KiesUwCursus
Home Cursussen Cursus Verjaring

Cursus Verjaring

Hoe actueel is uw kennis over verjaring?

Verjaring is een belangrijk onderwerp voor de praktijk. De juiste kennis over verjaring kan het verschil maken tussen het wel of niet slagen van een vordering. Bent u goed op de hoogte van recente wetgeving en jurisprudentie over verjaring?

Zo heeft de Hoge Raad enkele belangrijke arresten gewezen op het gebied van verjaring. Ook in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie komt het verjaringsleerstuk regelmatig terug. Verder heeft de Nederlandse wetgever nieuwe regels ingevoerd over onder meer de verjaring van schadevergoedingsvorderingen veroorzaakt door strafbare feiten en schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Door al deze ontwikkelingen is actuele kennis over het leerstuk van verjaring geen vanzelfsprekendheid.

Tijdens de cursus gaan de docenten in op de algemene aspecten van verjaring, zoals de duur en het aanvangsmoment van de verschillende verjaringstermijnen en de wijzen waarop deze termijnen kunnen worden gestuit of verlengd.

In het verbintenissenrecht speelt geregeld de vraag of een vordering is verjaard. Neem bijvoorbeeld een vordering tot vernietiging van algemene voorwaarden of tot betaling van schadevergoeding. Maakt het dan uit of deze vordering is ontleend aan het Unierecht? En hoe gaat de rechter om met verjaringskwesties in bijvoorbeeld een collectieve actie?

Ook de rol van verjaring in het goederenrecht komt in de cursus uitgebreid aan bod. Wat voor mogelijkheden heeft degene die een goed door de werking van de verjaring verliest? Wat zijn de gevolgen van een dergelijk eigendomsverlies voor de op dat goed rustende beperkte rechten? En kan de werking van de verjaring ook meebrengen dat beperkte rechten worden verkregen, of dat de inhoud ervan wijzigt?

Na afloop van de cursus is uw kennis over verjaring weer up-to-date. U bent bekend met de relevante regels en jurisprudentie op dit gebied en kunt daar uw voordeel mee doen indien u een cliënt bijstaat in een kwestie waarin verjaring een rol speelt.

Thema’s die onder meer aan bod komen

 • Algemene aspecten van verjaring: de verschillende termijnen, aanvangsmoment, stuiting en verlenging
 • Specifieke verjaringscasuïstiek in het verbintenissen- en goederenrecht
 • De invloed van het Unierecht op het leerstuk van verjaring
 • Actuele wetgeving
 • Recente jurisprudentie over het leerstuk van verjaring

Doelgroep

Advocaten, Juristen

Niveau

Verdiepend

cpo-altijd-scherp-banner

Programma

Datum en tijd: 23 april 2020, van 09:30 tot 15:45.

Sprekers

 • Prof. mr. Steven Bartels

  hoogleraar burgerlijk recht, Radboud Universiteit

 • Mr. drs. Daniël Stein

  docent burgerlijk recht Radboud Universiteit

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling