console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen TBS in de rechtspraktijk

TBS in de rechtspraktijk

Info

De TBS maatregel is de zwaarste strafmaatregel die ons strafrecht kent. In de meeste gevallen is de maatregel bovendien onbeperkt in duur. Dit betekent dat deze maatregel levenslang kan duren. En hoewel de Wet erin voorziet dat de TBS maatregel ieder jaar of iedere twee jaar wordt getoetst door de verlengingsrechter betreft dit op dit moment helaas vooral een marginale toets. De beslissing tot het al dan niet opleggen van een TBS maatregel dient dan ook met de grootste zorgvuldigheid te worden genomen. De rol van de advocaat hierin is erg belangrijk en soms ook doorslaggevend. Niet alleen daar waar het de advisering aan de cliënt betreft wel of niet mee te werken aan het opstellen van psychologische en psychiatrische rapportages, maar ook in het aandragen van alternatieven voor een TBS met dwangverpleging. Een gedegen kennis van de relevante wet- en regelgeving, alsmede kennis van de executiefase van de TBS maatregel is daarbij van cruciaal belang. En vergeet ook niet het belang van het kunnen “lezen” van de Pro Justitia rapportages. Rechters, officieren van justitie en advocaten zijn in de eerste plaats jurist en niet gedragsdeskundig onderlegd. Het is van groot belang dat juristen begrijpen wat de gedragsdeskundige precies zegt en adviseert. De rechter zal immers eerst een stoornis moeten vaststellen voordat een TBS maatregel kan worden opgelegd.

In deze praktische cursus zal de wet- en regelgeving met betrekking tot het opleggen en de verlenging van de TBS maatregel op inzichtelijke en overzichtelijke wijze worden besproken. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de problematiek rondom de weigerachtige observandus en de vraag in welke gevallen niet meewerken aan het opmaken van rapportages geraden kan zijn en in welke gevallen juist niet. Ook zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het opstellen en lezen van Pro Justitia rapportages. De heer Oudejans zal u vanuit zijn kennis en expertise informeren en voorlichten over de inhoud van rapportages, de wijze waarop deze tot stand komen, welke middelen de advocaat heeft invloed uit te oefenen op de keuze van de gedragsdeskundigen en tenslotte hoe rapportages moeten worden gelezen. Tenslotte zal ook aandacht worden besteed aan de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking. Deze wet maakt het mogelijk in zware gewelds- en zedenzaken levenslang toezicht op te leggen aan de veroordeelde. Ook na beëindiging van de TBS maatregel. Met de cursisten zal worden verkend in hoeverre deze wet van invloed wordt op de bereidheid van verdachten mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek en de bereidheid bij rechters een TBS maatregel op te leggen. Het streven is dat u de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de eigen praktijk.

Programma"

Programma

Datum: 19 oktober 2018
Cursus: 10:00-17:30

Persoon

Sprekers

  • Floris Holthuis

    Floris Holthuis heeft straf- en strafprocesrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is sinds 2003 als strafadvocaat verbonden aan Nolet Advocaten. Sinds 2010 maakt de heer Holthuis deel uit van de maatschap Nolet Advocaten. Naast het commune strafrecht gaat zijn bijzondere aandacht uit naar TBS en PIJ-zaken (jeugd-tbs). De heer Holthuis staat zowel veroordeelden bij die al een TBS maatregel opgelegd hebben gekregen, als verdachten in wiens strafzaak een mogelijke TBS oplegging dreigt. De heer Holthuis is lid van het Forum TBS en van de onlangs opgerichte Vereniging voor TBS Advocaten. Sinds 2008 geeft de heer Holthuis cursussen op het gebied van de TBS. Sinds enige jaren is Nolet Advocaten een door de Orde van Advocaten geaccrediteerde onderwijsinstelling. Door zijn ervaring is de heer Holthuis als TBS specialist niet alleen goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, maar ook van het reilen en zeilen binnen de diverse klinieken in Nederland. De cursussen van de heer Holthuis kennen dan ook vooral een praktische insteek en de inhoud hiervan is direct toepasbaar in de eigen strafpraktijk.

  • Drs. Jack Oudejans

    Drs. Jack Oudejans is forensisch psycholoog/rapporteur Pro Justitia, en sinds 1989 werkzaam bij het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie). Tot 2011 was hij als psycholoog/rapporteur verbonden aan het Pieter Baan Centrum en sinds 2011 werkt hij bij het NIFP, locatie Noord-Holland, met als belangrijkste taken de kwaliteitstoetsing van de rapportage Pro Justitia in de regio Noord-Holland en het coachen/opleiden/superviseren van opleidingen en (beginnende) rapporteurs. Jack Oudejans heeft zich gespecialiseerd in TBS-verlengingsrapportage, second opinions en het optreden als getuige-deskundige op zittingen. Hij heeft in de loop der jaren enkele artikelen geschreven over PJ-rapportage, TBS, weigerende verdachten en risicotaxatie, meest recent een artikel in Strafblad (aflevering 2, juni 2017, jaargang 15). Hij is daarnaast toetser voor het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) en docent SSR (Forensische Gedragskunde) en treedt regelmatig op als gastdocent/spreker bij cursussen voor strafrechtadvocaten en bij gastcolleges voor studenten Criminologie aan de VU., aan gedragsdeskundig onderzoek en de bereidheid bij rechters een TBS maatregel op te leggen. Het streven is dat u de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de eigen praktijk.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling