KiesUwCursus

Nieuws en actualiteiten voor de Juridisch Professional

Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog De 10 populairste curssussen Strafrecht 2018

De 10 populairste curssussen Strafrecht 2018

Foto van crimineel bij blog Strafrecht

De 10 populairste cursussen Strafrecht 2018

Wist u dat al bijna 1.000 advocaten hun cursussen via KiesUwCursus.nl boekten?

U wilt natuurlijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het nieuws binnen het Strafrecht. Bent u benieuwd welke cursussen uw vakgenoten kozen om up-to-date te blijven? Hieronder vindt u de tien meest populaire cursussen Strafrecht van 2018 van o.a. OSR, Sdu en Edulaw. Van actualiteiten strafrecht, online cursussen strafrecht tot financieel strafrecht. Schrijf u ook nog snel in voor een cursus in 2018!

1. Actualiteiten Strafrecht: verweren in het voorbereidend onderzoek en ter terechtzitting 

In deze praktijkcursus vertelt één van de meest vooraanstaande strafrechtjuristen van Nederland over recente ontwikkelingen in de strafrechtspraktijk. Deze vernieuwde cursus zal de strafpleiter aan de hand van actuele casusposities meenemen naar en door de ontwikkelingen op het gebied van de vormverzuimen binnen en buiten het voorbereidend onderzoek. Praktische toepassing van de rechtspraak van de Hoge Raad op dit gebied staat centraal.

Bovenstaande cursus is verlopen.

2. Actualiteiten voor de strafrechtpraktijk 

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in het strafrecht en het strafprocesrecht in 2018. Zowel de nieuwste uitlegarresten van de Hoge Raad, als interessante uitspraken door feitenrechters worden behandeld. Deze jurisprudentie wordt teruggekoppeld die de commune strafrechtadvocaat zeker kan herkennen uit zijn eigen praktijk. De diverse materieel strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke onderwerpen zullen aan de hand van recente jurisprudentie worden behandeld, waarbij de nadruk ligt op een praktijkgerichte invalshoek met een terugkoppeling naar de theorie. Tevens is er ruim aandacht voor nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving.

Bovenstaande cursus is verlopen.

3. Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening 

Moet u wel eens cliënten advies geven bij bijvoorbeeld fusie, overname, faillissement, bedrijfseconomische ontslagen of voor het bepalen van de alimentatie van een ondernemer in scheiding? Kunt u de operationele en financiële risico’s van een organisatie herkennen aan de hand van de jaarrekening? Als u ook wel eens het idee heeft dat u met meer kennis over de jaarrekening beter beslagen ten ijs kunt komen, dan is de Verdiepingscursus Praktijkgericht Jaarrekening lezen dé cursus voor u.

Bovenstaande cursus is verlopen.

4. Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht 

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus.

Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand). De inhoud van deze cursus sluit aan bij de huidige regels van de Raad voor de Rechtsbijstand voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator.

Bovenstaande cursus is verlopen.

5. Cursus Incidenten ter zitting 

In deze cursus Incidenten ter zitting verkrijg je de juiste kennis en vaardigheden om adequaat te reageren en daarmee de belangen van je cliënt het beste te dienen. Vanuit de wet, jurisprudentie en ervaring van de docenten wordt met praktische voorbeelden uiteengezet wat je mogelijkheden zijn.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

6. Procederen in hoger beroep in strafzaken 

Een aantal jaren geleden is het voortbouwend beroep binnen de Nederlandse strafrechtspleging ingevoerd. Hoe verloopt dit beroep in de praktijk en welke verplichtingen zijn er voor het openbaar ministerie en de verdediging? Op welke wijze kan een verdachte het best voorbereid worden op het hoger beroep en wat kan hij verwachten bij een eerder ingenomen positie in de verdediging? In deze praktijkgerichte middagcursus krijg je antwoord op bovenstaande vragen. Je weet na afloop hoe je je client het beste kunt voorbereiden op het hoger beroep en welke strategie je kunt aannemen.

Bovenstaande cursus is verlopen.

7. Actualiteitencursus Strafrecht 

De recente jurisprudentie (2016) op het gebied van het formele strafrecht en de ontwikkelingen op het gebied van het materiële strafrecht – zowel op het niveau van de verschillende leerstukken van materieel strafrecht als van concrete strafbepalingen – passeren de revue. De cursus wordt gegeven door hoogleraar straf(proces)recht Prof. Dr. T. Kooijmans.

Bovenstaande cursus is verlopen.

8. Uit- en overlevingsrecht, de WOTS en de WETS** 

In deze cursus gaat het om uit- en overleveren van gedetineerden. U leert de verschillen tussen uitlevering en overlevering. Er wordt aandacht besteed aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), waarbij de in een buitenland opgelegde onvoorwaardelijke gevangenis in Nederland uitgezeten kan worden. Ook wordt het verschil tussen de exequaturprocedure en de onmiddellijke tenuitvoerlegging besproken. De theorie wordt behandeld aan de hand van twee casussen waarvan u praktische ins en outs krijgt voor uw rechtspraktijk.

Bovenstaande cursus is verlopen.

9. Praktijkcursus Jeugd(straf)recht 

De inhoud van deze cursus sluit aan bij de vereisten van de Raad voor de Rechtsbijstand voor het op de lijst staan voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator: als u dergelijke zaken wilt (blijven) doen, biedt deze cursus u daartoe de benodigde kennis.

Twee ervaren rechters leggen helder en vanuit de praktijk uit waaraan u moet denken bij deze verschillende aspecten in uw optreden in jeugdzaken. Hierdoor heeft u direct rendement van deze cursus.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

10.Nieuw: Tuchtrecht (incl. de nieuwe gedragsregels) en voorbereiding dekenbezoek**

Van een advocatenkantoor wordt anno 2018 veel verwacht. Cliënten vragen, toezichthouders eisen. Uw tijd is beperkt en uw aandacht is gericht op de zaken die u doet. Maar bent u op de hoogte van de wijzigingen in de Verordening op de advocatuur, de gedragsregels en de Wwft? Bent u klaar voor een dekenbezoek? Na het volgen van deze cursus bent u (weer) helemaal up to date. Op praktische wijze zult u worden geïnformeerd over de geldende regels én voorgenomen wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gelden op de voor u relevante gebieden. “

Pluspunt aan deze cursus is dat er zowel juridische als niet-juridische punten te behalen vallen (in totaal maar liefst 4 po-punten). Dit kunt u naar eigen inzicht indelen.

→ Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Wij hopen dat u een passende Strafrecht cursus heeft kunnen vinden! Indien wij u nog verder kunnen helpen kunt u ons altijd bereiken via 030 -303 55 55 of info@kiesuwcursus.nl.