KiesUwCursus
Home Cursussen Werkgeversaansprakelijkheid en de zieke werknemer

Werkgeversaansprakelijkheid en de zieke werknemer

Het aantal werknemers dat ziek wordt als gevolg van hun werk blijft gestaag toenemen. Of het nu gaat om een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een burn-out, in vrijwel alle gevallen rijst de vraag of de werkgever met succes voor de gevolgen van de ziekte / het letsel aansprakelijk kan worden gesteld. De aansprakelijkheid van de werkgever is doorgaans niet eenvoudig vast te stellen, omdat zaken op dit gebied niet zelden worden gekenmerkt door bewijsrechtelijke problemen. Waar kunt u het beste beginnen in zo’n zaak en hoe stelt u vast of de schade die de werknemer heeft geleden, fysiek of psychisch, materieel of immaterieel, geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt? En wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer ten opzichte van zijn (aansprakelijke) werkgever? In deze cursus worden de rechtsgronden waarop aansprakelijkheid van de werkgever kan worden gebaseerd besproken en worden deelonderwerpen, zoals ongevalstoedracht, schade, zorgplicht, causaal verband en toerekening, aan de hand van recente jurisprudentie toegelicht. Omdat u te maken heeft met een zieke werknemer, wordt in de cursus tevens aandacht besteed aan het ziektebegrip, de rol van de bedrijfsarts, de verplichting van de werknemer om mee te werken aan zijn herstel, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid, de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en ontslag van een zieke werknemer. 

Programma

Datum en tijd: 3 november 2020, van 10:00 tot 17:00.

Sprekers

  • Marlies Vegter

    Marlies Vegter heeft als jurist ruime ervaring in diverse functies, waaronder als advocaat, als universitair medewerker, als beleidmedewerker op het gebied van vrouw en recht en als zelfstandig werkend jurist. Haar aandachtsgebieden zijn het arbeidsrecht en het non-discriminatierecht. Marlies is onder meer redacteur en coördinator van Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR), hoofdredacteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, redacteur van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA) en van de juridische website Sdu Opmaat Arbeidsrecht. Daarnaast is Marlies lid van het 'European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination' en de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (LKOG), werkt zij als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en als docent arbeidsrecht bij de UvA. Marlies verzorgt regelmatig cursussen en publicaties over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

  • Mr. Catharina Kat

    Mr. Catharina Kat werd in 1991 beëdigd tot advocaat. Na werkzaam te zijn geweest bij Nysingh Advocaten en Kennedy Van der Laan, startte zij in 1999 haar eigen kantoor. In 1997 stelde zij als nationaal rapporteur ten behoeve van de LIDC een rapport op over werknemersconcurrentie. Catharina maakte vanaf 2000 tot en met 2004 deel uit van de Adviescommissie Arbeidsrecht van NOvA en was medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht' van de NOvA. Catharina heeft door de jaren heen een veelheid van arbeidsrechtelijke cursussen ontwikkeld en gegeven, onder meer voor de OSR en de Vrije Universiteit van Amsterdam, waaronder cursussen op het gebied van werknemersconcurrentie. Cursisten ervaren haar als een kundige en inspirerende docente, die de lesstof mede door verhalen uit haar eigen praktijk zodanig weet te verlevendigen dat deze niet alleen blijft hangen, maar tevens aanzet tot reflectie over het recht en een open denkhouding.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling