KiesUwCursus
Home Cursussen Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen

Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen

De ontwikkelingen in de markt gaan in hoog tempo door, maar de Omgevingswet is er nog niet. Hoe ga je dit ruimtelijk optimaal regelen en faciliteren? Dit zal sowieso met een ruimtelijk plan moeten, maar dan wel al met het toekomstige omgevingsplan in het oog.

Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.

In de cursus wordt ingezoomd op de mogelijkheden om een plan flexibeler te maken en beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door globaal te bestemmen, het inzetten van afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden, voorwaardelijke verplichtingen en de meerwaarde van het aanmelden van plannen voor de Crisis- en herstelwet. Ook wordt ingegaan op de onderbouwing en verantwoording van de bestemmingsregeling in de toelichting, bv.: welke milieuaspecten komen aan de orde en hoe diepgaand moet dit behandeld of onderzocht worden? Hierbij komen eventuele risico’s en voor- en nadelen van bepaalde wijzen van regelen ook expliciet aan de orde.

Niet aan de orde komt het consolideren van vigerende bestemmingsplannen, de cursus is met name bedoeld om bij de deelnemers een andere ‘mindset’ te creëren zodat men creatiever om kan gaan met het huidige instrumentarium, zoveel mogelijk in de lijn van de komende Omgevingswet.

Het onderscheidende van deze cursus is dat deze is opgebouwd aan de hand van praktijkcasussen en -voorbeelden. Aan de hand van deze casussen leren deelnemers stapsgewijs om zelf een toekomstgericht ruimtelijk plan op te stellen. Na een korte introductie per aspect volgen opdrachten. Het eindresultaat is een vernieuwende blik op het maken van toekomstgerichte plannen.

Programma

Cursus: 9:30-16:45

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het proces van een bestemmingsplan aan bod met participatiemogelijkheden / stakeholderanalyse.
 • Analyse milieuaspecten gericht op ontwikkelingen, zoals geluid, lucht, bedrijven en milieuzonering, archeologie, cultuurhistorie etc. Ingaan op wetgeving en websites waar de benodigde informatie gevonden kan worden voor het bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is.
 • Beleid: is er sprake van afwijking van hoger beleid van bijvoorbeeld de provincie, en hoe hiermee om te gaan? En hoe kun je hiermee sturen in of in relatie met het bestemmingsplan?
 • Flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan (afwijkingsmogelijkheden, wijzigingsbevoegdheden, uitwerkingsplichten en kort de ruimtelijke onderbouwing). Hoe zet je flexibiliteitsbepalingen creatief in? De flexibiliteitsbepalingen worden door middel van verschillende voorbeelden nader toegelicht.
 • Voorwaardelijke bepalingen in het bestemmingsplan worden steeds meer gebruikt. Wat kan en mag je hierin regelen?
 • RO-standaarden, waarbij met name ingegaan wordt op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) en de PraktijkRichtlijn BestemmingsPlannen (PRBP). Aan bod komen bijvoorbeeld de indeling van de regels, de enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen. Deze worden door middel van voorbeelden (regels met bijbehorende verbeelding) uitgelegd.
 • Digitalisering van bestemmingsplannen, www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Beroep: welke aspecten zorgen vaak voor een geslaagd beroep tegen het bestemmingsplan?

Praktijkopdracht: tussen de onderwerpen door worden kleine deelopdrachten uitgevoerd gerelateerd aan het besproken onderwerp, waarbij voldoende ruimte wordt gereserveerd voor het stellen van vragen en discussies.

Sprekers

 • Marloes Brans

  advocaat, Houthoff Buruma

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling