KiesUwCursus
Home Cursussen Zieke werknemer (Dag 2)

Zieke werknemer (Dag 2)

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

Programma

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werkenemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mw. mr. C.J. Frikkee
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden
Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mw. mr. C.J. Frikkee
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplosdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mw. mr. H. Groen
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
– enkele ontslagcijfers
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
– het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
– ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
– deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
– deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
– ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
– de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

Sprekers

 • Mw. mr. dr. P.H. Burger

  advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

 • Mw. mr. C.J. Frikkee*

  kantonrechter rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch

 • Mw. mr. H. Groen

  MfN mediator bij MediationPoint

 • Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*

  advocaat bij AKD te Rotterdam

 • Mr. J. Meijer

  manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag.

 • Dr. B. Sorgdrager

  zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

Editie(s)

 • di 24 sep 2024
 • Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 • Taurus Avenue 12
 • 2132 LS
 • Hoofddorp
Plan route
 • do 17 okt 2024
 • Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 • Stationsweg 7
 • 8011 CZ
 • Zwolle
Plan route
 • wo 04 dec 2024
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • Stationsweg 91
 • 3621 LK
 • Breukelen
Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling