KiesUwCursus
Home Cursussen Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer

Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer

Arbeidsongeschiktheid – Re-integratie – Ziekte – Ontslag – WIA en de WWZ

Alle ins & outs over de zieke werknemer
In deze Tweedaagse verdiepingscursusde zieke werknemer gaan de ervaren docenten mr. Pieter Fluit en mr. Kerstin Hopman in op de juridische leerstukken die spelen rond de zieke werknemer. Zij doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen zowel de situatie dat de zieke werknemer in dienst is, alsmede wanneer deze uit dienst is getreden.

Leerstukken die spelen in elke arbeidsrechtpraktijk
Tijdens de cursus krijg je heldere antwoorden van de docenten op vragen uit de praktijk waaronder aard en omvang van de ziekte, welke informatie de werkgever behoort te krijgen, re-integratie, WIA, passende arbeid en ontslag.

Vragen die beantwoord worden:
-Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt?
-Wat voor een sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen?
-Welke sancties kunnen voor de werknemer gelden? 
-Wat is de gang van zaken als sprake is van eigenrisicodragerschap?
-Wanneer kan gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis?
-Wat is voor de arbeidsrechtpraktijk van belang om te weten van de WIA? Kent u de valkuilen rond de inkomenseis?

Uiteraard zetten de docenten tijdens deze cursus ook uiteen wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp.
-Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan?
-Wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Programma

09:30 – 16:45 Arbeidsongeschiktheid en gevolgen zieke werknemer
09:00 – 09:30 uur Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 uur Arbeidsongeschiktheid
– Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
– Situatieve arbeidsongeschiktheid
– Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
– Verplichtingen en sancties
 mr. P. (Pieter) Fluit
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 uur Arbeidsongeschiktheid (vervolg)
– Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
– Situatieve arbeidsongeschiktheid
– Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
– Verplichtingen en sancties
mr. P. (Pieter) Fluit
12:45 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:00 uur Gevolgen zieke werknemer
– Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
– Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
– Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
– Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht
mr. K. (Kerstin) Hopman
15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:45 uur Gevolgen zieke werknemer (vervolg)
– Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
– Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
– Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
– Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

Dag 2
09:30 – 16:45 De WIA, Bezava, ZW en WGA en uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA
09:00 – 09:30 uur Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 uur WIA, Bezava, ZW en WGA
– Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
– Samenloop WIA en loon
– Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
– De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
– Hoofdlijnen premiedifferentiatie ZW en WGA
– ERD-schap ZW en ERD
– Wet hybride markt WGA
mr. P. (Pieter) Fluit
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 uur WIA, Bezava, ZW en WGA (vervolg)
– Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
– Samenloop WIA en loon
– Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
– De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
– Hoofdlijnen premiedifferentiatie  ZW en WGA
– ERD-schap ZW en ERD
– Wet hybride markt WGA
mr. P. (Pieter) Fluit
12:45 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:00 uur Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA
– Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
– Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
– Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
– Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
– Werking van de no-riskpolis
mr. K. (Kerstin) Hopman
15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:45 uur Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (vervolg)
– Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
– Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
– Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
– Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
– Werking van de no-riskpolis
mr. K. (Kerstin) Hopman

Sprekers

  • K. (Kerstin) Hopman

    mr. Kerstin Hopman is al ruim 30 jaar werkzaam op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Naast advocaat (Advocatenkantoor Kerstin Hopman) is zij tevens docent en auteur. Zij is (bestuurs-)lid van de specialisatievereniging voor sociaalzekerheidsadvocaten SSZ en lid van de wetgevingscommissie arbeidsrecht, aandachtsgebied sociale zekerheid, van de NOvA . Tot slot staat zij bij de NOvA geregistreerd als peer reviewer sociale zekerheid.

  • P.S. (Pieter) Fluit

    Pieter Fluit is advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht. Hij is tevens bestuurslid NISZ en auteur van NDSZ.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling