console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Verjaring en verval in het privaatrecht

Verjaring en verval in het privaatrecht

Info

Twee belangrijke thema’s in het privaatrecht nader uitgelegd

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Deze cursus is dan ook relevant voor nagenoeg alle civiele rechtsgebieden. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen? In deze cursus worden de belangrijkste verjaringstermijnen besproken.

Ook wordt ingegaan op de verkrijgende verjaring. Na verloop van tijd kan een derde eigenaar worden door verjaring. Dit kan zowel te goeder trouw als te kwader trouw en ook opvolgend in algemene of bijzondere titel.

Tevens worden enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring behandeld. Een verjaring die loopt, kan gestuit worden. Hiervoor gelden enkele formele regels die in deze cursus aan de orde komen.

Vervaltermijnen lijken op verjaringstermijnen, maar er zijn enkele relevante verschillen. Beide typen termijnen hebben gemeen dat ze ook contractueel bedongen kunnen worden. De samenloop van wettelijke en contractuele verjarings- en vervaltermijnen wekt veelvuldig verwarring. In deze cursus wordt ingegaan op bovengenoemde materie. Tevens wordt ingegaan op de klachtplicht van art. 6:89 en 7:23. De scherpste randen zijn ervan afgehaald, maar de klachtplicht is nog immer actueel.

Bestemd voor: advocaat; bedrijfsjurist, (kandidaat-)notaris, notaris, overheidsjurist

Programma"

Programma

Datum en tijd: vrijdag 8 oktober 2021, van 13:00 tot 17:15.

12:30 – 13:00 uur Ontvangst met broodjes
13:00 – 15:00 uur Blok 1
– Verkrijgende en bevrijdende verjaring
– Grondslagen en gevolgen van verjaring
– Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
– Dwingend recht en verjaring
– Stuiting, afstand en erkenning
mr. ir. F. (Frank) van Cassel van Zeeland

15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 17:15 uur Blok 2
– Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
– Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
– Samenloop van de verschillende termijnen
– Actuele jurisprudentie alsmede diverse standaardarresten
mr. ir. F. (Frank) van Cassel van Zeeland

Persoon

Sprekers

  • F. (Frank) Van Cassel - van Zeeland

    Frank van Cassel - van Zeeland is specialist in het civiele bouwrecht. Daarnaast is hij een breed civilist. Frank (1971) heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Tevens is hij aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University) docent privaatrecht geweest. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Elf jaar later, in 2013, heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur op de Zuid-as. Vervolgens heeft hij in 2017 zijn eigen kantoor geopend. Als advocaat heeft Frank een civiele bouwrechtpraktijk en treedt hij ook op als arbiter of bindend-adviseur. Zijn jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw én zijn technische achtergrond zijn duidelijk van meerwaarde in het civiele bouwrecht. Het gaat immers vaak om een combinatie van recht en techniek. Frank dringt snel door tot de kern en weet moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen. Frank geeft regelmatig cursussen, publiceert en is vaste annotator van het gezaghebbende Tijdschrift voor Bouwrecht. Verder is hij co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek. Hij is onder andere lid van de Vereniging voor Burgerlijk recht, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Nederlandse Juristenvereniging en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Spreekt op

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling