KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Top 10 cursussen AVG, Privacyrecht, IE en ICT 2018
Naar alle blogs

Top 10 cursussen AVG, Privacyrecht, IE en ICT 2018

Bekijk hieronder de top 10 cursussen van 2018 op het gebied van AVG, Privacyrecht, IE & ICT.

Klik hier voor het complete aanbod Privacyrecht cursussen 2019

Wist u dat er al meer dan 1.000 juridische professionals hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van AVG, Privacyrecht, IE en ICT. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten in 2018 kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de top tien cursussen AVG, IE, ICT & Privacyrecht van 2018.

1. Masterclass Blockchain en Smart Contracts: kansen en bedreigingen

Weet u wat Blockchain is? Of een Smart Contract? Welke nieuwe mogelijkheden brengt u dit als notaris of advocaat? Leer meer over dit trending topic in een cursus over Blockchain en Smart Contracts.

2. Actualiteiten Privacyrecht

In de e-privacyverordening zijn specifieke eisen vastgelegd voor de inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies en telemarketing. De e-privacyverordening zal in de plaats komen van de Telecommunicatiewet. Hoor alles in een webinar over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Telecommunicatiewet.

3. Webinar Rechten van Betrokkenen onder de AVG 

De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) stelt betrokkenen in staat om meer controle uit te oefenen over hun persoonsgegevens. De verordening kent hun hiervoor verschillende rechten toe. Dit webinar geeft in twee uur een overzicht van deze rechten. Het laat hierbij tevens zien op welke manier de rechten door de AVG zijn gewijzigd.

4. Actualiteitendag AVG*

Wat hebben we geleerd van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

5.Privacy en persoonsgegevens: verwerkensovereenkomst (voor juridische professionals)

De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt, de uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten zoals SLA of licentieovereenkomst.

6. Europese Privacyverordening – Algemene verordening gegevensbescherming

Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?

7. Internetrecht voor de civiele praktijk

Hoe worden algemene rechtsregels in een internetcontext toegepast en welke bijzondere regels gelden voor het elektronisch handelsverkeer?

8. Webinar HR & AVG

Vanuit HR-perspectief wordt in deze webinar besproken wat de impact is op de HR-afdeling en de HR-processen. Hoe moeten organisaties en ondernemingen onder de AVG omgaan met sollicitatieprocedures, het monitoren van medewerkers, het inschakelen van derde partijen en uitdiensttreding?

9. Webinar E-privacyverordening

In de e-privacyverordening zijn specifieke eisen vastgelegd voor de inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies en telemarketing. De e-privacyverordening zal in plaats komen van de Telecommunicatiewet. Deze webinar gaat uitgebreid in op de wijzigingen en gevolgen.

10. WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister

Zeer actueel! De nieuwe WWFT is op 25 juli jl. in werking getreden. De aanpassing van de Handelsregisterwet volgt waarschijnlijk in 2019. Ook is een separaat wetsvoorstel aangekondigd voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. De (op handen zijnde) wetswijzigingen roepen veel vragen op. Wat betekent dit alles voor uw kantoor én voor uw cliënten?

Klik hier voor het complete aanbod Privacyrecht cursussen 2019

Wij hopen dat u een passende cursus kunt  vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.

tien-beste-avg-privacy-ict-cursussen