgeving 

Tijdens de cursus WWFT en AVG: nieuwe wetgeving bespreken mr. Jan Willem Schenk, notaris bij HVK Stevens en mr. Friederike van der Jagt-Vink, privacyrechtadvocate bij Hunter Legal tijdens deze cursusmiddag alles omtrent de AVG en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de gewijzigde WWFT en hoe kan binnen de verplichtingen die et gedeeltelijk openbare UBO-register met zich brengt, de privacy van natuurlijke personen die als UBO kunnen worden aangemerkt, worden gewaarborgd?

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

10.Reclame- & Levensmiddelenrecht

Tijdens deze cursus krijgt u van dé specialisten op dit gebied, Ebba Hoogenraad en Sarah Arayess van Hoogenraad & Haak Advocaten een inleiding en een overzicht van recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Reclamerecht, én een inleiding en een overzicht van recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Levensmiddelenrecht.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Wij hopen dat u een passende AVG/IE, ICT & Privacy cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.