KiesUwCursus
Home Cursussen Webinar Tijdelijkheid van uitzendarbeid

Webinar Tijdelijkheid van uitzendarbeid

Leer de complexe regels rondom de tijdelijkheid van de uitzendovereenkomst te doorgronden

Op 17 maart 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU een belangrijke uitspraak gewezen over de rechtspositie van een uitzendkracht. Het Hof heeft verduidelijkt dat de uitzending van de uitzendkracht naar de inlener tijdelijk moet zijn. Maar wat betekent ‘tijdelijk’ in dit verband concreet? Dat is nog niet duidelijk.

Nederland staat langdurige en permanente uitzending toe, maar de vraag is in hoeverre dit in overeenstemming is met het EU-recht. Het niet vastleggen van een maximumduur voor het uitzenden van uitzendkrachten kan misbruik opleveren omdat uitzendkrachten langdurig of duurzaam bij de inlener werken zonder rechtstreeks in dienst te zijn bij de inlener.

In dit webinar gaat de docent in op het EU-recht en met name de reikwijdte van Richtlijn 2008/104/EC ten aanzien van uitzendarbeid. Aanverwante regelingen komt eveneens aan bod, zoals de Richtlijn 96/71/EC ten aanzien van grensoverschrijdende detachering van werknemers. Ook besteedt ze aandacht aan de juridische situatie in Nederland en de (mogelijke) gevolgen die het EU-recht daarop heeft.

Dit webinar brengt voor de praktijk relevante nieuwe inzichten ten aanzien van de wisselwerking tussen het EU-recht en het Nederlandse recht. Na afloop begrijpt u de complexiteit van het vaststellen van een maximumduur voor uitzending vanuit het perspectief van uitzendbureaus, werkenden, inleners, de EU en de Nederlandse wetgever.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • HvJ EU 17 maart 2022, zaak C-232/20, ECLI:EU:C:2022:196 (Daimler)
  • de reikwijdte van Richtlijn 2008/104/EC ten aanzien van uitzendarbeid
  • de Richtlijn 96/71/EC ten aanzien van grensoverschrijdende detachering van werknemers
  • de juridische situatie van uitzendkrachten in Nederland
  • de verschillende perspectieven van uitzendbureaus, werkenden, inleners, de EU en de Nederlandse wetgever op het vaststellen van een maximumduur voor uitzending

Doelgroep: Advocaten, bedrijfsjuristen, uitzendsector

Niveau: Actualiteiten

Programma

Datum en tijd: 21 september 2023 van 10.00 uur tot 11.00 uur | of na 21 september 2023 op een zelfgekozen moment

U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Sprekers

  • Mr. dr. Miriam Kullmann

    Universitair hoofddocent - Vaksectie Sociaal Recht Radboud Universiteit

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling