KiesUwCursus
Home Cursussen Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht), de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de aanstaande wijziging/aanvulling van de set uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

UW RESULTAAT
Aan het einde van de cursus is de cursist (weer) volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (de toepasselijke bepalingen uit het BW, de Ontslagregeling, de Regeling UWV ontslagprocedure en de uitvoeringsregels), de invloed van de jurisprudentie op de uitvoeringspraktijk van UWV, de actualiteiten en het hoe en waarom van het invullen van de aanvraagformulieren voor ontslag.

Actualiteiten UWV-procedure

 • de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
 • actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
 • actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
 • hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
 • de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
 • inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • de rol van scholing bij herplaatsing
 • de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
 • wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
 • uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

Programma

16.30 – 17.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 19.00 uur Onder het genot van luxe broodjes, bittergarnituur en handfruit komen de nieuwe uitvoeringsregels uitgebreid aan de orde. Tevens worden alle aangepaste ontslagaanvraagformulieren doorgenomen

19.00 uur Afsluiting

Sprekers

 • Mr. J. Meijer

  manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV, medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV. De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

Editie(s)

 • wo 11 sep 2019
 • Golden Tulip Hotel Central
 • Burgemeester Loeffplein 98
 • 5211 RX
 • Den Bosch
Plan route
 • di 26 nov 2019
 • Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 • Taurusavenue 12
 • 2132 LS
 • Hoofddorp
Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling