KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste cursussen Arbeidsrecht van 2018
Naar alle blogs

De 10 populairste cursussen Arbeidsrecht van 2018

De 10 populairste cursussen Arbeidsrecht van 2018

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen Arbeidsrecht van 2018. Bekijk welke cursussen uw vakgenoten kozen en schrijf u ook snel in!

1. Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

Wanneer mag onder welke omstandigheden van werknemers worden verlangd dat zij medewerking verlenen aan een wijziging? Welke rol speelt de OR en welke wijzigingstechnieken kunnen worden ingezet? Deze en andere vragen komen, concreet gemaakt met casusposities, op diepgravende wijze aan de orde tijdens de Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

2. Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

In deze cursus hoort u alles over de wijzigingen in het Ontslagrecht. Er is aandacht voor onder andere de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de veranderingen in o.a. de mogelijkheid van hoger beroep, cassatie, aantal tijdelijke contracten, transitievergoeding bij ontslag, maximalisatie van de ontslagvergoeding, verplichting om passende arbeid te aanvaarden bij ontslag. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Bovenstaande cursus is verlopen.

3. LegalPlanet Arbeidsrechtcongres 2018

Op 12 december 2018 vindt het derde LegalPlanet Arbeidsrechtcongres plaats! De docenten bespreken de komst van het nieuwe ontslagrecht uitgebreid! Reserveer 12 december 2018 daarom alvast in uw agenda en schrijf u in voor het LegalPlanet Arbeidsrechtcongres 2018, zodat u verzekerd bent van een plek!

Bovenstaande cursus is verlopen.

4. Actualiteitencursus Arbeidsrecht

Alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze praktijkcursus iets voor u. In zes uur tijd neemt Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aanrader voor elke arbeidsrechtadvocaat!

Bovenstaande cursus is verlopen.

5. Verdiepingscursus werkgeversaansprakelijkheid

In deze cursus gaan de docenten dieper in op het onderdeel werkgeversaansprakelijkheid. Centraal deze dag staan de inhoud en actualiteiten rondom de zorgverplichting en de aansprakelijkheid van de werkgever (7:658 BW), goed werkgeverschap (7:611 BW) en de bewijsproblematiek in geschillen rondom de werkgeversaansprakelijkheid. De docenten benaderen de onderwerpen mede vanuit hun eigen professionele perspectief. Naast kennisoverdracht krijg je in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor je praktijk.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

6. De Zieke Werknemer

In deze cursus komen de voor de praktijk belangrijkste vraagstukken aan bod. Docente mr. Erica Wits bespreekt de valkuilen, risico’s maar vooral ook oplossingsrichtingen. Uiteraard gaat zij in op de nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak en wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe regeling compensatie transitievergoeding zieke werknemers.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

7. Re-integratie en het arbeidsrecht**

Wanneer precies start een re-integratie traject? Hoe verloopt het re-integratie traject en wat zijn de (wettelijke) rechten en plichten van werkgever en werknemer in iedere fase van het proces? Wat zijn de gevolgen als één van beide partijen zich niet houdt aan deze wettelijke verplichtingen? Zijn er uitzonderingen mogelijk in een re-integratie proces en zo ja, wanneer en waarom dan? Volg deze cursus en hoor de antwoorden!

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

8. De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

De zieke werknemer is arbeidsrechtelijk complex. Wat kunt u van de vernieuwde cursus ‘De complexe rechtspositie van de zieke werknemer’ verwachten? Kantonrechter Ellen de Groot en arbeidsrecht-advocaat Pauline Burger behandelen o.a.: het op 10 juli jl. door de Eerste Kamer goedgekeurde wetsvoorstel ‘Wijziging transitievergoeding na 2 jaar ziekte’. Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?

Bovenstaande cursus is verlopen.

9. Actualiteiten Arbeidsrecht

Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. Ruben Houweling behandelt een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Hij brengt je op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bespreekt de meest actuele rechtspraak. Dirk van Genderen behandelt actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema ‘individueel ontslag’.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

10. Vraagstukken bij ziekte en reorganisatie (UWV)

Hoe ga je hiermee om en wat is er wel en niet mogelijk? Wat wordt er van een werkgever verwacht en hoe pak je dit doeltreffend aan? Het is mogelijk om meer grip te krijgen en bij het gewenste resultaat uit te komen. Het hebben van visie en inzicht is ook van groot belang bij reorganisaties. Naast het doorvoeren van veranderingen, zal net als bij langdurige ziekte het ontslag via het UWV verlopen. Behandeld wordt hoe deze procedures aangepakt dienen te worden met daarbij alle valkuilen en mogelijkheden. Een analytisch uitdagende cursusdag in het arbeidsrecht.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Wij hopen dat u een passende Arbeidsrecht cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl. 

10-beste-arbeidsrecht-cursussen