KiesUwCursus
Home Cursussen Wet BIBOB

Wet BIBOB

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning – omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. De Wet BIBOB kan ook worden toegepast bij subsidieaanvragen, aanbestedingen en bij vastgoed- en grondtransacties.

Inhoud en resultaat

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek.

Om u te kunnen bekwamen in al deze competenties bieden wij u een training aan die alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak omvat, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk. Deze training is al vele malen gegeven in de praktijk en heeft zich bewezen.

Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

Doelgroep

De training is bestemd voor beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB, functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit bij vastgoed- en grondtransacties.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Programma

Datum en tijd: 2 en 4 maart 2020, van 09:30 tot 16:30.

Bestuurlijk/Juridisch

 • geschiedenis en positie van de Wet BIBOB
 • zakelijke samenwerkingsverbanden
 • gemeentelijk BIBOB beleid
 • “eigen Huiswerk”: brononderzoek, BIBOB-criteria en onderzoeksstrategieën
 • adviesaanvraag Landelijk Bureau BIBOB (LBB)
 • procedure na ontvangst advies LBB (vergewisplicht / casuïstiek)
 • tipfunctie OvJ
 • opvallende zaken / tips / casuïstiek
 • jurisprudentie Wet BIBOB
 • bezwaar- / beroepsprocedure
 • informatiebeveiliging / privacy
 • uitbreiding Wet BIBOB
 • RIEC’s (geschiedenis, werkwijze, taak, casuïstiek)

Financieel

 • financiële beoordeling m.b.v. het BIBOB-Huis
 • bepalen van de financieringsbehoefte
 • bepalen van herkomst van de financiering
 • beoordelen van financiële bescheiden zoals: ondernemingsplan, financieringscontract en huurovereenkomst
 • beoordelen van jaarrekeningen en recente cijfers
 • inkomstenbelasting en omzetbelasting
 • witwassen en artikel 3 Wet BIBOB

Sprekers

 • Ries Kniest

  Accountant en BIBOB specialist. Ries is afgestudeerd als forensisch accountant en belastingadviseur. Hij heeft o.a. gewerkt als fraudeonderzoeker naar faillissementsfraude, acquisitiefraude, witwassen en vastgoedfraude. Voor de Belastingdienst schuift Ries regelmatig aan bij onderzoeken vanuit het RIEC. Vanaf 2007 is Ries werkzaam met de Wet BIBOB volgens de zelf ontwikkelde methode van het BIBOB-Huis. Ries is vaste trainer van de BIBOB Academie.

 • Frank Rovers

  Mede oprichter Bibobacademie. Frank heeft bij de Politie, het OM en de Rechtbank gewerkt. In 2005 heeft Frank als projectleider aan de wieg gestaan van het eerste RIEC in Limburg. Vanaf 2010 is Frank binnen zijn eigen adviesbureau (www.frankroversadvies.nl) werkzaam bij gemeentelijke en regionale overheden op het vlak van geïntegreerde aanpak van criminaliteit met als specialisatie de Wet BIBOB. Hij is vaste trainer binnen de BIBOB-academie.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling