KiesUwCursus
Home Cursussen Verdiepingscursus passend onderwijs

Verdiepingscursus passend onderwijs

Passend onderwijs in relatie tot de leerling

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor deelnemers meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor onderwijsjuristen, directeuren, coördinatoren en beleidsmedewerkers van een samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren van scholen, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook voor advocaten en rechtshulpverleners die onderwijsaanbieders in het funderend onderwijs op commercieel vlak adviseren.

Wat is de cursusvorm?

Deze verdiepingscursus bestaat uit drie cursusdagen.

Wie is de docent?

Dik Berkhout

Wat leer je tijdens de Verdiepingscursus passend onderwijs?

Na het volgen van deze verdiepingscursus kun je o.a.:

 • de inhoud, de bewaartermijnen en de privacy betrekkingen van het leerlingdossier beschrijven;
 • de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering toelichten
 • de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht beschrijven;
 • de verschillen tussen absoluut en relatief verzuim benoemen en de bijbehorende sancties beschrijven;
 • de verschillen tussen de klachtencommissie en de geschillencommissie benoemen;
 • de klachtenprocedure binnen het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschrijven.

Wat ontvang je na afronding van de Verdiepingscursus passend onderwijs?

 • 15 PO-punten. Deze cursus is erkend door de NOvA;
 • een certificaat.

Programma

Inhoud

Inleiding en zorgplicht

  • Inleiding passend onderwijs

 

  • Leerlingdossier

 

  • Zorgplicht

 

  • WGBH/CZ

 

  • Medezeggenschap

 

  • Samenwerkingsverband

 

  • Maatwerkvoorzieningen

 

Toelaten, schorsen en verwijderen

  • Definities

 

  • Toelating

 

  • Toelatingsprocedure

 

  • Zorgplicht

 

  • Symbiose en proefplaatsing

 

  • Ordemaatregelen

 

  • Time-out

 

  • Schorsing

 

  • Verwijdering

 

Speciaal onderwijs en toelaatbaarheidsverklaring

  • Inleiding speciaal onderwijs

 

  • Cluster 1 en 2

 

  • Cluster 3 en 4 (toelaatbaarheidsverklaring tot het sbo en (v)s0)

 

  • Lwoo en praktijkonderwijs

 

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Recht op onderwijs

 

  • Doelstelling leerplicht(wet)

 

  • Verantwoordelijke persoon

 

  • Duur inschrijvingsplicht

 

  • Kwalificatieplicht

 

  • Taken en bevoegdheden

 

  • Vrijstelling leerplicht

 

  • Vervangende leerplicht

 

  • Verzuim

 

  • Thuiszitters

 

  • Sancties

 

Leerlingenvervoer en rechtsbescherming

  • Leerlingenvervoer

 

  • Rechtsbescherming

 

  • Strategie en aanpak onderwijsrechtzaken

 

 

Materiaal

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • Dik Berkhout

  Mr. W. D. Berkhout is advocaat bij Jurion, Jurist Onderwijsrecht. Daarvoor heeft hij bij OUDERS & COO en Judion gewerkt. Zijn specialiteit is het onderwijsrecht en in het bijzonder de medezeggenschap in het onderwijs, van funderend onderwijs tot aan het hoger onderwijs. Daarnaast richt hij zich in het bijzonder op passend onderwijs. Om deze reden doceert hij ook bij OSR Juridisch Opleidingen de verdiepingscursus Onderwijsrecht. In zijn vrije tijd leest Dik Berkhout graag boeken, luistert hij naar klassieke muziek, wandelt en fietst hij graag.

Editie(s)

Plan route
Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling