KiesUwCursus
Home Cursussen Tuchtrecht voor advocaten

Tuchtrecht voor advocaten

In deze praktijkcursus tuchtrecht en beroepsethiek voor advocaten nemen twee ervaren docenten u mee in de kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels waar advocaten zich aan moeten houden en het toezicht daarop vanuit de Orde van advocaten. Dit alles vanuit de actualiteiten en vooral praktijkgericht, zodat u echt iets heeft aan de opgedane kennis.

deel 1 – tuchtrecht: kernwaarden, gedragsregels en toezicht
In dit deel zal de Advocatenwet worden behandeld, met het accent op de kernwaarden, evenals de juridische betekenis van de Gedragsregels. Vervolgens komt de herziening van het toezicht op de advocatuur aan de orde, met aandacht voor de rol van de deken, het dekenberaad en de positie van de landelijke Orde en de plaatselijke Ordes. Verder zal worden ingegaan op de rol van de advocaat als belangenbehartiger en (de grenzen aan) de vrijheid van meningsuiting. Het gaat dan om de rol van de advocaat als woordvoerder van zijn cliënt. Met jurisprudentie van het EHRM, van Nederlandse rechterlijke instanties en van tuchtrechtcolleges wordt behandeld hoe groot de vrijheid van een advocaat is om de belangen van cliënten te behartigen en welke grenzen daarbij in acht moeten worden genomen.

deel 2 – beroepsethiek: rolopvattingen en ethische dilemma’s
In dit deel staat het onderzoeken van de eigen ideeën en opvattingen over uw rol als advocaat in de democratische rechtsstaat centraal. Eerst zullen verschillende ideaaltypische rolopvattingen worden besproken die behulpzaam kunnen zijn bij deze verkenning. Vervolgens zullen we dilemma’s bespreken die relevant zijn voor de verschillende rechtspraktijken waarin u werkzaam bent. Hierbij is ruimte voor het inbrengen van eigen dilemma’s. Aan de hand van de eerder besproken kernwaarden en rolopvattingen onderzoeken we hoe met deze dilemma’s kan worden omgegaan.

Programma

Datum en tijdstip: vrijdag 24 november 2023, tussen 13:30-17.00
Opleidingspunten: 3 PO NOvA
Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand van trein-/tramstation Amsterdam RAI)
Cursusprijs: € 249,- ex. btw

Sprekers

 • Germ Kemper

  Germ Kemper is advocaat en behandelt voornamelijk tuchtzaken. Hij was van 2007 tot 2013 deken van de Amsterdamse Orde. Verder is hij geruime tijd voorzitter van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de landelijke Orde geweest

 • Tamara Butter

  Tamara Butter is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de empirische, met name sociologische, benadering van de advocatuurlijke beroepsethiek.

Editie(s)

 • vr 24 nov 2023
 • Novotel Amsterdam
 • Europaboulevard 10
 • 1083 AD
 • Amsterdam
Plan route

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling