KiesUwCursus
Home Cursussen Webinar “Hoge Raad Actueel- de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren” – september 2020

Webinar “Hoge Raad Actueel- de nieuwste arresten toegelicht door raadsheren” – september 2020

Direct van het Korte Voorhout: de meest recente civielrechtelijke arresten van de HR toegelicht door raadsheren

Korte Voorhout 29 september 2020

Uitleg nieuwste arresten van de Hoge Raad:

Raadsheren van de Gerechtshoven bespreken twee wekelijks de nieuwste arresten van de Hoge Raad. Uitleg en duiding, speciaal voor u. De arresten van deze editie zijn:

ECLI:NL:HR:2020:1509:
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Beperkingen vanwege COVID-19. Mocht psychiater bij zijn onderzoek volstaan met telefonisch contact met betrokkene? Mocht de rechtbank het verzoek telefonisch behandelen? Art. 5 EVRM; art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.
ECLI: NL. HR: 2020: 1499:
Caribische zaak. Huurrecht. Concordantiebeginsel. Timeshare-overeenkomsten. Is art. 7:226 BWSM (“koop breekt geen huur”) ook van toepassing wanneer sprake is van eigendomsoverdracht door een ander dan de verhuurder? Anticipatie mogelijk op Ontwerp Timeshare Ordinance? Is de verkrijger die niet de verhuurder is, gehouden de gebruiksrechten van de timeshare-nemers te eerbiedigen
ECLI: NL: HR: 2020: 1510:
Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Vernietiging exploitatievergunning op beroep van concurrent wegens gebrek in verordening waarop de vergunning berust. Stelplicht en bewijslast condicio sine qua non-verband. Mogelijkheden tot afwijking hiervan.
ECLI: NL: HR: 2020: 1526:
Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vordering tot schadevergoeding van gewezen verdachte op grond dat van zijn onschuld is gebleken. Is het gebleken onschuld-criterium in strijd met de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM?
ECLI: NL: HR: 2020: 1511:
Arbitrage. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis. Art. 1066 (oud) Rv. Bevoegde rechter m.b.t. verzoek tot schorsing arbitraal vonnis, resp. tot zekerheidsstelling, hangende cassatieberoep

Altijd écht up to date zijn? Voordelig kennismaken? U kunt deze 3 uitspraken (1 PO) bekijken voor de speciale kennismakingsprijs van € 49,-! Normale prijs is € 89,-.  Dit is een webinar: u kunt kijken waar en wanneer u zelf wilt.

Deze webinars zijn gratis voor medewerkers van de gerechten. Mail naar [email protected] en wij zorgen ervoor dat u het webinar kosteloos kunt bekijken.

Programma

Duur: 1 uur

U kunt dit webinar bekijken op een zelfgekozen moment

Sprekers

 • mr. dr. Meryem Aksu

  Raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

 • mr. Gerard Lewin

  Raadsheer Hof Amsterdam

 • mr. Sander Rijsterborgh

 • mr. drs. Joost van der Helm

  Raadsheer Hof Den Haag

 • mr. Thea Lautenbach

  Raadsheer Gerechtshof Den Haag

Reviews over cursussen van Lexlumen

Wat vonden uw vakgenoten?

Bert Lassche

Goede training, echter het lijkt erop alsof met deze online training voldaan wordt aan de opleidingseis voor de Wwwft, waarvoor echter, tenzij ik dat verkeerd zie, 2 uur / opleidingspunten vereist zijn

Edy Hoogendam

Zeer goede docent en actueel voor mijn praktijk

8.0
2 totaal
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling