KiesUwCursus
Home Cursussen Stedelijk beheer en de Omgevingswet

Stedelijk beheer en de Omgevingswet

De regelgeving voor stedelijk beheer wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Stedelijk beheer zal daardoor steeds meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats die vragen oproepen:

 • De omgevingsvisie wordt integraal. Wat betekent dat voor stedelijk beheer?
 • De wet biedt het nieuwe instrument programma. Wat te doen met de beheerplannen? Worden die een programma? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe wordt er geïntegreerd?
 • Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan. Hoe zit stedelijk beheer daarin? Op welke wijze kunnen zij meedoen bij het opstellen van een omgevingsplan?
 • Het omgevingsplan biedt nieuwe mogelijkheden. Welke daarvan zijn handig voor stedelijk beheer?
 • Wat betekent dat voor verordeningen en beleidsregels? Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de regels over het kappen en beschermen van bomen?
 • Wat gaat er gebeuren met beheerplannen? Gaan die verdwijnen?
 • De reikwijdte en de procedures bij de omgevingsvergunning veranderen. Wat betekent dat voor de werklast en de werkprocessen?
 • Het ICT-stelsel verandert. Er komen omgevingsdocumenten en informatiehuizen. Hoe raakt dat stedelijk beheer?

Inhoud en resultaat

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken. Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment. 

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor stedelijk beheer onder de Omgevingswet: 

 • Stedelijk beheer in de omgevingsvisie
 • Stedelijk beheer in programma’s
 • Stedelijk beheer in het omgevingsplan en overige verordeningen
 • Stedelijk beheer in beleidsregels
 • Uitvoering, omgevingsvergunning, meldingen
 • Beheer, toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij stedelijk beheer bij gemeenten, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen. Dit zijn: 

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs

Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus op dit gebied.

Programma

Overzicht van de Omgevingswet voor gemeenten

 • Achtergrond en doelstellingen wet
 • Overzicht van de wet en het wetstraject, stand van zaken

Beleid, programmering en regels

 • Omgevingsvisie
 • Programma’s
 • Beleid
 • Praktijkcasus beheerplannen en omgevingsvisie in de Omgevingswet
 • Gemeentelijk rioleringsplan
 • Omgevingsplan en verordeningen
 • Omgevingswaarden
 • Beleidsregels
 • Casus stedelijk beheer in omgevingsplan en verordeningen

Uitvoering

 • Omgevingsvergunning
 • Meldingen
 • Beheer openbare ruimte
 • Beheerplannen
 • Toezicht en handhaving
 • Zorgplicht
 • Monitoring en evaluatie
 • Veranderingen werkprocessen, veranderingen aanpak (zelfbeheer)
 • Praktijkcasus uitvoering
 • ICT: geo-fundament, informatiehuizen, omgevingsdocumenten
 • Kabels en leidingen
 • Schade
 • Gedoogplichten
 • Grondexploitatie

Meedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeente

 • Overzicht rollen stedelijk beheer in de implementatie
 • Hoe u op tijd invloed kunt uitoefenen als stedelijk beheer
 • Uitwisseling ervaringen tussen de deelnemers

Sprekers

 • Hendrik van Sandick

  zelfstandig adviseur, Van Sandick Advies | Hendrik is adviseur grondbeleid en omgevingsrecht. Hij heeft bij de Ministeries van VROM en I&M gewerkt aan stedelijke herverkaveling en de Omgevingswet.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling