KiesUwCursus
Home Cursussen Webinar Actualiteiten UBO-registers – juni 2023

Webinar Actualiteiten UBO-registers – juni 2023

Raadplegen en terugmelden bij het UBO-register voor rechtspersonen en bij het UBO-register voor trusts

Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met zich mee? Hoe moet u cliëntenonderzoek uitvoeren en wie is Ultimate Beneficial Owner? Op deze vragen krijgt u antwoord in dit webinar.

Centraal staat de invoering van het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. Laatstgenoemd register is in november 2022 opengesteld voor registratie. De docent bespreekt ook de laatste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, waaronder de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over beperking van de openstelling van het UBO register voor iedereen. Zij doet dat aan de hand van veel voorkomende casusposities.

Verder gaat de docent in op het onderscheid tussen aandeelhouderschap, stemrecht en economisch belang bij het vaststellen van de grondslag van de UBO en op het vaststellen van een UBO bij een stichting.

Het nieuwe UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) is van belang als uw client een trust of een FGR in de structuur heeft of als u vastgoedtransactie begeleidt. Het UBO begrip voor deze entiteiten wijkt fundamenteel af van het UBO-begrip voor rechtspersonen.

Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van beide UBO-registers en welke verplichtingen u en uw client hebben op deze UBO registers up-to-date te houden.

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

 • Wie is UBO?
 • Hoe stel ik een UBO vast?
 • In hoeverre mag ik afgaan op de juistheid van het UBO-register?
 • Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van het UBO-register?
 • Vervangt het UBO-register mijn cliëntenonderzoek?
 • Wanneer moet ik terugmelden?
 • Hoe moet ik terugmelden?
 • Mag en/of moet ik mijn cliënt informeren over een terugmelding?

Programma

Datum en tijd: u kunt dit webinar van juni 2023 terugkijken op een zelfgekozen moment

U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Sprekers

 • Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

  Hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Editie(s)

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling