KiesUwCursus
Home Cursussen Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

6 en 13 oktober. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

De Basiscursus Burenrecht geeft je inzicht in de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht.

De cursus is verdeeld over twee dagen:

Vrijdag 6 oktober 2023

 • Hinder, bomen en balkons (privaat / ochtend)
 • Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht (publiek / middag)

Vrijdag 13 oktober 2023

 • Grenzen en grensgeschillen (privaat / ochtend)
 • Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast (publiek / middag)

Wat mag je van de cursus verwachten?
In twee dagen komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:

 • Hinder
 • Omgevingsvergunning en burenrecht
 • Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons
 • Grensgeschillen
 • Verjaring 
 • Appartementsrecht en burenrecht
 • Wet aanpak woonoverlast en burenrecht

Deze cursus geeft een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaat- als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht met je worden doorgenomen en besproken. Uiteraard ontbreekt de meest recente jurisprudentie daarbij niet.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en juristen

Programma

DAG 1: 6 oktober 2023
09:00 – 09:30 Ontvangst en inschrijving
09:30 – 10:00 Algemene inleiding Burenrecht

– Plaats in de wet
– Verhouding privaatrecht/ publiekrecht
P. (Pernille) van der Plank
10:00 – 11:00 Hinder (art. 5:37 BW)
– Wanneer is hinder onrechtmatig?
– Relevante jurisprudentie
– Casus
P. (Pernille) van der Plank
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Beplanting op de erfgrens en vensters en balkons
Art. 5:42 BW (bomen, heggen en heesters)
– Bepalen van de afstand
– Verjaring
– Relevante rechtspraak
Art. 5:50 BW (vensters en balkons)
– Zijdelings uitzicht
– Verjaring
– Relevante rechtspraak
– Casus
P. (Pernille) van der Plank
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Privaatrechtelijke casuïstiek
P. (Pernille) van der Plank
14:30 – 15:15 Overheidsbesluiten en buren
– Omgevingsvergunning
– (Afwijken) bestemmingsplan
R. (Robert) Wannink
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 17:00 Hinder in publiekrecht
– Evidente privaatrechtelijke belemmering
– Vensters en balkons
– Omgevingsvergunning kappen
– Civielrechtelijke hinder en publiekrecht
– Belanghebbende en hinder van enige betekenis
R. (Robert) Wannink

DAG 1: 13 oktober 2023
09:00 – 09:30 Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 Het bepalen van de grens
– Betekenis kadastrale kaart
– Vordering tot grensbepaling
– Grensoverschrijdend bouwen
– Casus
P. (Pernille) van der Plank
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Verkrijgende verjaring van registergoederen
– Verschil verkrijgende en bevrijdende verjaring
– Goede trouw bij registergoederen
– Het vereiste van bezit
– Het bepalen van de termijn
– Recente rechtspraak
– Onrechtmatige daadsactie bij verkrijging door verjaring
– Casus
P. (Pernille) van der Plank
12:45- 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Privaatrechtelijke casuïstiek
P. (Pernille) van der Plank
14:15 – 15:15 Hinder tijdens de bouw en handhaving
– Uitvoering bouwwerkzaamheden
– Bouwbesluit 2012
– Handhaving; handhavingsverzoek buren
– Bestuursdwang en dwangsom
– Procedure
R. (Robert) Wannink
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:15 Handhaving en overlast (openbare orde)
– Rol gemeente/ bevoegd gezag (burgemeester)
– Bevoegdheden/instrumenten burgemeester
R. (Robert) Wannink
16:15 – 17:15 Wet aanpak woonoverlast
– Wet aanpak woonoverlast
– Artikel 8 EVRM
– Geschilbeslechting en Mediation
R. (Robert) Wannink

Sprekers

 • P. (Pernille) van der Plank

  Pernille van der Plank (1982) is hoogleraar Privaatrecht (Vastgoed) aan de Open Universiteit. In 2016 verdedigde zij haar proefschrift Natrekking door onroerende zaken. Haar onderzoek richt zich op privaatrechtelijke vraagstukken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een bijzondere belangstelling voor vraagstukken die met water te maken hebben. Tevens is zij als adviseur Real Estate verbonden aan Houthoff, Amsterdam.

 • R. (Robert) Wannink

  Robert Wannink, advocaat Wannink Advocatuur, heeft zich ontwikkeld tot een bestuursrechtadvocaat van formaat. Hij is naast advocaat ook docent (voor advocaten, ambtenaren, makelaars en adviseur) bij verschillende onderwijsinstellingen, schrijven van artikelen en annotaties (redacteur bij het vakblad Praktisch Bestuursrecht) en voorzitter/lid van bezwaarschiftencommissies bij gemeenten en een waterschap.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling