KiesUwCursus

Nieuws en actualiteiten voor de Juridisch Professional

Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste cursussen Ondernemingsrecht 2018

De 10 populairste cursussen Ondernemingsrecht 2018

Foto bij blog Ondernemingsrecht

De 10 populairste cursussen Ondernemingsrecht 2018

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws binnen het Ondernemingsrecht. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen Ondernemingsrecht van 2018. Van cursussen voor het notariaat tot een basiscursus Ondernemingsrecht. Schrijf u ook nog snel in voor een cursus in 2018!

1. De Nieuwe WWFT, toegelicht door deskundigen

Doordat de nieuwe WWFT (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) in werking is getreden, zijn er veel nieuwe vragen waar u binnenkort antwoord op moet weten. In de cursus ‘De Nieuwe WWFT, toegelicht door deskundigen’ wordt u bijgepraat over de gevolgen van de nieuwe WWFT op uw praktijk.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

2. WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister 

Zeer actueel! De nieuwe WWFT is op 25 juli jl. in werking getreden. De aanpassing van de Handelsregisterwet volgt waarschijnlijk in 2019. Ook is een separaat wetsvoorstel aangekondigd voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. De (op handen zijnde) wetswijzigingen roepen veel vragen op. Wat betekent dit alles voor uw kantoor én voor uw cliënten? Birgit Snijder-Kuipers geeft u op de cursus “WWFT en de nieuwe UBO-registratie in het handelsregister” duidelijkheid!

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

3. Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening 

Moet u wel eens cliënten advies geven bij bijvoorbeeld fusie, overname, faillissement, bedrijfseconomische ontslagen of voor het bepalen van de alimentatie van een ondernemer in scheiding? Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening? Als u ook wel eens het idee heeft dat u met meer kennis over de jaarrekening beter beslagen ten ijs kunt komen, dan is de Verdiepingscursus Praktijkgericht Jaarrekening lezen dé cursus voor u.

Bovenstaande cursus is verlopen.

4. Cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht

Een gestage en brede stroom wetgeving en jurisprudentie maakt het voor de vakbeoefenaar steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien. Deze actualiteitenspecial biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het brede terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht met ruime aandacht voor de actualiteit, de belangrijkste jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving. De verschillende onderwerpen worden op zodanige wijze besproken dat hun onderlinge samenhang en dwarsverbanden duidelijk worden. De cursus geeft een goed beeld van waar we op dit moment in het ondernemingsrecht staan en waar het in de nabije toekomst naar toe zal gaan.

Bovenstaande cursus is verlopen.

5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij ondernemingen

Onder leiding van prof. mr. J.B. Wezeman wordt u volledig op de hoogte gebracht van alle actualiteiten op het gebied van Bestuurdersaansprakelijkheid bij ondernemingen.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

6. Personenvennootschappen en de BV met een maatschapsachtig karakter

Kent u de gevolgen van de baanbrekende Hoge Raad-arresten met betrekking tot de maatschap, VOF en CV?  Hoe werkt deze rechtspraak door in de praktijk? En bent u op de hoogte van de voorstellen van de commissie van Olffen en het wetsvoorstel ‘Modernisering Personenvennootschappen’? De plannen om tot wetgeving over te gaan, lijken vorm te krijgen blijkens het wetgevingsprogramma 2018.  In die planning staat dat de nieuwe regeling voor Personenvennootschappen op 1 januari 2019 in werking zal treden. Weet u wat er gaat wijzigen en wat de impact zal zijn voor uw praktijk? Prof. mr. Kid Schwarz neemt u tijdens deze cursus mee in de nieuwe regeling en geeft u antwoord op al uw vragen.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

7. Actualiteiten corporate gorvernance

Het begrip corporate governance raakt een groot aantal terreinen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, waaronder bevoegdheidsverdeling, verantwoording en transparantie, geschillen en aansprakelijkheid. De regelgeving verandert in hoog tempo: denk aan de Wet bestuur en toezicht en het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, delen van de Flexwet (instructierecht in BVs) en wetgeving rond de beloning van topfunctionarissen. Steeds vaker speelt corporate governance, impliciet dan wel expliciet, een (hoofd)rol in rechterlijke beslissingen. De ontwikkelingen beperken zich allerminst tot beursvennootschappen, maar bestrijken inmiddels alle NVs en BVs, en in toenemende mate ook verenigingen en stichtingen.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, zowel in de profit als not for profit sector. U bent u bewust van het belang van corporate governance codes voor bestuurders en toezichthouders, en voor hun mogelijke aansprakelijkheid.

Bovenstaande cursus is verlopen.

8. Actuatliteiten Ondernemingsrecht 

Tijdens de cursus ‘Actualiteiten Ondernemingsrecht’ krijgt u een praktisch jaaroverzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrechtMr. Hans Vetter (rechter Rechtbank Den Haag) en mr. Stein van Thiel (advocaat Evers Soerjatin) vertellen u wat de grote lijnen in de jurisprudentie en nieuwe wetgeving van 2018 zijn, maar ook wat de details van de belangrijkste uitspraken voor uw zaken betekenen.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht.

Bovenstaande cursus is verlopen.

9. Wwft voor advocatenkantoren 

Dit is een cursus die speciaal in de avond wordt georganiseerd. Tijdens de avondcursus zal er worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

 

10.Verdiepingscursus Alimentatierekenen DGA en de zelfstandig ondernemer 

Als je in jouw praktijk te maken hebt met echtscheidingszaken waarbij directeur-grootaandeelhouders of zelfstandig ondernemers (eenmanszaak / v.o.f. / maatschap) betrokken zijn, dan is deze interactieve cursus onontbeerlijk om verantwoorde alimentatieberekeningen te kunnen maken, je standpunten adequaat te kunnen onderbouwen en om inhoudelijk te kunnen reageren op standpunten van je wederpartij.

In deze cursus verkrijg je inzicht in de wijze waarop de verdiencapaciteit van ondernemers in echtscheidingszaken kan worden beoordeeld en de valkuilen die je hierbij op je pad aantreft. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en overige praktijkjuristen met goede kennis van het bruto-rekenen en met enige praktijkervaring met alimentatiezaken waarbij ondernemers zijn betrokken.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Wij hopen dat u een passende Ondernemingsrecht cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.