KiesUwCursus
€ 1.585,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Cursus Zekerheidsrechten verdiept

Cursus Zekerheidsrechten verdiept

Breng uw kennis over zekerheidsrechten diepgaand op peil

In deze intensieve cursus besteden de docenten diepgaand aandacht aan persoonlijke en goederenrechtelijke zekerheidsrechten. Aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving bespreken ze alle voor uw praktijk relevante aspecten. Daarvoor diepen ze in de verschillende onderdelen de thema’s hoofdelijkheid en borgtocht, eigendomsvoorbehoud, executie van zekerheden, zakenrechtelijke en collectieve zekerheden, en pandrecht op vorderingen voor u uit.

De juridische praktijk staat centraal in de cursus. De docenten delen praktijkervaringen en er is ruimschoots gelegenheid voor actieve inbreng van de cursisten. Na afloop beschikt u over diepgaande en actuele kennis over alle aspecten van de zekerheidsrechten.

U kunt zich aanmelden voor de complete cursus van 16 PO, of voor onderstaande losse onderdelen:

Hoofdelijkheid en borgtocht
Docent Egbert Loesberg gaat in op persoonlijke zekerheden zoals hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties. Hij besteedt daarbij aandacht aan de verhouding tussen de schuldeiser enerzijds en de schuldenaren anderzijds, de verhouding tussen de schuldenaren onderling en aan concernfinanciering. Ook krijgt u antwoord op de vraag of de bankgarantie als een afhankelijk recht dient te worden geduid. En kunnen de rechten op grond van een bankgarantie worden gecedeerd? Verder bespreekt hij nog het kort geding tot teruggave van de bankgarantie.

2 april 2024 van 09.30 tot 12.45 uur| Utrecht | 3 PO | Met Egbert Loesberg

Eigendomsvoorbehoud
Op welke wijze kan het eigendomsvoorbehoud worden geconstrueerd en bij welke type vorderingen? Die vragen staan centraal in het onderdeel van docent Emil Verheul. Hij gaat daarbij ook in op de constructie van het eigendomsvoorbehoud in driepartijenrelaties. Die komt voor bij financiering door een derde en bij inkooporganisaties. Verder bespreekt hij de mogelijkheid van verpanding van voorwaardelijke eigendom. Daarbij gaat hij in het bijzonder in op de wijze waarop dit pandrecht kan worden uitgewonnen en de gevolgen van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud voor het pandrecht. Tot slot bespreekt hij enkele veelvoorkomende wijzen waarop een eigendomsvoorbehoud tot een einde kan komen. Voorbeelden daarvan zijn oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop door de koper.

2 april 2024 van 13.30 tot 15.30 uur | Utrecht | 2 PO | Met Emil Verheul

Executie van zekerheden
Waarop moet u letten bij de executie van zekerheidsrechten? Docent Egbert Loesberg deelt hierover zijn ervaring als voorzieningenrechter. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de executie van zekerheden nadat de zekerheidsverschaffer insolvent is verklaard. Bij het hypotheekrecht gaat hij in op de openbare executie en de onderhandse executie met goedkeuring van de voorzieningenrechter. Daarbij komen de zogenaamde hypotheekbedingen eveneens aan bod. Bij het pandrecht bespreekt hij de verschillende vormen van executie en het pandhoudersbeslag. En hoe zit het met het beslag tot afgifte bij het eigendomsvoorbehoud?

2 april 2024 van 15.45 tot 17.45 uur | Utrecht | 2 PO | Met Egbert Loesberg

Hypotheek en pandrecht op andere goederen dan vorderingen, zekerheidsrechten in collectief verband
In dit onderdeel behandelt Egbert Loesberg het pandrecht op andere goederen dan vorderingen. Daarbij zullen de vestigingsformaliteiten en de vraag voor welke vorderingen en op welke goederen een pandrecht mogelijk is de revue passeren en zal ingegaan worden op collectieve zekerheden.

10 april 2024 van 09.30 tot 16.45 uur | Utrecht | 6 PO | Met Egbert Loesberg

Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie)
In dit onderdeel gaat docent Martijn Rongen diepgaand in op drie hoofdonderwerpen van de verpanding van (geld)vorderingen op naam. Aan de orde komen de vestiging van (openbaar en stil) pandrecht op vorderingen, de bevoegdheden van een pandhouder van vorderingen, en de uitoefening van een pandrecht op vorderingen tijdens insolventie van de pandgever. Bij de vestiging van pandrecht op vorderingen op naam komen onder meer de verpandbaarheid van vorderingen, de uitleg van pandakten, het bepaaldheidsvereiste en de verzamelpandakteconstructie aan bod. Ook krijgt u antwoord op de vraag welke bevoegdheden een pandhouder van vorderingen heeft op grond van de wet en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Verder gaat de docent in op de rechtspositie van een pandhouder van vorderingen in het faillissement van de pandgever. Hij besteedt daarbij aandacht aan de betekenis van de afkondiging van een afkoelingsperiode en een termijnstelling door de curator voor de uitoefening van het pandrecht. Ook wordt aandacht geschonken aan de aanspraken die de pandhouder heeft met betrekking tot op stil verpande vorderingen ontvangen betalingen. En tot slot bespreekt de docent de gedragsregels die de Hoge Raad heeft geformuleerd voor de curator voor stil verpande vorderingen en welke rechten de pandhouder heeft bij schending van die regels.

18 april 2024 van 9.30 tot 12.45 uur | Online | 3 PO | Met Martijn Rongen

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Hoofdelijkheid en borgtocht
 • De bankgarantie
 • Eigendomsvoorbehoud
 • De mogelijkheid van verpanding van de voorwaardelijke eigendom
 • Executie van zekerheden
 • Beslag
 • Zakenrechtelijke en collectieve zekerheden
 • Pandrecht op vorderingen

Doelgroep: Advocaten, (kandidaat)-notarissen, bank- en bedrijfsjuristen
Niveau: Verdiepend

Programma

Datum, tijd en locatie:
2 april 2024 van 09.30 tot 17.45 uur – Quinton House Utrecht
10 april 2024 van 09.30 tot 16.45 uur – Quinton House Utrecht
18 april 2024 van 09.45 tot 12.45 uur – Online via Teams
Deze sessies zijn ook los te volgen

Sprekers

 • Mr. Egbert Loesberg

  Voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam

 • Mr. Martijn Rongen

  Senior Legal Counsel bij Loyens & Loeff

 • Mr. Emil Verheul

  Universitair docent privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker Wijn & Stael Advocaten

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling