console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Transformatie GGZ in Nederland

Transformatie GGZ in Nederland

Info
  • Het verschil tussen medische en sociale psychiatrie
  • GGZ in de gemeentelijke context: concretiseren van een GGZ-vriendelijke gemeente

Psychiatrie kent vele gedaanten en is als medische wetenschap anno 2019 nog elke dag onderwerp van hevige discussie. De kijk op mensen die, om welke reden dan ook, niet goed meekunnen in onze maatschappij verandert in snel tempo. Afwijkend gedrag is onwenselijk. Niet mee kunnen zien we steeds meer als een gebrek aan motivatie. Onze maatschappij wordt complexer, solidariteit neemt af en uitval ligt op de loer.

Gemeenten staan sinds 2015 aan de lat om de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen te organiseren, dichtbij mensen en afgestemd op lokale steunstructuren. Zij voeren deze taak uit tegen de achtergrond van grote bezuinigingen enerzijds, marktwerking en weerstand van zorgaanbieders anderzijds. Dat is geen gemakkelijke opgave. Kleurrijke en kwetsbare mensen met een psychische kwetsbaarheid die van beschermde woonparken naar wijken en dorpen verhuizen stellen eisen aan de solidariteit en veerkracht van de leefomgeving. Behandelafdelingen die ophouden te bestaan maken dat mensen veel vroeger dan een aantal jaar geleden alweer naar huis gestuurd worden. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ ingevoerd waarbij er opnieuw extra taken voor gemeenten en zorgorganisaties ontstaan. Een scheur kondigt zich aan in de GGZ tussen de medische psychiatrische voorzieningen en de sociale psychiatrie die thuishoort in de gemeentelijke context. Onze kijk op ziekte en gezondheid verandert: een volgende transformatie van de GGZ is op handen. In deze cursus wordt u in vogelvlucht meegenomen in de transformatie van de GGZ.

Inhoud en resultaat

Na de cursus:Weten deelnemers het verschil tussen medische en sociale psychiatrie, kennen en herkennen deelnemers kenmerken van ziekte-, en gezondheidsdenken. Denk hierbij aan het classificatiesysteem DSM en globale uitgangspunten van de psychopathologie versus het gedachtengoed van o.a. Machteld Huber;Kennen deelnemers macro-financiële ontwikkelingen en economische betekenis van de GGZ sector;Weten deelnemers wat marktwerking in de GGZ voor positieve en negatieve effecten heeft en welke rol gemeenten daarin (kunnen) spelen;Kennen deelnemers de meerwaarde en mogelijkheden van de inzet van (naasten) GGZ ervaringsdeskundigen;Kennen deelnemers de gemeentelijke basisvoorwaarden (minimaal noodzakelijke GGZ infrastructuur) binnen het sociaal domein;

Doelgroep

De cursus is bestemd voor management en beleidsbepalers van zorginstellingen in het sociaal domein en van gemeenten. De cursus is ook bestemd voor betrokken professionals die hun GGZ beroepspraktijk beter willen begrijpen en invloed willen uitoefenen op de toekomst van de GGZ.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 40 studie-uren rekenen.

Programma"

Programma

Datum en tijd: 14 februari 2020, van 13:30 tot 17:30.

Persoon

Sprekers

  • Jack van der Kruijs

    Jack van der Kruijs heeft als specialist Sociaal Domein jarenlange ervaring binnen de Jeugdzorg, GGZ en Justitie. Zijn expertise ligt op het ondersteunen van gemeenten bij transformatie- en implementatieprocessen, met bijzondere aandacht voor de positie van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Jack werkt als zelfstandig adviseur vanuit Phaedrus Advies en management is ambassadeur van de Nieuwe GGZ en initiatiefnemer van het landelijk netwerk ‘GGZ-vriendelijke gemeente’.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling