KiesUwCursus
Home Cursussen Verdiepingscursus Huurrecht 2019

Verdiepingscursus Huurrecht 2019

Deel 2 (Verdieping) Vrijdag 21 en 28 juni 2019 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden, 10 NOvA)

De Specialisatiecursus Huurrecht omvat 4 bijeenkomsten. De eerste 2 dagen vormen de Basiscursus Huurrecht (Deel 1 (Basis) Vrijdag 7 en 14  juni 2019 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden, 10 NOvA), dag 3 en 4 vormen de Verdiepingscursus Huurrecht. Deze cursussen zijn ook los van elkaar te volgen. 

Op deze pagina schrijft u zich in als u enkel de Verdiepingscursus wilt volgen. Wilt u zich alleen inshrijven voor de Basiscursus klik dan hier. Indien u zich voor de gehele opleiding wil inschrijven, klikt u hier

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp en kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. 
Voor een beter begrip van het huurrecht kan gekozen worden voor een basiscursus of een verdiepingscursus. Daarnaast wordt een actualiteitenmiddag georganiseerd.

De basiscursus is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen. De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende, geschillen. In de verdiepingscursus worden voorts die onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de leergang huurrecht. Deze leergang is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten (http://www.huurrechtadvocaten.nl/).

De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus worden de 109 (!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter.

Na afloop van de cursus beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

De cursus wordt verzorgd door twee advocaten die zeer regelmatig over huurkwesties adviseren en procederen. Het actualiteitengedeelte wordt verzorgd door een rechter die tevens regelmatig publiceert over huurrecht.

Programma

09.30 – 10.00 uur:            Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 12.45 uur:            Hoorcollege (pauze van 11.15 – 11.30 uur) 
12.45 – 13.45 uur:            Lunch 
13.45 – 16.30 uur:            Werkcollege (pauze van 15.00 – 15.15 uur)

De Specialisatiecursus module (1/16):

 • Basiscursus module 1-8

 • Verdiepingscursus module 9-16

De modules zijn:

1. Wat is huur 

 • wanneer is sprake van een huurovereenkomst?

2. Kwalificatie 

 • onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte, dienstwoning, ongebouwde onroerende zaken, roerende zaken

3. Verplichtingen verhuurder 

 • Terbeschikkingstellen

 • Gebreken (beperkt; zie verdiepingsmodule 9)

 • Ongestoord genot verschaffen

4. Verplichtingen huurder 

 • voldoen tegenprestatie

 • gedragen als goed huurder

 • gebruik overeenkomstig bestemming

 • aanbrengen voorzieningen/onderhoud

5. Beëindiging van huur 

 • opzegging algemeen

 • opzegging bedrijfsruimte

 • opzegging woonruimte

6. Overdracht van huurrechten 

 • indeplaatsstelling

 • woningruil

 • medehuur

 • onderhuur

7. Huurprijzen 

 • Huurprijstoetsing woonruimte

 • Huurprijsherziening bedrijfsruimte

8. Huurcontracten algemeen  

 • plaats binnen algemene contractenrecht

 • Beschrijving diverse modellen

 • Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden (semi-)dwingend recht

9. Gebrekenregeling verdieping 

 • Onderscheid gebrek/feitelijke stoornis derden

 • Gebreken aan het gehuurde

 • Gebreken in de omgeving van het gehuurde

 • Cascoverhuur/aanwezige installaties

10. Beëindiging verdieping 

 • Onrendabele verhuur

 • Belangenafweging

11. Huurrecht en insolventie  

 • Voortzetting huur door failliet/saniet

 • Opzegging

 • Ontruiming

 • Verrekening

 • Wederkerig overeenkomsten (37 Fw)

 • Waarborgsom, (concern)garanties

12. Huurcontracten verdieping 

 • Zelfstandig aangebrachte voorziening (ZAV)

 • Goedkeuring afwijkend beding

 • Renovatieclausule

 • Huur- en koopoptie

13. Warmtewet

 • Wat is een warmtenet

 • Warmteleveringsovereenkomst

14. Renovatie 

 • Achterstallig onderhoud

 • Voortzetting (220) of opzegging (296)

 • Complexsgewijze renovatie

 • Opzeggingsformaliteiten

 • Vergoedingen

 • Processuele aspecten

15. Huurprijstoetsing winkelruimte 

 • Wanneer is toetsing mogelijk?

 • Welke vergelijkingspanden worden betrokken?

 • Verbeteringen door de huurder aangebracht

16. Actualiteiten 

Sprekers

 • Mr. E.P.W. Korevaar

  Advocaat Weebers Vastgoed Advocaten te Eindhoven, docent Universiteit Leiden

 • Mr. M. Visser

  Advocaat Fisherman Advocaten, docent Universiteit van Amsterdam

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling