console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Verdiepingscursus Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Verdiepingscursus Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Info

Hoe zit het met bezwaarschriften, beleidsregels, Wob-verzoeken en klachten? – NIEUW

Decentrale overheden werken veelvuldig samen. Soms gebeurt dat publiekrechtelijk, in de vorm van een centrumregeling, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk openbaar lichaam, soms gebeurt dat privaatrechtelijk, met bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of coöperatie. In alle gevallen spelen vormen van taak- en bevoegdheidstoedeling. Dit kan via delegatie of mandaat. Op hoofdlijnen zijn de gevolgen hiervan vaak wel duidelijk, maar hoe zit het met een aantal specifieke bevoegdheden. Bevoegdheden die belangrijk zijn in het kader van de controle, maar zelf ook afgeleide bevoegdheden zijn.

Wie is er bijvoorbeeld bevoegd klachten te behandelen bij een centrumregeling? En hoe zit dat bij een bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam? Kun je überhaupt klagen over de taakuitoefening door een coöperatie, stichting of vennootschap? Kan de bevoegdheid tot klachtbehandeling zelf ook gedelegeerd of gemandateerd worden?
En hoe zit het met Wob-verzoeken? Moeten die gericht worden tot de opdrachtgevende gemeente (de deelnemer) of juist tot het samenwerkingsverband of de centrumgemeente? En hoe zit dat bij een coöperatie, stichting of vennootschap?
Wie is bevoegd te beslissen omtrent bezwaarschriften? De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep hebben hieromtrent de laatste jaren meerdere uitspraken gedaan, die geanalyseerd zullen worden.
En wie stelt nu eigenlijk het beleid vast? Of wie kan een bevoegdhedenovereenkomst sluiten?

Leerdoel
Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) en klachtrecht bij samenwerking. U kunt deze actuele kennis gebruiken in uw juridische praktijk

Programma"

Programma

12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College

Persoon

Sprekers

  • Mr. Rob de Greef

    Partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag.Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling