KiesUwCursus
Home Cursussen Webinar Opzegging van kredietovereenkomsten – januari 2024

Webinar Opzegging van kredietovereenkomsten – januari 2024

Heeft u de ontwikkelingen rondom de beëindiging van een kredietovereenkomst gevolgd?

Dit webinar gaat over de beëindiging van zakelijke kredietovereenkomsten door de bank. Ter introductie van het thema bespreekt de docent de verschillen en overeenkomsten tussen de twee basisvormen van bancaire kredietovereenkomsten: de overeenkomst van geldlening en de rekening-courantkredietovereenkomst. Vervolgens gaat hij in op het relevante wettelijke kader met betrekking tot de kredietovereenkomst. Aandacht is er ook voor de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering en de eerste evaluatie van dit zelfreguleringsinstrument.

De ontwikkeling van de bijzondere zorgplicht van de bank jegens kleine(re) ondernemers komt eveneens aan bod. Wat zijn de verschillende omstandigheden die een rol spelen bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht? De docent gaat daarnaast in op het verschil tussen opeisen en opzeggen van de kredietovereenkomst door de bank. Ook bespreekt hij in dit kader de bevoegdheid van de bank tot beëindiging.

Wanneer een bank een overeenkomst beëindigt, kan het zijn dat de voorzieningenrechter moet toetsen of deze beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. In de jurisprudentie wordt een flink aantal feiten en omstandigheden genoemd die in dat geval relevant kunnen zijn. Welke feiten en omstandigheden dat zijn, hoort u in dit webinar. En wat zijn de gevolgen van een ongeldige opzegging of opeising?

Na afloop bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de zakelijke kredietovereenkomst.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Wet- en regelgeving
 • Het verschil tussen opeising en opzegging
 • Verschillen tussen overeenkomsten van geldlening en rekening-courantkredietovereenkomsten
 • Bevoegdheid tot beëindiging
 • Toetsing van de uitoefening van een beëindigingsbevoegdheid: maatstaf, omstandigheden
 • Gevolgen van een geldige en van een ongeldige opzegging of opeising

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR 24 november 1927, ECLI:NL:HR:1927:273, NJ 1927/390 m.nt. E.M. Meijers (Anneveld/ Van Dijk)
 • Hof Arnhem 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233JOR 2003/267 (Rabobank/ Aarding)
 • HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929JOR 2015/8 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (ING/De Keijzer)
 • Hof Den Bosch 18 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3245JOR 2015/333 m.nt. T.H.D. Struycken & B.W. Wijnstekers
 • HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2228JOR 2016/354, m.nt. A.J. Verdaas (Schonk/Bijlhout)
 • Conclusie AG Wissink bij HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3055JOR 2018/71, m.nt. F.M.A. ’t Hart, ECLI:NL:PHR:2017:1057
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141JOR 2018/140 m.nt. G.J.M. Verburg (Goglio/ SMQ Group)
 • HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1274 (Promontoria)

Verder lezen?

 • von Bar, E. Clive & H. Schulte-Nölke (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), IV.F-1:101
 • K. Heemrood-van Dijk, De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering: het eerste evaluatierapport, FIP 2022/153
 • A.J. Verdaas, De bancaire kredietovereenkomst, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018
 • D. Busch, ‘De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiële sector’, NJB 2020/424

Programma

U kunt dit webinar bekijken op een zelfgekozen moment.

U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Sprekers

 • Mr. Ronald Verdaas

  Zelfstandig advocaat, senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit

Editie(s)

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling