KiesUwCursus
Home Cursussen Verdiepingscursus personenschade: zorgschades

Verdiepingscursus personenschade: zorgschades

Het optimaal regelen van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag

Tijdens de cursus gaan de docenten in op hoe een zorgschade – een dossier waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag – in de praktijk zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. Je krijgt inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen die hierin spelen.

Handreiking zorgschade

Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van een eventuele zorgschadedeskundige. De essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, wordt soms uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken hebben, lijkt onontbeerlijk. Door een gebrek aan kennis van deze veelal complexe materie, kan het zijn dat partijen een benadeelde en/of zichzelf hierin tekort doen.

De zorg waarin het publieke zorgaanbod voorziet blijkt in de praktijk niet constant, omdat de zorgvoorzieningen afnemen. De toegang tot deze zorgvoorzieningen wordt beperkt en door decentralisatie zijn ook regionale verschillen in het publieke zorgaanbod ontstaan. De benadeelde met zorgbehoefte wordt geconfronteerd met deze problemen. Oplossingen hiervoor liggen vooral in betere informatie over het zorgaanbod en in begeleiding in het bereiken en optimaal benutten van dat aanbod.

Om kosten die het gevolg zijn van zorgschade te vergoeden, kunnen meerdere wegen bewandeld worden: het publiek zorgstelsel en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Veelal is een combinatie van beiden uiteindelijk de meest geëigende route, mits optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de cursus gaan we in op deze onderwerpen.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

Ook cursisten die niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche Personenschade van belang is om succesvol te functioneren in deze branche, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.
De cursus is ook uitermate geschikt als bij- en nascholing voor iedereen die middelzware personenschade zaken behandelt. Daarnaast ook voor iedereen die de Leergang Personenschade middelzwaar letsel hebben doorlopen en voor de behandeling van de zaken nog aanvullende diepgang willen krijgen op het gebied van het regelen van zorgschades.

Wat is de cursusvorm?

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag waarin je samen met docenten Gieneke Tigelaar en Joost Veenendaal aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht, casusbespreking en discussie. De docenten geven het kader van zorgschade en gedurende de dag komt de (eigen) praktijk casuïstiek aan de orde.

Deze cursus is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze cursus inschrijven.

Wie zijn de docenten?

Gieneke Tigelaar
Joost Veenendaal

Wat leer je tijdens de verdiepingscursus personenschade: zorgschades?

Na afloop van de cursus, kun je:

 • de wettelijke regelingen en voorzieningen die bij de zorgbehoefte spelen benoemen en globaal beschrijven onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. De Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet komen aan de orde;
 • de praktische vragen en problemen die spelen in personenschadezaken bij zorgschade benoemen en uitleggen. Wanneer is er toegang tot de verschillende zorgregelingen? Hoe verloopt het traject van aanvraag tot realisatie van zorg? Welke regelingen zijn er waarmee aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende zorg?
 • uitleggen welke informatie je nodig hebt om de zorgbehoefte te bepalen in een personenschadezaak;
 • beoordelen of de inzet van een zorgschadedeskundige noodzakelijk is met de vereiste vraagstelling;
 • beoordelen of je gebruik maakt van mogelijkheden die het publieke zorgstelsel te bieden heeft of onder welke omstandigheden je dit wellicht niet doet.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

Wat ontvang je na afronding van de verdiepingscursus pesonenschade zorgschades

 • bewijs van deelname

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvang je voorafgaande aan de cursus een intakeformulier en een voorbereidingsopdracht. Ook ontvang je een digitale reader.

Programma

Inhoud en werkwijze


Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten en de andere deelnemers het onderwerp zorgschade verkennen. Daarna kun je dit optimaal toepassen in je (eigen) praktijkzaken.

Programma

 • Kennismaking/verwachtingen/huishoudelijke mededelingen;
 • ?Rode draad casus Paul?;
 • Theorie zorgschade?;
 • Sociale wetten en regelingen?;
 • Vaststellen van de zorgbehoefte?;
 • Casuïstiek.


Materiaal


Je ontvangt vooraf aan de bijeenkomst een digitale reader.

Sprekers

 • Joost Veenendaal

  Als Bewegingstechnoloog heb ik me altijd bezig gehouden met vraagstukken die betrekking hebben op het (dis)functioneren van het menselijk lichaam en de relatie tussen menselijk functioneren en techniek. Ik heb hiernaast kennis en ervaring mogen opdoen in de grote verscheidengheid aan zorgregelingen die het Nederlandse zorgstelsel kent. In mijn functie als Arbeidsdeskundige/Zorgschadedeskundige in de letselschadebranche ben ik mij in het verlengde hiervan in toenemende mate gaan toeleggen op de Herstelgerichte Dienstverlening en Zorgschade dossiers. Ik beleef er plezier aan om mijn kennis en ervaring op dit vlak op peil te houden en te delen met collega’s, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden binnen de branche.

 • Gieneke Tigelaar

  Mensen weer zo snel mogelijk laten functioneren in hun eigen omgeving en zorgen dat ze de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. Dat is mijn drijfveer als ergotherapeut/adviseur. Werken met mensen en praktisch resultaat behalen, spreekt mij daarin bijzonder aan. Daarbij ben ik oprecht geïnteresseerd in de ander, kan ik een luisterend oor bieden en mij goed in de situatie van slachtoffers inleven. Anders dan in mijn vorige functies (Wmo-adviseur voor diverse gemeenten en eerstelijns ergotherapeut), kun je in de letselschadebranche echt ‘de tijd’ nemen voor slachtoffers en het verschil maken in het herstelproces. Ook vind ik het leuk om onze kennis uit te dragen. In dat verlengde ben ik mede-verantwoordelijk voor de Trivium Academy.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling