KiesUwCursus
Home Cursussen Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie – Overdracht en verpanding

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie – Overdracht en verpanding

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventie

In dit webinar bespreekt Faber een aantal belangrijke aspecten van de overdracht en verpanding van goederen. De volgende thema’s komen aan bod.

 • Onoverdraagbaarheidsbedingen. Faber behandelt de mogelijkheden die er zijn om de overdraagbaarheid van een vordering zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk te beperken aan de hand van een drietal uitspraken.
 • Faber gaat in op de reikwijdte van het bepaaldheidsvereiste dat voortvloeit uit art. 3:84 lid 2 BW bij overdracht en verpanding.
 • Verpanding van vorderingen. Faber bespreekt de vereisten voor vestiging van een pandrecht op vorderingen, mede aan de hand van het recent gewezen arrest HBL Holding/X.
 • Bevoegdheden pandhouder/cessionaris. Faber staat stil bij de bevoegdheden die een inningsbevoegde pandhouder of cessionaris heeft of kan verkrijgen.

Overzicht jurisprudentie

Onoverdraagbaarheidsbedingen

Bepaaldheidsvereiste bij overdracht en verpanding

 • HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995/447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.) m.nt. W.M. Kleijn
 • HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842JOR 2002/211 (Mulder q.q./Rabobank) m.nt. N.E.D. Faber
 • Amsterdam 27 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6951JOR 2019/45 (Schepel q.q./BDO Consultants) m.nt. N.E.D. Faber

Vestiging pandrecht

Bevoegdheden pandhouder/cessionaris

 • HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415JOR 2014/119 (IAE/Neo-River) nt. B.A. Schuijling
 • HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3619JOR 2016/105 (ABN AMRO/Marell) m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt
 • HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833JOR 2017/25 (Megalim/De Veenbloem) m.nt. N.E.D. Faber

Verder lezen?

 • L.E. Verhagen en M.H.E. Rongen, Cessie. De overdracht van vorderingen op naam. Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk recht, Deventer: Kluwer 2000, p. 85-92 en 95-116.
 • E.J. Beekhoven van den Boezem en G.J.L. Bergervoet, “Uitleg van cessie- en verpandingsverboden”, TvI 2012/13.
 • Steneker, Pandrecht (Monografieën BW nr. B12a), Deventer: Kluwer 2012, in het bijzonder nr. 9 en 54.
 • Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/213-218 en Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/26-29 en 214.
 • Pitlo/Reehuis en Heisterkamp, Goederenrecht, 2019/117, 810 en 826.

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

Thema’s die aan bod komen:

 • Onoverdraagbaarheidsbedingen
 • Bepaaldheidsvereiste bij overdracht en verpanding
 • Vestiging pandrecht
 • Bevoegdheden pandhouder/cessionaris
CPO webinarbundel

Programma

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Deelname aan webinar

Wij schrijven u in via de website van CPO en maken een account voor u aan. Vervolgens ontvangt u een separaat bericht van CPO met een activatielink voor de registratie. Wanneer u op deze link klikt, kunt u een wachtwoord aanmaken en is uw inschrijving voltooid. U kunt het webinar bekijken, wanneer u wilt, vanaf de datum dat deze beschikbaar is.

Indien u al een account heeft, omdat u al eerder een webinar van CPO heeft gevolgd, krijgt u van ons een mail met een link naar het webinar. Hierna hoeft u slechts op de rode button ‘Bekijk het webinar’ of ‘Aanmelden voor dit webinar’ te klikken en kunt u inloggen met uw inloggegevens. In het geval dat u uw inloggegevens niet meer weet, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.

Sprekers

 • Prof. mr. Dennis Faber

  hoogleraar Burgerlijk recht en adviseur van het dagelijks bestuur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en Senior Advisor Clifford Chance

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling