KiesUwCursus
Home Cursussen Studiedag ‘Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?’

Studiedag ‘Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?’

Op maandag 27 mei 2019 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een juridisch congres rondom het thema gesloten jeugdhulp.

Recent is een tweetal proefschriften verschenen over de gesloten jeugdhulp. Ook is er in de media momenteel veel aandacht voor dit onderwerp, waarbij veel kritiek te horen is op onder meer de toegang tot en vrijheidsbeperkingen tijdens gesloten jeugdhulp, bijvoorbeeld het gebruik van de isoleercel. Dit alles roept de vraag op, hoe toekomstbestendig de gesloten jeugdhulp is. Tijdens deze studiedag zullen de bevindingen uit de beide dissertaties over gesloten jeugdhulp worden gepresenteerd en zal vanuit verschillende perspectieven worden gereflecteerd op deze bevindingen en aanbevelingen.

Dit congres is een initiatief van de Afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Coherent privaatrecht’.

Doelgroep
Het congres is gericht op rechters, advocaten, jeugdofficieren van justitie, wetgevingsjuristen, beleidsmakers, academici en overige professionals die zich bezighouden met Jeugdhulp.

Programma

09:00 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie

09:30 uur: Opening congres
prof. mr. drs. Mariëlle Bruning

09:45 uur: De legitimiteit van het gedwongen behandelen van minderjarigen in de domeinen van het jeugdstrafrecht, de jeugdzorg en de (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie
mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf

10:30 uur: Het leef- en werkklimaat in de residentiële jeugdhulp
mr. dr. Peer van der Helm

11:15 uur: Koffie en thee

11:45 uur: Repressie in de residentiële jeugdzorg
mr. dr. Sophie Valk

12:30 uur: Vragen en discussie

13:00 uur: Lunch

13:45 uur: Perspectief: advocatuur
mr. drs. Marije Jeltes

14:15 uur: Perspectief: rechterlijke macht
mr. Ellen van Kalveen

14.45 uur: Perspectief: politiek
drs. Lisa Westerveld

15:15 uur: Koffie en thee

15:30 uur: Actualiteiten gesloten jeugdhulp; paneldiscussie
mr. Maartje Berger

17:00 uur: Afsluiting en borrel

Sprekers

 • mr. M. Berger

  Jurist bij Defence for Children en MfN-registermediator/ NJCM-werkgroep Jeugd

 • mr. drs. M. Jeltes

  Universitair docent afdeling Jeugdrecht Universiteit Leiden, Advocaat JSTW Advocaten te Amsterdam

 • mr. dr. S. de Valk

  Adviseur Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (JSO) te Gouda

 • prof. mr. M.R. Bruning

  Hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden

 • mr. drs. M.P. de Jong-de Kruijf

  Docent afdeling Jeugdrecht Universiteit Leiden, advocaat BVD advocaten te Barneveld

 • drs. L. Westerveld

  Tweede Kamerlid (Groen Links)

 • mr. dr. P. van der Helm

  Lector Residentiële Jeugdzorg Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden

 • mr. E.A.A. van Kalveen

  Rechter Rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling