console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Update handhaving omgevingsrecht

Update handhaving omgevingsrecht

Info

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd wordt is het vaak de last onder dwangsom die als instrument gebruikt wordt. Maar daarmee alleen ben je er niet. Ook andere zaken moeten juridisch kloppen. Anders ga je onderuit bij de rechter.

Veel juristen zijn echter het overzicht kwijtgeraakt of kunnen niet alles meer bijhouden:

 • waar vind ik ook alweer wat?
 • welke praktische stappen moet ik nu zetten?
 • wanneer zet ik nu welk instrument in?
 • wat is de laatste jurisprudentie?
 • welke ontwikkelingen komen er nog aan?

Dan gaat het niet om de basis, die kent u, maar om update en opfrissen, weer alles op een rijtje krijgen met veel praktijkvoorbeelden.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht).

Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk – dus niet voor starters – en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt.

Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen


Eigen praktijkcase inbrengen

De cursus moet aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. U kunt ook uw eigen (fictieve) praktijkcasus vooraf voorleggen aan de docenten. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Maar ook tijdens de dag kunt u nog uw casus inbrengen.

Programma"

Programma

Introductie

 • Doel en opbouw van de cursus
 • Wat is het doel van bestuursrechtelijke handhaving?
 • Waarom is bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk?


Wie is bevoegd om handhavend op te treden?

Wanneer kan een bevoegd bestuursorgaan handhavend optreden?

 • Wat is een overtreding?
 • Wie controleert of sprake is van een overtreding?
 • Begrip toezichthouder
 • Verplichtingen en bevoegdheden toezichthouder
 • Verzoek om handhaving (kwalificatie + beslistermijn)
 • Aandachtspunten bij het afhandelen van verzoeken om handhaving
 • Verzoeken om handhaving jegens het bestuursorgaan


Wie is de overtreder?

 • Adressering
 • Meerdere overtreders
 • De macht om de overtreding te beëindigen


Is een bevoegd bestuursorgaan verplicht om op te treden tegen een overtreding?

 • Beginselplicht tot handhaving
  • Uitzonderingen op de beginselplicht
  • Concreet zich op legalisering / onderzoeken legalisatiemogelijkheden
  • Optreden onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen
 • Jurisprudentie precisering beginselplicht
 • Belangen die voor handhaving kunnen pleiten
 • Belangen die tegen handhaving kunnen pleiten


Wat is gedogen?

 • Wanneer kan een overtreding worden gedoogd?


Handhaven na lange tijd?

 

De handhavingsprocedure

 • Voorbeeld geven van driestappenplan (waarschuwing, vooraankondiging, besluit)
 • Rol artikel 4:8 Awb benoemen
 • Aangeven wanneer toepassing artikel 4:8 Awb achterwege kan worden gelaten
 • De besluitvormingsfase: waaraan moet een handhavingsbesluit voldoen?


De last onder bestuursdwang 

 • Definitie
 • Aard en inhoud last onder bestuursdwang
  • Overtreding
  • Te treffen maatregelen
  • Begunstigingstermijn
  • Aanzeggen kostenverhaal
  • Spoedeisende gevallen
 • Tenuitvoerlegging bestuursdwangbesluit
  • De wijze van uitvoering
 • Bevoegdheden bij toepassen bestuursdwang
  • Betreden van plaatsen
  • Verzegeling
  • Meevoeren en opslaan van zaken
  • Verkoop, overdracht en vernietiging meegevoerde zaken


De last onder dwangsom

 • Definitie
 • Verplichting tot betaling
 • Overtreding
 • Inhoud last
 • Begunstigingstermijn
 • Aanzeggen kostenverhaal
 • Hoogte en modaliteit dwangsom
 • Invordering van verbeurde dwangsommen


Kort: Bezwaar en beroep 

 • Invloed gewijzigde omstandigheden / nieuwe feiten
 • De mogelijkheid van legalisatie
 • Verandering van inzicht en / of omstandigheden
 • Soorten procedures
 • Schadevergoedingen

Door de hele cursus: bespreking voorbeelden uit de praktijk

Persoon

Sprekers

 • Ronald Bloemsma

  Ronald is zelfstandig trainer en tevens mediator. Op dit moment is hij werkzaam als teamleider interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht bij de provincie Noord-Brabant. Hij maakt graag gebruik van klare taal en is voorstander van een resultaatgerichte aanpak die draagvlak heeft bij het bestuur en ook juridisch houdbaar is bij de rechter.

 • Michael Graafhuis

  Michael houdt zich als juridisch adviseur (Gemeente Sittard-Geleen) vrijwel uitsluitend bezig met het adviseren en procederen op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Momenteel is Michael werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen. Daar adviseert hij over de handhaving van APV-, RO-, bouw- en milieuzaken.In zijn werk streeft Michael altijd naar een doelgerichte, praktische en creatieve aanpak.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling