KiesUwCursus
Home Cursussen Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**

Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**

Onderwerpen:
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
 • Reorganisatieontslag
 • Pensioenontslag
 • Procederen bij ontslag

Ontslag is een belangrijk onderwerp binnen het arbeidsrecht. Over ontslag wordt veel geprocedeerd. Met de Wwz is er veel veranderd in de regels omtrent ontslag. Dit geldt zowel voor inhoudelijke regels als procedureregels. Dit geeft aanleiding voor veel vragen. Hoe bereidt u een ontslag goed voor? Maar ook: hoe vecht u een ontslag het beste aan? Welke stappen moet u doorlopen en in welke volgorde om een zaak tot een goede einde te brengen?

Tijdens deze tweedaagse cursus bespreken ervaren docenten de belangrijkste ontslagvormen met u waarbij eerst het inhoudelijke aspect wordt behandeld. Vervolgens krijgt u waardevolle, praktische tips en tricks om het gehele ontslagproces goed en zonder valkuilen te doorlopen. 

Bestemd voor: Advocaten en juristen 

Programma

PROGRAMMA DAG 1 (12 september)

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
Vereisten en casuïstiek ontslag op staande voet

– Formele vereisten en systematiek
– Stelplicht & bewijslast
– Overzicht van dringende redenen
– De relevantie van persoonlijke omstandigheden
– Is verwijtbaarheid een vereiste?
– Gevolgen ontslag op staande voet

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M.  (Mark) Keuss

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Ontslag op staande voet en procesrecht

– Ontbinding wegens dringende reden
– Voorwaardelijke ontbinding (en voorwaardelijke vergoeding)
– Schadeplichtigheid werknemer
– Procedurele mogelijkheden werknemer (kort geding, vernietiging, schadevergoeding ex artikel 7:677, artikel 7:681 BW)
– Switchen en omgekeerde switch

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M.  (Mark) Keuss

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
Ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen

– Dossieropbouw
– Verbeterkans
– Herplaatsingsverplichting

mr. A. (Annette) de Jong

15:00 – 15:15 uur            
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
Procederen bij ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen

– Procedure bij de kantonrechter

mr. A. (Annette) de Jong


PROGRAMMA DAG 2 (19 september)

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
Reorganisatieontslag

– Ontslagvolgorde
– Sociaal plan
– Herplaatsingsverplichting

mr. W. (Wiecher) van Lingen
mr. M. (Marije) Schneider

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Procederen bij reorganisatieontslag

– UWV-procedure
– Ontslagcommissie

mr. W. (Wiecher) van Lingen
mr. M. (Marije) Schneider

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
Pensioenontslag

– Pensioengerechtigde leeftijd
– Afwijkende pensioenleeftijd

mr. W. (Wiecher) van Lingen
mr. M. (Marije) Schneider

15:00 – 15:15 uur          
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
Overige ontslaggronden

– Verwijtbaar handelen
– Andere grond

mr. W. (Wiecher) van Lingen
mr. M. (Marije) Schneider

Sprekers

 • W. (Wiecher) Lingen

  Wiecher van Lingen werkt sinds 2014 als advocaat op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht van Pels Rijcken. Hij adviseert en voert procedures over alle aspecten van arbeidsrelaties. Daarbij passeren onderwerpen als ontslag, medezeggenschap en integriteit onder meer de revue. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het pensioenrecht. Ook adviseert Wiecher regelmatig over de Wet Normering Topinkomens. Wiecher blogt regelmatig voor onze  Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht.

 • A. (Annette) Jong

  Senior Advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn

 • M.J. (Mark) Keuss

  Advocaat / partner arbeidsrecht bij Lexence N.V.  advocaten & notarissen.

  Mark Keuss heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht. Hij is gespecialiseerd in reorganisaties en fraudeonderzoeken. Tevens adviseert Mark zowel profit als non-profit organisaties (ziekenhuizen, scholen, e.d.) over herstructureringen, medezeggenschapsaangelegenheden, sociale zekerheid, maatschapsovereenkomsten en geschillen met de inspectie.

   
  De legal500 (2014) schrijft dat Mark Keus 'provides ‘practical solutions and concise advice’.
   
  Mark doceert regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht aan diverse opleidingsinstellingen, onder andere de Rotterdam School of Management. Ook was hij gastdocent arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceert hij thans de gecombineerde master arbeidsrecht van de VU en de UVA.
   
  Mark is sinds 2006 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Mark is in 1989 beëdigd als advocaat.
   
  De arbeidsrechtpraktijk van Lexence wordt aanbevolen in internationale listings, zoals de Legal500.

 • M.A. (Marije) Schneider

  Marije Schneider is zelfstandig jurist op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht. Zij is tevens docent bij Universiteit Leiden. 

 • F.H.A. (Frank) Huurne

  Advocaat/partner arbeidsrecht, Lexence N.V. advocaten & notarissen, Amsterdam.

  Frank ter Huurne procedeert en adviseert op alle belangrijke gebieden van het algemene arbeidsrecht (met name individueel en collectief ontslagrecht). Hij is gespecialiseerd in (forensisch) onderzoek naar en de arbeidsrechtelijke gevolgen van fraude en het arbeidsrecht in de sport. Frank heeft uitgebreide proceservaring, zowel bij de ‘gewone' rechter als bij arbitrale colleges. Zijn cliënten zijn (beursgenoteerde) ondernemingen en statutair directeuren. In de sportwereld begeleidt Frank topsporters, voetbalclubs en sportbonden.

   
  Frank is vaste docent van Sdu en verzorgt cursussen zoals 'Ontslag op staande voet', 'Fraude en integriteitschendingen in de publieke sector' en 'Fraude en integriteitschendingen op de werkvloer'. Ook publiceert hij regelmatig in (wetenschappelijke) vakbladen. Frank is lid van de European Employment Lawyers, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, de Association of Certified Fraud Examiners en de Vereniging voor Sport en Recht.
   
  Frank is sinds 2008 verbonden aan Lexence. Eerder werkte hij bij Brantjes Veerman Advocaten. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de specialisatie Arbeidsrecht aan de Grotius Academie. Frank is in 2003 beëdigd als advocaat.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling