KiesUwCursus
Home Cursussen Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid

Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 4.00 punten, Juridisch
  Nederlandse Orde van Advocaten
 • NIVRE 4.00 punten

Causaliteit bezien vanuit diverse arbeidsrelaties.

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag:

 • Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen (7:658 BW)
 • Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen (7:658 BW)
 • Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW (verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)
 • De rechtspositie van personen zonder arbeidsovereenkomst (7:658 lid 4 BW)

Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van letselschadeclaims, komt in aanraking met vragen op het gebied van aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen, beroepsziekten en verkeersongevallen.

Werkgeversaansprakelijkheid arbeidsongevallen en beroepsziekten (7:658 BW): nuances in de rechtspraak
De beoordeling van werkgeversaansprakelijkheid is niet eenvoudig, omdat een belangrijk deel van het werkgeversaansprakelijkheidsrecht is gevormd in de rechtspraak. Zo is er uitvoerige rechtspraak over de bewijslastverdeling in beroepsziekte- en arbeidsongevallenzaken, over aansprakelijkheid voor ‘pseudo-werknemers’ en over aansprakelijkheid van de werkgever voor een aan de werknemer overkomen verkeersongeval. Waar liggen de kansen en risico’s voor uw letselschadezaak? Tot hoever reikt de zorgplicht van de werkgever en waar begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Op wie rusten de stelplicht en de bewijslast? En kan de werkgever eigen schuld tegenwerpen aan de werknemer?

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW
Op grond van een reeks arresten van de Hoge Raad kan ook artikel 7:611 BW dienen als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid. Het gaat dan om de aansprakelijkheid van de werkgever voor een aan de werknemer overkomen verkeersongeval. Ook kan de werkgever op grond van artikel 7:611 BW aansprakelijkheid zijn als een ongeval zich niet heeft voorgedaan ‘in de uitoefening van de werkzaamheden’, maar niettemin op de werkgever een specifieke zorgplicht rust. Genoeg aanleiding om ook in te gaan op aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW.

De rechtspositie van personen zonder arbeidsovereenkomst 7:658 Lid 4 BW
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar, mede onder invloed van de platformeconomie, enorm toegenomen tot 1,7 miljoen in 2020. Denk aan ingeleende/gedetacheerde arbeidskrachten, zzp’ers en uitzendkrachten. Daarom besteden we in de cursus speciaal aandacht aan de rechtspositie van allen die vallen onder 7:658 Lid 4 BW.

Doelstelling van de cursus
De docenten maken u op systematische wijze wegwijs in de materie van werkgevers-aansprakelijkheid. We behandelen de hoofdlijnen, de belangrijkste aandachtspunten en de laatste stand van zaken. Met veel voorbeelden en inclusief een jurisprudentieoverzicht.

Sprekers

 • mr. Bert de Hek
  Senior raadsheer
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • mr. Lisa Godwaldt
  Advocaat
  Kennedy Van der Laan N.V.

Bestemd voor

Bestemd voor

Deze praktijkmiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Slachtofferhulp

Programma

dinsdag 5 november 2024

12:00 – 12:30

Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers
12:30 – 14:00

Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen 7:658 BW

 • Hoofdlijnen en belangrijkste aandachtspunten 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Hoofdlijnen zorgplicht
Spreker
mr. Bert de Hek

14:00 – 14:15

Pauze
14:15 – 14:30

Stand van zaken klassieke werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen 7:658 BW – vervolg

 • Causaal verband
 • Opzet en bewuste roekeloosheid
Spreker
mr. Bert de Hek

14:30 – 15:30

Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen 7:658 BW

 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Inkadering zorgplicht
 • De verschillende categoriale compensatieregelingen (asbest, chroom-6 e.d.)
 • De nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
 • Rapport Commissie Heerts ‘Stof tot nadenken’
Spreker
mr. Bert de Hek

15:30 – 15:45

Pauze
15:45 – 16:45

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW

(verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)

 • Werkgever en werknemer: wie zijn dat (niet)?
 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Zorgplicht en goed werkgeverschap (verzekeringsplicht, woon-werkverkeer)
 • Wat is een behoorlijke verzekering?
 • 7:611-aansprakelijkheid op grond van een bijzondere zorgplicht
 • Reikwijdte
16:45 – 17:30

De rechtspositie van allen die vallen onder 7:658 lid 4 BW

 • Ingeleende/gedetacheerde werknemer
 • (Onder)Aanneming
 • Zzp’er
 • Uitzendkracht
 • Stagiair/meeloper
 • Vrijwilliger
Spreker
mr. Lisa Godwaldt

17:30

Sluiting en napraten

Sprekers

 • mr. Bert de Hek

  Senior raadsheer

 • mr. Lisa Godwaldt

  Advocaat

Editie(s)

 • di 05 nov 2024
 • Van der Valk Hotel Amersfoort A1
 • Ruimtevaart 22
 • 3824 MX
 • Amersfoort
Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling