KiesUwCursus
Home Cursussen Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer

Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer

In deze Tweedaagse verdiepingscursusde zieke wernemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs NDSZ) door middel van praktijkvoorbeelden in op de juridische vragen die spelen rond de zieke werknemer, zowel wanneer deze in dienst is als wanneer deze uit dienst is getreden.

Tijdens de cursus krijgt u heldere antwoorden op vraagstukken uit de praktijk waaronder aard en omvang van de ziekte, welke informatie de werkgever behoort te krijgen, re-integratie, WIA, passende arbeid en ontslag. Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt? Wat voor sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen? En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden? U leert het allemaal tijdens deze cursus.

Uiteraard wordt tijdens deze cursus ook uiteengezet wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp. Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan en wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht. 

Programma

Dag 1

09:30 – 16:45 Arbeidsongeschiktheid en gevolgen zieke werknemer

09:00 –09:30 uur Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur Arbeidsongeschiktheid (mr. P. (Pieter) Fluit)

– Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
– Situatieve arbeidsongeschiktheid
– Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
– Verplichtingen en sancties
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 uur Arbeidsongeschiktheid (vervolg) (mr. P. (Pieter) Fluit)
– Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
– Situatieve arbeidsongeschiktheid
– Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
– Verplichtingen en sancties
12:45 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:00 uur Gevolgen zieke werknemer (mr. A. (Arie) Wit)
– Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
– Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
– Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
– Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:45 uur Gevolgen zieke werknemer (vervolg)
– Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
– Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
– Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
– Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht
Dag 2
9:30 – 16:45 De WIA, Bezava, ZW en WGA en uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA
09:00 – 09:30 uur Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 uur WIA, Bezava, ZW en WGA
– Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
– Samenloop WIA en loon
– Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
– De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
– Hoofdlijnen premiedifferentiatie ZW en WGA
– ERD-schap ZW en ERD
– Wet hybride markt WGA
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 uur WIA, Bezava, ZW en WGA (vervolg)
– Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
– Samenloop WIA en loon
– Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
– De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
– Hoofdlijnen premiedifferentiatie  ZW en WGA
– ERD-schap ZW en ERD
– Wet hybride markt WGA
12:45 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:00 uur Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (mr. A. (Arie) Wit)
– Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
– Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
– Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
– Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
– Werking van de no-riskpolis15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:45 uur Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (vervolg)
– Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
– Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
– Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
– Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
– Werking van de no-riskpolis

Sprekers

  • A. (Arie) Wit

    Juridisch adviseur, opleider en auteur NDSZ

  • P.S. (Pieter) Fluit

    Pieter Fluit is advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht. Hij is tevens bestuurslid NISZ en auteur van NDSZ.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling