KiesUwCursus
€ 825,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht in de praktijk

Verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht in de praktijk

De cursus behandelt op praktijkgerichte wijze het civiele procesrecht.
De nadruk ligt op de procesrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad en hoe daarvan gebruik kan worden gemaakt. Er zal vooral aandacht worden besteed aan de procedurele kansen en valkuilen die zich gedurende de behandeling van een zaak aan beide zijden voordoen. Deze kansen en valkuilen worden aan de hand van casusposities besproken voor de bodemprocedure en het kort geding, zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep.

De cursus bouwt voort op de basiskennis van het civiele procesrecht, die bekend wordt verondersteld. Van de cursisten wordt een actieve inbreng verwacht. Daartoe zullen korte inleidende colleges worden gevolgd door het in groepjes bestuderen van casusposities, die vervolgens plenair worden besproken. Er is alle ruimte voor discussie en vragen.
Vragen mogen ook op voorhand worden ingestuurd, zodat zij tijdens de cursus kunnen worden behandeld.

Leerdoel
Na een inleiding op het onderwerp en besprekingen met korte casus en praktijksituaties kunnen de belangrijkste onderdelen van het burgerlijk procesrecht effectief worden toegepast naar de laatste stand van zaken.

Niveau
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; cursisten beschikken over een behoorlijke basiskennis burgerlijk procesrecht.

Doelgroep
Advocaten, advocaat-stagiaires en andere juristen.

Programma

Dag 1: 25 november

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Enkele toepassingen van beginselen van burgerlijk procesrecht waaronder:

 • toegang tot de rechter (procesbelang)
 • hoor en wederhoor
 • partij-autonomie
 • berechting binnen een redelijke termijn
 • een en ander in het licht van het verloop van de procedure en procestechniek

11.00 uur: Bestudering casuspositie in groepjes

11.20 uur: Pauze

11.30 uur: Plenaire behandeling met aanvulling van kennishiaten

12.00 uur: Behandeling bewijsrecht; bewijslastverdeling; bewijsnood

12.45 uur: Lunch

13.45 uur: Voortzetting behandeling bewijsrecht; bewijsaanbod en bewijsopdracht

14.45 uur: Bestudering casus met problemen van bewijslevering, in groepjes

15.05 uur: Pauze

15.15 uur: Plenaire bespreking casusposities met aanvulling van kennishiaten

16.30 uur: Einde

Dag 2: 9 december

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Inleiding; behandeling van het hoger beroep

 • appellabiliteit
 • procesbelang in hoger beroep
 • devolutieve werking

11.30 uur: Plenaire bespreking van casusposities

11.50 uur: Pauze

12.00 uur: Mondelinge behandelingen, comparitie en pleidooi do’s en dont’s

12.45 uur: Lunch

13.45 uur: Behandeling conservatoir beslag en behandeling executiegeschillen

14.45 uur: Pauze

15.00 uur: Tips en tricks voor het kort geding

15.15 uur: Voortzetting bespreking met keuzeonderwerpen en eventueel overgebleven casusposities.
Afronding

16.30 uur: Einde

Sprekers

 • dr. mr. J.P. Heering

  Cassatieadvocaat BarentsKrans N.V. en voormalig raadsheerplaatsvervanger in het hof

 • mr. J.W. de Jong

  Cassatieadvocaat BarentsKrans N.V.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling