KiesUwCursus
Home Cursussen Termijnen in letselschadezaken: verdieping

Termijnen in letselschadezaken: verdieping

Tijdens deze cursus worden naast de veelvoorkomende praktijkgevallen ook de diverse nuances, uitzonderingen en overige bijzonderheden uitgediept aan de hand van relevante rechtspraak en literatuur.

In de dagelijkse personenschadepraktijk krijgt men onvermijdelijk met verschillende ‘fatale’ termijnen te maken. Naast de inhoudelijke behandeling van een letselschadezaak, is het bewaken van dergelijke termijnen van cruciaal belang. Indien bijvoorbeeld een verjaringstermijn verstrijkt, is het gevolg daarvan doorgaans immers dat de zaak als verloren kan worden beschouwd. Dat is niet alleen nadelig voor degene om wiens vorderingsrecht het gaat, maar ook voor degene die de rechtsbijstand verleent.

Naast verjaringstermijnen kunnen ook andere termijnen relevant zijn voor de zaak, zoals vervaltermijnen en de klachtplicht op grond waarvan ‘binnen bekwame tijd’ actie ondernomen moet worden. Ook voor een aangesproken partij is het relevant te weten welke termijnen gelden, en of met recht kan worden gesteld dat een fatale termijn is verstreken. Inzicht in en kennis van de voor de personenschadepraktijk relevante termijnen is dan ook onontbeerlijk voor het adequaat (kunnen) behandelen van letselschadezaken.

Tijdens deze cursus passeren de in het personenschaderecht meest voorkomende verjarings- en andere relevante termijnen de revue, zoals de algemene en bijzondere (verjarings)termijnen bij onrechtmatige daad, wanprestatie, verkeersongevallen, productenaansprakelijkheid en in het verzekeringsrecht. Ook wordt besproken hoe een termijn kan worden gestuit en wat de (on)mogelijkheden zijn als een belangrijke termijn onverhoopt is verstreken.

De verdiepingscursus is bestemd voor dossierbehandelaars, advocaten en andere letselschadeprofessionals, die naast de hoofdlijnen ook verdieping wensen.

Sprekers

 • prof. mr. dr. Arvin Kolder
  Advocaat
  Kolder Advocatuur B.V.

Bestemd voor

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor juridische professionals in de letselschadepraktijk, werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus, alsmede de advocatuur.

Programma

dinsdag 19 november 2024

12:30 – 13:00

Ontvangst en registratie deelnemers
13:00 – 14:30

Verjaringstermijnen

 • Achtergrond en functie van verjaring
 • Verschillende termijnen per deelgebied
 • Stuiting
14:30 – 14:45

Pauze
14:45 – 16:15

Verval- en overige termijnen

 • Vervaltermijnen
 • Klachtplicht
 • Overige termijnen

Sprekers

 • prof. mr. dr. Arvin Kolder

  Advocaat

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling