KiesUwCursus
Home Cursussen Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005**

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005**

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever het ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 

De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen. 

Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Fysiek of online
De cursus wordt ook fysiek aangeboden op deze dag. 

Programma

09:00 – 09:30 Inschrijven en ontvangst
09:30 – 11:00 UAV-2012 (deel 1)
Hoofdthema’s

 • Par. 5 en 6: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen

Ontwerp, vergunningen, terrein
Bouwen zonder aanspraken
Bouwdirectie

 • Par. 8, 26 en 42: bouwtijd, termijnverlenging en boetes

Hoe vast te leggen, hoe verplichtend, hoe aanspraken te formuleren c.q. af te wijzen

 • Par. 9, 10, 11: opneming en oplevering

Wie moet op welk moment wat doen?

 • Par. 35 ev.: meer- en minderwerk

Indiening, afrekening, soorten

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 UAV-2012 (deel 2)
Hoofdthema’s (vervolg)

 • Par. 6 lid 15, 29, 31 en 34: overige aanspraken van de aannemer

Zijn die er? Zo ja, welke?

 • Par. 14 en 46: tussentijds ingrijpen

Wie mag wat? Opzeggen, beëindigen, ontbinden?

 • Par. 12 en 22: aansprakelijkheid na oplevering

Waarvoor, hoe lang, risico’s?

 • Par. 40 en 45: betaling

Hoe verloopt dat?

12:45 – 13:30 Pauze
13:30 – 15:00 UAV-GC (deel 1)
Hoofdthema’s
Model-Basisovereenkomst
Wat staat daar in? Risico’s

 • Par. 3 en 4: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen

Omvang opdracht, verstrekken informatie, waarschuwingsplicht

 • Par. 19 ev.: kwaliteitsborging

Toetsing en Acceptatie, betekenis en reikwijdte

 • Par. 9 en 10: Vergunningen

Wie moet wat regelen, en wat als dat niet (tijdig) lukt?

15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:45 UAV-GC (deel 2)
Hoofdthema’s (vervolg)

 • Par. 13: bodemgesteldheid

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • Par. 14, 15 en 45:

Wijzigingen en afrekening

 • Par. 44: overige aanspraken van de opdrachtnemer

Sprekers

 • B.R. (Bard) van Veen

  Bard van Veen (1975) is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen is in 2000 beëdigd als advocaat. Hij werkte eerst bij Houthoff Buruma. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar Severijn Hulshof advocaten, waar hij sinds 1 januari 2012 partner is. Bard heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het bouwrecht, en is betrokken geweest bij diverse (grote) nationale en internationale bouwprojecten. Hij treedt op voor alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, aannemers, installateurs, leveranciers, architecten en constructeurs. Vanuit zijn ervaring publiceert Bard met enige regelmaat in bouwrechtelijke tijdschriften zoals het gezaghebbende Tijdschrift voor Bouwrecht.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling