KiesUwCursus
Home Cursussen Verkrijgende verjaring (e-learning)

Verkrijgende verjaring (e-learning)

Deze cursus is herzien per november 2023

De praktijkjurist kan te maken krijgen met de haken en ogen die spelen op het gebied van de verkrijgende verjaring. Na een in de wet voorgeschreven tijdsverloop kan iemand door verkrijgende verjaring eigenaar worden van een goed, mits aan de daartoe door de wet voorgeschreven vereisten is voldaan. Via de regels van de verkrijgende verjaring kunnen bijvoorbeeld burenrechtelijke geschillen met betrekking tot overhangende takken van een boom of het gebruik van een voetpad tot een oplossing komen.

Er zijn twee categorieën van verkrijgende verjaring: de verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw en de verkrijgende verjaring voor de bezitter die niet te goeder trouw is. De verjaring treedt in het tweede geval in op het moment dat de rechtsvordering die strekt tot het beëindigen van bezit van een niet-rechthebbende is verjaard. De niet-rechthebbende wordt in dat geval eigenaar, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.

Verdeeld over twee blokken belicht deze nascholing beide categorieën van verkrijgende verjaring.

  • Blok A Verkrijgende verjaring van bezitter te goeder trouw
  • Blok B  Verkrijgende verjaring van bezitter niet te goeder trouw

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters te goeder trouw;
  • heeft u inzicht in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de problematiek die speelt op het terrein van verkrijgende verjaring voor bezitters niet te goeder trouw;
  • bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken op genoemde rechtsgebieden.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt altijd gebruikmaken van de online omgeving (cursussen worden actueel gehouden).

Docent(en)

  • Mr. dr. Monique Koopmann

    Mr. dr. Monique Koopmann promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit op het onderwerp Bevrijdende Verjaring. Nadat zij rechter-plaatsvervanger was in de rechtbank te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam, is zij benoemd als raadsheer in dat hof. Na haar pensionering is zij weer raadsheer-plaatsvervanger in dat hof. Zij publiceert op het terrein van bevrijdende en verkrijgende verjaring.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling