KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste curssussen Strafrecht 2018
Naar alle blogs

De 10 populairste curssussen Strafrecht 2018

De 10 populairste cursussen Strafrecht van het jaar 2018

Klik hier voor het complete aanbod Strafrecht cursussen 2019

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws binnen het Strafrecht. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen Strafrecht van het jaar 2018. Van actualiteiten strafrecht, online cursussen strafrecht tot financieel strafrecht. Schrijf u ook nog snel in voor een cursus in 2018!

1. Actualiteiten Strafrecht: verweren in het voorbereidend onderzoek en ter terechtzitting 

In deze praktijkcursus vertelde één van de meest vooraanstaande strafrechtjuristen van Nederland over recente ontwikkelingen in de strafrechtspraktijk. De vernieuwde cursus heeft strafpleiter aan de hand van actuele casusposities meegenomen door de ontwikkelingen op het gebied van vormverzuimen binnen en buiten het voorbereidend onderzoek. Praktische toepassing van de rechtspraak van de Hoge Raad op dit gebied stond centraal.

2. Actualiteiten voor de strafrechtpraktijk 

In deze cursus werd er een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in het strafrecht en het strafprocesrecht in 2018. Zowel de nieuwste uitlegarresten van de Hoge Raad, als interessante uitspraken door feitenrechters werden behandeld. Deze jurisprudentie is vervolgens teruggekoppeld die de commune strafrechtadvocaat zeker kan herkennen uit zijn eigen praktijk. De diverse materieel strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke onderwerpen zijn aan de hand van recente jurisprudentie behandeld, waarbij de nadruk lag op een praktijkgerichte invalshoek met een terugkoppeling naar de theorie. Tevens is er ruim aandacht besteed aan het nieuwe beleid en de nieuwe wet- en regelgeving.

3. Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening 

Moet u wel eens cliënten advies geven bij bijvoorbeeld fusie, overname, faillissement, bedrijfseconomische ontslagen of voor het bepalen van de alimentatie van een ondernemer in scheiding? Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening? Als u ook wel eens het idee heeft dat u met meer kennis over de jaarrekening beter beslagen ten ijs kunt komen, dan heeft u met  Verdiepingscursus Praktijkgericht Jaarrekening lezen al deze vragen kunnen beantwoorden!

4. Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht 

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden afgelopen jaar gecombineerd in de cursus Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht.

5. Cursus Incidenten ter zitting 

De cursus Incidenten ter zitting heeft u afgelopen jaar de juiste kennis en vaardigheden gegeven om adequaat te kunnen reageren en daarmee de belangen van je patiënt het beste te dienen. Vanuit de wet, jurisprudentie en ervaring van de docenten werd er met praktische voorbeelden uiteengezet wat de verschillende mogelijkheden zijn.

6. Procederen in hoger beroep in strafzaken 

Een aantal jaren geleden is het voortbouwend beroep binnen de Nederlandse strafrechtspleging ingevoerd. Hoe verloopt dit beroep in de praktijk en welke verplichtingen zijn er voor het openbaar ministerie en de verdediging? Op welke wijze kan een verdachte het best voorbereid worden op het hoger beroep en wat kan hij verwachten bij een eerder ingenomen positie in de verdediging? In deze praktijkgerichte middagcursus werd er antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Na afloop weet je hoe je je client het beste kunt voorbereiden op het hoger beroep en welke strategie je kunt aannemen.

7. Actualiteitencursus Strafrecht

De recente jurisprudentie (2016) op het gebied van het formele strafrecht en de ontwikkelingen op het gebied van het materiële strafrecht – zowel op het niveau van de verschillende leerstukken van materieel strafrecht als van concrete strafbepalingen – passeren de revue. Deze cursus is ingegaan op de recente ontwikkelingen die spelen binnen het strafrecht.

8. Uit- en overlevingsrecht, de WOTS en de WETS** 

In deze cursus ging het om uit- en overleveren van gedetineerden. U leerde de verschillen tussen uitlevering en overlevering. Er werd aandacht besteed aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), waarbij de in een buitenland opgelegde onvoorwaardelijke gevangenis in Nederland uitgezeten kan worden. Ook werd het verschil tussen de exequaturprocedure en de onmiddellijke tenuitvoerlegging besproken. De theorie werd behandeld aan de hand van twee casussen waarvan u praktische ins en outs krijgt voor uw rechtspraktijk.

9. Praktijkcursus Jeugd(straf)recht 

De inhoud van deze cursus sluit aan bij de vereisten van de Raad voor de Rechtsbijstand voor het op de lijst staan voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator: als u dergelijke zaken wilt (blijven) doen, bood deze cursus u daartoe de benodigde kennis.

Twee ervaren rechters legden helder en vanuit de praktijk uit waaraan u moet denken bij deze verschillende aspecten in uw optreden in jeugdzaken.

10.Nieuw: Tuchtrecht (incl. de nieuwe gedragsregels) en voorbereiding dekenbezoek**

Van een advocatenkantoor wordt veel verwacht. Cliënten vragen, toezichthouders eisen. Uw tijd is beperkt en uw aandacht is gericht op de zaken die u doet. Maar bent u op de hoogte van de wijzigingen in de Verordening op de advocatuur, de gedragsregels en de Wwft? Bent u klaar voor een dekenbezoek? Na het volgen van deze cursus was u (weer) helemaal up to date. Op praktische wijze werd geïnformeerd over de geldende regels én voorgenomen wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gelden op de voor u relevante gebieden. “

Pluspunt aan deze cursus was dat er zowel juridische als niet-juridische punten te behalen vallen (in totaal maar liefst 4 po-punten). Dit kon naar eigen inzicht ingedeeld worden.

Klik hier voor het complete aanbod Strafrecht cursussen 2019

Wij hopen dat u een passende Strafrecht cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.

Foto van crimineel bij blog Strafrecht