KiesUwCursus
Home Cursussen WWFT voor Accountants en Belastingadviseurs

WWFT voor Accountants en Belastingadviseurs

De Wwft is voor u als accountant en belastingadviseur belangrijke wetgeving die zware verplichtingen met zich meebrengt. Het niet (juist) nakomen van deze wetgeving kan leiden tot bestuurlijke sancties en boetes, strafrechtelijke vervolging of tuchtrechtelijke maatregelen.

Als accountant of belastingadviseur bent u volgens de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland te melden. U meldt zowel uitgevoerde transacties als transacties die nog niet afgerond zijn (voorgenomen transacties).

Door de Wwft na te leven verkleint u het risico dat:
– U wordt misbruikt voor het witwassen of financieren van terrorisme
– U medepleger of medeplichtige wordt van witwassen of financieren van terrorisme;
– U reputatieschade oploopt

De belangrijkste verplichtingen voor u zijn:
– Cliëntenonderzoek doen
– Melden van ongebruikelijke transacties; (Zie hoofdstuk 7)
– Maatregelen nemen die gericht zijn op risicomanagement; (Zie hoofdstuk 5)
– Het voldoen aan uw opleidingsverplichting (Zie Par. 5.8).

Conform de NBA handleiding zijn dit uw interne verplichtingen:
– ‘Een instelling zorgt ervoor dat haar medewerkers worden gescreend (‘doorgelicht’) op het risico
dat zij worden gebruikt voor witwassen of financieren van terrorisme.
– Een instelling zorgt ervoor dat haar medewerkers bekend zijn met de verplichtingen volgens de
Wwft
– Een instelling zorgt ervoor dat haar medewerkers periodiek opleidingen volgen die hen in staat stellen goed en volledig cliëntenonderzoek te verrichten en een ongebruikelijke transactie te herkennen.
– Een instelling zorgt ervoor dat haar medewerkers de verplichtingen volgens de Wwft kennen en in staat zijn deze toe te passen, ‘voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling.’ Een instelling heeft daartoe een opleidingsverplichting. De opleidingsverplichting heeft tot doel dat medewerkers de Wwft en de daarop gebaseerde regelgeving kunnen toepassen bij hun werkzaamheden. Het gaat om kennis en vaardigheden.’

Als u zich nu inschrijft voor deze live online cursus (te volgen vanaf uw eigen werkplek), bent u voorlopig weer Wwft compliant!

Programma

10.55 uur Opening Zoom omgeving

11.00 uur Start Wwft cursus

13.00 uur Einde cursus

Sprekers

  • Arnaud Booij

    Fiscaal advocaat en Mfn mediator

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Lexlumen

Wat vonden uw vakgenoten?

Bert Lassche

Goede training, echter het lijkt erop alsof met deze online training voldaan wordt aan de opleidingseis voor de Wwwft, waarvoor echter, tenzij ik dat verkeerd zie, 2 uur / opleidingspunten vereist zijn

Edy Hoogendam

Zeer goede docent en actueel voor mijn praktijk

8.0
2 totaal
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling